Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A Vaisnava filozófia alapjai.
A Vaisnava filozófia alapjai.

 

Mik a vaisnava filozófia alapvetõ könyvei?

Bhagavad Gitá úgy ahogy van, Bhaktivédánta Szvámi Prabhupáda fordításában, gyakorlatilag ez a mi tankönyvünk. Ennek alapján alakíthatjuk az életünket. Más szavakkal: ez az emberi élet kézikönyve. Akinek kérdései vannak az emberi élettel kapcsolatban, tegye fel azokat a Bhagavad-gítának, és a legvalószínûbb, hogy nagyon nyilvánvaló választ talált. Még akkor is, ha nem várja el. Mert a Bhagavad-gítá mindenféle problémával foglalkozik: kicsitõl nagyig, szegénytõl gazdagig, gyengétõl erõsig. Minden problémával foglalkozik, még azzal is, hogy mi van a halálon túl. Végül is, a Bhagavad-gítá azt mondja, a halál nem több, mint a burok megváltoztatása. Átmész az egyik testbõl a másikba, és a burok elpusztul, nem törõdik vele senki. Ezért olyan értékes kincs a Bhagavad-gítá, amely végig fog kísérni minket az életünkön.

 

A Bhagavad-Gitá alapján folytathatjuk a tanulmányainkat. Aztán megismerhetjük a lelki azonosságunkat. Különösen a Srimad Bhágavatam tanulmányozása révén.

A Srimad Bhágavatam kivételesen érdekes és mindenre kiterjedõ könyv. 18,000 versben leírja a teremtés teljes történetét, alosztályokat, kiterjedéseket, tanításokat, lemondásokat – mindent, amit el lehet érni ebben a világban. És amikor valaki eljutott a 10. énekig, ami a lelki tudás koronája – hiszik, vagy nem – felszólítják, hogy nézzen be a lelki világba, egy ablakon keresztül. Hirtelen nyitva áll az ablak, és ott van mögötte Goloka Vrndávana. Így nevezi ezt a világot a Srimad Bhágavatam. Azt mondják, a folyamat része és lelki tudás minden, amit azelõtt kapunk, hogy keresztülnézhetünk azon az ablakon. Mert abban a világban a Legfelsõbb Úr megmutatja nekünk, hogyan gyõzhetjük le a fogyatékosságainkat, a hamis én és azonosulás befolyásait.

A Srimad Bhágavatam abban segít nekünk, hogy konkrétan megküzdjünk az intellektusunkkal és a tudatalatti egyéb fogyatékosságaival, a felhalmozott kéjvággyal, irigységgel és kapzsisággal. Ezekkel a dolgokkal. És ne gondolják, hogy ez a vizsga könnyû, vagy gyorsan le lehet tenni. Éppen ellenkezõleg. Minél többet halad valaki, annál finomabbak lesznek a próbatételek, annál nyilvánvalóbb a kihívás, és annál erõsebb kell legyen az elhatározás: Igen, a tiszta utat akarom. A szív útját, a fény útját. Nem akarok semmi mást. És ez a döntés, amelyet újra meg újra meg kell hozni, lényegében ahhoz fog minket segíteni, hogy tovább haladjunk az örök utunkon.

 

A Srimad Bhágavatam nagyon sokat segít, nagyon sokat ír mások személyes fejlõdésérõl, akik ugyanazon az úton vannak, mint mi. És aki a fényt keresi, annak nagyon sok tapasztalata van. Ebbõl mások is tanulhatnak.

Ezért vizsgáljunk a Krsna-katha nagy üzenetét, a Legfelsõbb Úr szavait, és a bhakta-kathát. Mit jelent a bhakta-katha? Fontos történeteket azoknak a lelkeknek a cselekedeteirõl, akik Krsnának szentelték az életüket, és kiválóan tették le a vizsgákat. Így aztán nekünk is sokat segítenek, tanítanak minket. Igazából a Krsna-katha és a bhakta-katha ugyanaz. Ha hallunk ezekrõl az írásokról és személyiségekrõl, feltöltõdünk energiával.

A Srimad Bhágavatam számos történelmi eseményt is elmond, megadja a jelenlegi korszak, a Kali-juga végére vonatkozó jövendöléseket; óva int, nehogy letérjünk az utunkról, ne hanyagoljuk el, ne kövessünk el hibákat újra meg újra. Persze egy egész élet kell ahhoz, hogy néhány dolgot igazán a magunkévá tegyünk.

Ez a két bevezetõ írás a mi utunkon. És amikor ezt a tudományt tanulmányozzuk, különösen azt ajánlják, hogy a tanulást az Isopanisáddal kezdjük. Az Isopanisád koncentráltan foglalja össze a nézeteinket, 18 versben. Srila Prabhupáda ezeket olyan módon magyarázza, hogy világosan lássuk, mit kívánnak tõlünk, hogyan kell fejlõdnünk.

Ha elolvastuk ezeket a könyveket, van még nagyon sok írás, cikk és segítség a filozófiánkban. Gondoljátok el: a lelki tanítómesterünk, Srila Prabhupáda azt kérte, magunk is írjunk és beszéljünk. Mirõl beszéljünk? Természetesen arról, amit megtanultunk. Ezt persze megszûri, válogatja a tapasztalatunk és a belátásunk. Ez tölti meg élettel az üzenetet. Srila Prabhupáda azt mondta, ne csak azt ismételjük el, amit mások már elmondtak elõttünk, hanem tegyünk hozzá valamit. Írjunk cikkeket, vagy ha van inspirációnk és alkalmunk, tartsunk leckéket.

A Srimad Bhágavatam nagy lelkesedést ad. Ha megnézzük a Srimad Bhágavatam történetét, megtudjuk, hogy Vjászadéva írta. Inspirációt kapott arra, hogy megírja, sok más védikus írás mellett. A Srimad Bhágavatam az érett szint. Vjászadéva azután írta, hogy már nagyon sok védikus írást leírt, és mégsem volt elégedett. Akkor a lelki tanítómestere, Nárada Muni ezt mondta neki: Nagyon szépen leírtál mindent, a szabályokat és az elõírásokat. De elfelejtetted feltárni az Istenség Legfelsõbb Személyisége titkait. Most ezt kell tenned. – Vjászadéva leült, és megírta a Srimad Bhágavatamot. Ezért mondják, hogy ez az érett gyümölcs a védikus bölcsesség fáján, vagy a tej krémje.

Ha a Srimad Bhávagatamot tanulmányozzuk, sok felvilágosítást kapunk más írásokról és kommentárokról is. A védikus bölcsesség fája nagyon nagy. Nagyon sok érdekes aspektusa van, amelyeket nem ismer eléggé a mi modern nyugati kultúránk. Például a Mahábhárata. A Mahábhárata a Bhagavad-gítá alapja. A Bhagavad-gítá a Mahábhárata egy fejezete. De különleges figyelemben részesült az emberi történelem elmúlt néhány ezer évében. A Mahábhárata a maga 100,000 versével a legnagyobb történelmi eposz, a világi kultúra és felelõsségek leírása. Ha meg akarjátok ismerni a védikus kultúrát, a Mahábhárata tanulmányozása nagyon ajánlott. Láthatjuk, mennyi figyelmet szenteltek a kapcsolatoknak.

Ha valaki még mélyebben bele akar hatolni a védikus írások tanulmányozásába, a lelki tanítómesterünk egészen más védikus írásokat kínál neki. Ezek egyike: Csaitanja Maháprabhu tanításai. Õ egyike volt a legnagyobb tanítóknak, és ugyanakkor a mostani korszak követe, Õ hirdette a megváltást és a mantrákat, amelyek mindannyiunk számára a legkedvezõbbek. Csaitanja Maháprabhu munkájáról és életérõl már beszéltünk. De ebben a könyvben Srila Prabhupáda részletesen kifejti, milyen fontos volt Csaitanja Maháprabhu.

Aztán ott van Az odaadás nektárja, a Bhakti-raszámrta-szindhu. Rúpa Goszvámi könyve. Ebben a könyvben nagyon pontosan elmagyarázza, hogyan fejlõdik a lelki tudomány. Itt megtaláljuk a tudományos információt mindenrõl, amit csak el tudunk képzelni Istennel kapcsolatban. Leírja a hazavezetõ utat, hogyan nyilvánul meg az út vissza az Istenséghez. Mindenkit meghív a szeretet útjára, a vaisnavák és a bhakták családjába.

Forrás: Szvámí Bhakti Alóka Paramadvaiti

 

 
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb