Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap
Nyílt levél - hagyma dolgában!

. Nagyon sokan feltették már ezt vagy hasonló kérdést, sõt – mint írtam is – sokan nagyon erõteljesen támadtak is e miatt. Röviden ismertetném az én személyes tapasztalatom, ismeretem és álláspontom e témáról.

Ugye a vaisnava kultúra, étkezési szokásai nem fogadják el az ételek készítésénél a hagyma használatát. Okára nem térek ki, hiszen ezt lényegében mindenki ismeri, a bennfentesek meg legfõképpen. Védákban sok-sok leírás van errõl.

Amikor 1977-ben megismerkedtem a vaisnava eszmeiséggel és életvitellel, megismertem ezt is, el is fogadtam. Be is tartottam, ill. be is tartom, mos is. Viszont több érdekes élethelyzet felmerült a prédikációs tevékenységek során. Nem csak az én, hanem az általánosan vett élet minden területén. Elõször is nézzük a Védák felõl. Kiknek és miért írták, ill. jegyezték le e tanításokat. Mindenkinek. Figyelembe véve az emberek mindenféle fejlettségû helyzetének ismeretét. Szólnak a nagyon egyszerû emberekhez, de szólnak a lelkileg fejlett jógikhoz és más szent folyamatokat végzõ emberekhez is. E területet figyelve a hagymáról írnak, mint ayurvédikus gyógyszerrõl, de sok más helyen tiltják a fogyasztását. Teljesen logikus e dolog, még ha ellentétesnek is tûnik nagy hirtelenjében. Használható betegség megelõzése vagy esetleges kezelése céljából, de, ha pl. valaki olyan jóga, vagy lelki folyamatot végez, amelyekben vannak olyan szabályozó kitételek, hogy ne egyék, mert olyan hatása van, amilyen van, és ez zavaró lehet a spirituális törekvéseire – akkor ez is elfogadható. Ezért van az, hogy isteni mesterünk Bhaktivinoda Thakur sokszor rámutatott arra: az Írások szellemiségét kell követni, nem a szavainak a vak lemásolását.

Bhaktivédanta Swami Srila Prabhupada csodálatos kegye révén a nyugati világba is eljött és meggyökeresedett egy olyan lelki kultúra, ami lényegében az élet valódi értékeit mutatja be. A bûn, a kábítószer, a kizsákmányolás és minden egyéb gaztett világába olyan eszmeiséget hozott, aminek értékeit fel sem tudjuk becsülni. És nem csak eszmeiséget, hanem sok-sok olyan gyakorlati és rituális dolgot, ami vagy az eredeti indiai élet mindennapjainak a része, vagy csak az általa hirdetett bhakti jóga elveihez tartozik.

Ez nagyon fontos szempont a hagyma evése vagy nem evése kérdésben is. Srila Prabhupada is sokat idézte a: kála-désa-patra elvet. Vagyis a hely-idõ és körülmények elvét. A lelki értékek ismertetésének nincsenek merev szabályai, s ezt nagyon sok vaisnava Ácárya életében megtapasztalhatjuk. Hiszen nem lehet egy filozófia és lelki tanítást minden ember számára azonosan közvetíteni. Nem azért nem, mert itt valami diszkrimináció lenne, hanem azért, mert az emberek belsõ fejletsége és tisztasága nem egyforma. Mint ahogyan a matematikát sem tanítják egyformán az általános iskola tanulói számára olyan mértékben, mint amit az egyetemi órákon adnak le. A húsevõk világában nem beszélhet minden esetben úgy az ember, mint amikor alaphelyzetbõl vegetáriánus életvitelt folytatok között tartózkodik. Ezért tanította Srila Prabhupada azt: „elõbb tedd a barátoddá, aztán prédikálj neki.” Ezt fantasztikus eszmeiség. Ez vezérelt engem is életem során. Milyen sikerrel, azt majd az Illetékesek eldöntik.

Én az életem – lelki vezetõim és vaisnava társaim kérésére – a bhakti jóga ismertetésére szenteltem. Megkértek, hogy minden lehetõséget használjak ki Caitanya Mahapradhu tanításainak ismertetésére. Ennek egyik fõ szeglete, ugye az étkezés, a vegetáriánus táplálkozás és életszemlélet. Mert minden élõlény, így minden ember egyik fõ tudatossága a szája köré csoportosul. Ez így is van rendjén. A vaisnava élet egyik éke, a vegetáriánus, lelki étkezés. Templomokban, kolostorokban és családi otthonokban az Istenségek kegyszobrai jelen vannak, Nekik az ételeket szeretettel elkészítik és felajánlják. Így válik a materiális alapanyagokból készült étel – lelkivé. Ez csodálatos dolog, fontos dolog – ismertetni kell mindenkivel. A lelki étel, prasadam szerepe és hatalma felfoghatatlan. Tudjuk, van sok rituális szabály, miként, hogyan és miket lehet elfogyasztani, hiszen minden alapanyag magában hordoz valamiféle anyagi erõt és annak hatásait. Nem kívánom ezt most felsorolni, eléggé ismertek ezek már. Lényeg, hogy a vaisnava étkezésben nem használják a hagymát és különféle hasonló változatait. Megérthetõ ez egy ilyen lelki folyamatban. Be is kell tartani.

De mi van azon embertársaink esetében, akikben nem lelki értékek megszerzése iránti vágy, vagy lelki gyakorlati élet megélése sarkal arra, hogy egészségesebben éljenek, és táplálkozzanak? Nekik megszabhatunk olyan vaisnava elvek követését, amik nem is reájuk vonatkoznak? Mert vagy nem is akarnak úgy élni? Ráadásul egy olyan dologban, ami nem is a legfõbb szempont egy ember életében, ha nem lelki folyamatot végez? Hogy egyen hagymát vagy ne egyen? Hiszen ebben az esetben nem az a lényeg, elfogyasztja vagy sem, hanem az – mi az indíttatása a törekvésének, hogy egészségesebben étkezzen és éljen.

Én ezen, sokat gondolkodtam régebben, mert a mindennapi gyakorlati életembe sok-sok olyan esemény volt, ami erre késztetett. Vegetáriánus fõzõtanfolyamokat tartottam. Megismertettem az indiai gasztronómia értékeit olyan emberekkel, akik az étkezés örömeit és értékeit akarták megismerni. Idõvel azt tapasztaltam: hiába teszem ezt a képességeim szerint legjobban, nem lesznek vegetáriánusok az emberek, Megkérdeztem õket, s szinte mindenkinél az volt az érv: nem tudnak átállni a mindennapi étkezésben, mert megszokták a hús evését. Kérték, tanítsam meg olyan ételekre õket, amiket megszoktak, de vegetáriánus módon. Nos egy egyszerû és dolgos magyar embernek – fõleg vidéki kis falvakban hiába javasoltam az asafoetida használatát a hagyma helyett – kinevetett. Jogosan.

Ekkor eldöntöttem – megkérdezve lelki vezetõim és a vaisnava társaim véleményét -, hogy változtatok. Hiszen mi a célom? Az, hogy az emberek legalább vegetáriánusok legyenek. Ha ehhez az kell, hogy hagymát egyenek a magyaros megszokott ételeikhez, de vegetáriánus módom – akkor legyen. Ez semmilyen felsõbb lelki tekintély, vagy Védikus Írással nem ellentétes. És az elkövetkezõ években rohamosan nõt azon családok és magánemberek száma, akik vegetáriánusok lettek, hiszen a tofu és a szejtán étkezésbe való beillesztése által megtehették.

Ekkor kezdtem el tanfolyamokon, elõadásokon és sok internetes portálon ismertetni olyan ételeket, amik tartalmaznak hagymát is. Mert ez volt a célom, minél több embert vegetáriánussá tenni, olyanokat, akik nem vallási vagy lelki okból akarnak azok lenni. Bevált.

Ezt tartom én fontosnak, mert amikor egy ember vegetáriánus lesz, akkor az állat testvéreink sokaságából hálaima száll a Föld Anya és általa Isten felé – köszönet képpen, hogy megkímélték az életét. És ez számomra mindent felül ír, még azt is, hogy sok-sok támadást kaptam más, szintén bhakti jógát végzi lelki csoportoktól. Fõként azért is, mert a sok vegetáriánus életre áttért hagymát is evõ emberbõl –sokan végül is vaisnava életvitelt választották, és szeretettel szolgálják Krisnát. Ez az én kis történetem a hagymával. Sajnálom, hogy zavart okoztam ezzel más bhakták elméjében, kérem kegyüket és megértésüket. Nem a vaisnava szabályok ellen cselekedtem, hanem igyekeztem alkalmazni a vaisnava eszmeiség és élet azon elveit: a hely, idõ és körülmények.

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb