Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap
Kedves Barátom

Te miért jársz a gyógyszertárba vásárolni? Miért tömöd a gyógyszeripar cégek bukszáját?

Annak a pénz mennyiségnek a töredékébõl vehetsz bicajt, vagy busz jegyet, netán MÁV jegyet s elmehetsz a Természet lágy ölébe, s nagy vidámsággal beszippantva a friss levegõt - szedhetsz mindenféle értéket és finomságot.
Mai drága gyöngy - a galagonya

Ingyenes, semmiféle egyéb mellékhatása nem lesz az egészségeden kívül, hiszen e gyöngyöket még ma is úgy ismerik - szív gyógynövénye.

Mondj köszönetet Istennek, hogy természetes eszközökkel és módon segít!

 

b

 

 
A fák tisztelete.
Õszintén bevallom, nem igazán tartom civilizáltnak a mai emberiséget. No persze, tisztelet a sok – sok kivételnek.
Nem akarok én most itt felsorolásokat bemutatni, mi is az oka – tudja azt minden normális gondolkodó ember. Néhány gondolat erejéig szeretném azért felhívni embertárasaim figyelmét, mert hiszem, saját maguk és környezetük élete is jobbá, értékesebbé válik, ha nem siklanánk át felette.

A fák tiszteletéröl van szó.
Olyan élõlényeké, akik pontosan ugyanolyan részesei Isten teremtésének, mint bárki/bármi más. Nekik is ki van jelölve az életben egy szerep, amit tökéletesen végre is hajtanak. Mégis, ha mi emberek, - ha egy õszinte pillanatunkban megvizsgáljuk a feléjük való viszonyunkat – , azt látjuk, szánalmas képet kapunk.

Használjuk a fák sokféle áldását, de vajon a hálánkat hányszor és milyen mértékben fejezzük ki? Vajon hány ember van e bolygón, aki mielõtt vagy miután elvette egy fa termését, köszönetet mondott volna? Vajon hogy gépkocsival rendelkezõ ember mond köszönetet egy fának, hogy lombjaival védte a napsugaraitól? Vajon hány embernek jut eszébe a köszönet kinyilvánítás, miután kipihente fáradalmait a tövében?
Tudom, vannak sokan. De te kedves olvasója e soroknak – hova tartozol?

Nem tartozik civilizált viselkedési normához, ha valakinek/valaminek a hasznát úgy használjuk ki a magunk kényelme érdekében, hogy azért semmiféle köszönetet nem mondunk.

A fák a mi testvéreink, jóakaróink. Elviselnek minden megaláztatást és nem tisztességes bánásmódot, melyet az emberek velük megtesznek.
Változtassuk meg e helytelen felfogásunk és alkalmazzunk tiszteletet a fák felé (is).

Kérlek, köszönd meg neki, ha elveszed egy termését, mert az boldoggá teszi. 
Kérlek, öleld át, mert ö is boldog, ha szeretõ érzést tapasztal, s szeretõ érzést adhat.
Kérlek, adj hálát Istennek, hogy ilyen nagyszerû társakat ad a környezetedbe, hogy boldogabban és jobban élhess.
 
Elõírás vagy szívbéli érzés?

Egyre több szabály és törvény bástyázza körül az életünket, és ez jól is van így. A háborúk letörlik a kultúra mázát az emberiségrõl, és a legutóbbi indiai, új-guineai, afganisztáni, stb. stb. események megmutatták, hogy egy farkascsordánál is rosszabbak vagyunk. Nem véletlen, hogy a világi életben ilyen sok az elõírás, és ezek velünk is maradnak még pár ezer évig. A szabadságot ki kell érdemelni.

De mi is az a nagy szabadság, amelyre mindenki vágyik? Azt csinálom, amit akarok, korlátozások nélkül? Nem, ezt a fajta magatartást úgy hívják, káosz vagy anarchia. Az igazán szabad ember nincs kiszolgáltatva a vágyainak. Nem kell azonnal ugrania, ha megparancsolnak valamit az érzékszervei. Az érzékek, és idetartozik az elme is, úgy mûködnek, mint az akaratos kisgyerek. Vagy mint a majom. Ide nekem, hozzám, belém, körém, most, és nem fél perc múlva. Nem érdekel, hogy az a másé, vagy fizikailag elérhetetlen. Hát nem értitek, hogy én vagyok a legfontosabb?

Bizony, nincs keservesebb rabság, mint az, amelyben az érzékszervek kovácsolják a bilincseket, és mivel az akarat önmagában vak és süket, korlátok közé kell szorítani. Akkor is, ha néha fáj. Meg kell tanítani a majomnak vagy a kisgyereknek, hogy tiszteletben kell tartani a határokat.

Mégis van egy terület, ahol nagyon jól megvagyunk elõírások vagy szabályok nélkül, és ez az õszinte szeretet. Nem arra a fajtára gondolok, amely manapság a vízcsapból is folyik; a legkülönfélébb ostobaságokra, értelmetlen áldozatvállalásokra, vagy éppen gaztettekre kényszeríti az embereket. Ha szereted Istent, megölsz mindenkit, aki nem úgy öltözik, ahogyan mi szoktunk – nem tartja meg a böjtnapot – más nyelven imádkozik – nem a mi nyájunkhoz tartozik – ez biztos, hogy hatalmi játszma, és semmi köze a szeretethez.

A szeretet hosszú tûrõ, kegyes, nem irigykedik – nem keresi a maga hasznát – nem rója fel a gonoszt – de együtt örül az igazsággal – nem fogy el soha – és ezt mind tudjuk azóta, hogy a korinthusbelieknek megíratott.

Ha bármikor kétségünk lenne, ez a zsinórmérték: a szeretet soha nem követel, és nem utasít. Mindig csak ad, és korlátlan szabadságot enged abban, hogy kifejezz mindent, ami ott van a szívedben – ha van.

Mert ha nincs, akkor szólhatsz akár az angyalok nyelvén, latinul, görögül vagy szanszkritul, lemásolhatod a vallásod vagy hited összes imakönyvét, elmondhatod az összes frázist, amit mások szépnek vagy dicséretesnek neveznek, hazudhatsz is, mert annál semmi sem könnyebb – elismételheted a legszebb hálaadó szavakat, ha te magad nem pontosan ugyanúgy érzel, azok mind hazugságokká válnak, ellened fordulnak, mint megannyi áspiskígyó – olyan leszel, mint a zengõ érc, vagy a pengõ cimbalom.

Milyen szerencsések voltak a korinthusbéliek, akik ezt már kétezer évvel ezelõtt megtanulták – vagy a rómabeliek, akik azt a tanítást kapták, hogy az Igazságra törekedjenek, és ne arra, amit õk külön-külön, hosszasan spekulálva, annak tartanak.

A szeretet birodalma az egyetlen, amelyben tökéletes a szabadság, és megveti az elõírásokat. A kaput mindenki elõtt szélesre tárja, de csak azok fognak belépni, akik hitbõl keresik, és nem a törvény betûibõl.

Szilágyi Márta - Rohini d.d írása

 
Istent pénzért?

Nyilvános válasz P.A-nak.
Azt kérded, hogy szerintem a meditációs tanfolyamért és a kapott mantráért az említett összeg megfelelõ?

Az én véleményem ezzel kapcsolatban csak annyi, ha valaki neked azt mondja: gyere el hozzám meditálni, majd megtanítom neked a hiteles folyamatát és módját, s ráadásul adok egy titkos mantrát – az biztos, hogy csaló. Ha becsapott akarsz lenni, menj el. Ha ráadásul még ekkora összeget fizetsz is érte – meg is érdemled.

A meditáció minden hiteles és eredményadó folyamata Istentõl jön. Tudnod kell, ami Istentõl jön az nem más, mint a szeretet ajándéka – ingyenes. Ha valaki Jézus nevében gyógyít, az Ö energiáját közvetítve, s ezért pénzt kér: gazember. Egy hiteles személy és tanító, Isten szeretet ajándékát úgy adja tovább, mint ahogyan kapta. Szívében egy pillanat milliomod része idejére sem villan fel – anyagi ellenszolgáltatás igénye.
A meditációt és a mantrákat nem lehet áruként értékelni. Nem lehet eladni sem megvenni. Ráadásul ezek a mantrák és imák – Isten nevei. Senki nem teheti meg azt – ha csak nem egy gazfickó -, hogy Istent pénzért kínálja másoknak. Maga a nagy szent az Úr Nityananda is ingyen hirdette és ismertette mindenkivel, aki az útjába került vándorlásai során.

Tehát, ha abban a hitben éled a meditációs életed, hogy vettél egy mantrát, ami által sikeres lelki fejlõdést fogsz idõvel elérni – az életed nagy zsákutcája lesz. Semmiféle lelki erõre nem teszel szert. Oka: utánzatot vettél. Mindenféle lelki hatalom nélkülit.
Önámítás és önszuggeszció következtében lehet, hogy tapasztalsz valamit, de hogy az lelki hasznot és eredményt nem fial, az biztos.
Annyi szennyes és mocskot akarnak ebben a világban eladni neked, ne hagyd, hogy lelki törekvéseidre ilyen módon rátelepedjenek.


 

 
A lelki élet azt jelenti: nincs kétkedésem Istennel kapcsolatban.

Léte számomra nem hit vagy halványan felsejlõ képzelgés, hanem tény. Tudom, hogy létezik, részese a mindennapi életemnek, s Ö az egyetlen személy, aki valójában ismeri a szívem.
Amikor valaki megkérdezi: hiszel Istenben? Azonnal rávágom: nem. Nem hiszem, tudom. Mint ahogyan nem hit kérdése, ha elegendõt mennyiségben ettem ételt, akkor jól is laktam. Tapasztalat és belsõ érzés együttes hatása.

E tapasztalat gyökeresen megváltoztatja mindenki életét. Önmagában és a külvilág felé mutatott cselekedeteiben is.
Mert ettõl a pillanattól kezdve nincs kétszínûség és álnok viselkedés.
Ha Isten ott van a szívben, senki nem képes már arra, hogy olyan dolgokat cselekedjen más emberek és élõlények felé a külsõ világban, ami nem azonos a belsõ élete érzéseivel. A materialista életérzés, ami a másnak mutatom magam, mint ami valójában vagyok, mint a hajnali harmatcsepp, úgy tûnik el. Mert aki Istent szereti, az képtelen álnokságra. Képmutatásra.

Sokszor az ember így gondolkodik: gyenge vagyok, nem tudom megtenni, hogy helyesen döntsek, helyesen éljek. De tudni kell, ha van akarat, akkor van út is. Vagyis van megoldás is. Isten, segítõ útmutatásaiban egyetlen egy olyan akadály nem jelenik meg, amihez nem tartozna a megoldás lehetõsége is. 

E megoldás lehetõsége az õszinte szív. Az õszinte elme és a vágy.
Hiszen mi értelme lenne, nem õszintének lenni? Isten elõtt olyan pucérok vagyunk, hogy Ö nem csak testi meztelenségünk látja, hanem a belsõ sivárságunk is.

Ha eleged van a világ bajaiból, ha beleuntál a végeláthatatlan szenvedések kínjaiba, akkor lépéseket kell tenned. Saját magadnak, a saját érdekedben. Ha bepiszkosodtál meg kell tisztítanod magad. Meg kell tisztulnod a tudatlanságtól, amely már olyan régóta eltakar és távol tart Istentõl - amely miatt még azt sem tudod, hogy ki vagy.

Megtisztulni önmagadban, önmagad által - képtelen vagy. Ha szennyezett a test, lehet dörzsölni a kezeinkkel, nem lesz eredmény. Mindig kell valami külsõ segítõ. Kell valamiféle tisztító anyag, tisztító közeg. És, ha meg akarunk tisztulni lelkileg, kapcsolatba kell kerülnünk egy lelki tisztító szerrel. És ez a tisztító szer: Isten neve. Isten a legtisztább, és Õ mindent megtisztít.

Caitanya Mahaprabhu ezt tanította, így imádkozott:
„Ó Uram, Te olyan jóságosan megadtad nekünk a szent neveidet, hogy énekeljük. Több száz, több millió neved van, mint Krisna és Govinda. És e transzcendentális nevek mindegyikébe letetted minden transzcendentális erõdet, a szent neved éneklésének pedig nincsenek nehéz és szigorú szabályai.”

Megkérdõjelezhetetlen valóság, hogy Isten minden teremtményét feltételek nélkül szereti, csak rajtunk múlik, mikor akarunk visszakerülni, mikor akarjuk szeretni Õt. 
Ne irányítsa senki a szeretetét az átmeneti világra. Fordítsa mindenki a szeretetét Isten felé. Szeresse mindenki Istent teljes szívébõl, elméjébõl az egész lényével.

 
A szeretet

A szeretet a legfõbb erõ, mind az anyagi, mind a lelki világban.
Az anyagiban eltorzult formában jelenik meg, mert a szeretetet az egyéni érdekek sokasága szétdarabolja, éppen úgy, ahogyan a szél által borzolt hullámokban sem láthatjuk az eredeti képet. De ez a torzulat is azt engedi sejtetni, hogy valahol létezik az eredeti kép.

Az eredeti kép hatalma oly nagy, hogy még eltorzult formában is látható és érzékelhetõ, mint ható ok. Ilyen a lelki szeretet is, ami minden élet alapvetõ energiája. Isten szeretete éltet mindent, bármiféle megnyilvánulásban is legyen.

A szeretet érzés egyéniséget jelent. Érezni, szeretni, és azt mások felé kifejezésre juttatni bármiféle módon, az egyéni tudatosság képességének jele.
A szeretet minden egyéni lélek, egyéni személyiségnek a saját alap tulajdonsága. Ezt közvetíti ki a világba, ezáltal teremt bizalmas kapcsolatokat. Akár más élõlények felé, akár Isten felé. Mert a lélek Isten szerves, de parányi része. Ezáltal az egyéni lélek is rendelkezik azon tulajdonságokkal, amikkel az Úr.

Éppen ezért nagy meglepetés az a felfogás, ha valaki megtagadja Isten személyiségét. Ha a parányi szerves rész személyes, akkor hogyan lehetne személytelen energia, az eredete?

Sokan fennen hangon, nagy vallási érzületektõl átitatva hirdetik: „Isten szeret minket, Isten maga a szeretet”, de tagadják a személyes vonásait és jellemét.
Ha Isten a szeretet, akkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szeretet egy belsõ, bizalmas érzés. Érzés, amit csak személy érezhet egy másik személy iránt. Hogyan lehetne Isten csupán egy személytelen energia, ami mindent áthat, ha szeretet van benne minden teremtménye iránt?

A szeretet a legparányibb mértékben is mellõzi a félelmet. Istent nem félni, hanem szeretni kell egy õszinte és a szív mélységébõl fakadó kapcsolatban.

Válaszd ennek megteremtését az életed céljának!
 
A társulás mikéntje.

 

Amikor arra az életfelfogás és életmódváltásra teszünk kísérletet, hogy felhagyunk az olyan emberek társaságával, akik a materialista életszemléletet tekintik az egyetlen valóságnak, akkor valójában egy nagy minõségi változásra törekszünk a saját belsõ életünkben.
Egy materialista önmagát és a körülötte lévõ világot is úgy látja, mint az anyagi testek valóságának világát. Ha ilyen társulásban töltjük az életünket, akkor önmagunk is ezt a szemléletet sajátítjuk el. Nehéz lenne másként látni és érzékelni. Ha ilyen emberekkel van kapcsolatunk, akkor az ö hamis valóságukat fogjuk a magunkénak tartani. Egyé válunk a hamis valóság megítélésében.

Van egy gasztronómiai mondás: „amit eszel, azzá leszel”- vagyis amilyen táplálékot viszel be a szervezetedbe, olyan lesz a tested. A fizikális tested. Ez az elv vonatkozik az emberi kapcsolatokra is: „akikkel társulsz, olyanná válsz”. Amilyen mentalitású és érzelmû emberek vesznek körül, olyanná alakulunk mi magunk is.

Az érzelmek és a gondolat – energiák. Olyan energiák, melyeket szemmel nem láthatunk, de léteznek és hatnak. Mint pl. a hang is. A hang is energia, melyet nem látunk, de tudjuk, hogy létezik és, hogy hatása szinte felbecsülhetetlen. Akár egyetlen hanggal a pokolba taszíthatjuk önmagunkat, de akár felmelegedhetünk a mennyei szférák világába is. És ezt tehetjük meg másokkal is. Ezért meg kell próbálni megérteni a durva szemmel nem látható energiák mûködését és hatásait. Hiszen ezek befolyásolják az egész életet. Mienkét és mindenki másét is.

Amikor a materialistákkal való kapcsolatokról beszélünk, akkor elsõsorban a hangról beszélünk. Ha a beszéd és a hallás ezen a szinten kapcsolódik, akkor olyan helyzetbe hozzuk magunkat, ahol a materialista hang a materialista hangrezgésbe burkol be, s ezzel befolyásol. Rátelepszik az emberre, s szép lassan átalakítja az egész jellemét, személyiségét. Mint egy pók, úgy szövi hálóját, mindenkit beburkol, aki a közegébe kerül.

Ha az elején említett életszemlélet váltásra törekszik valaki, akkor ezerszer is gondolja át, milyen közegben éli az életét!

Ne társuljon materialistákkal, akik elmerültek a testi tudatban, akik életcélja az anyagi élvezet, finom vagy durva szinten. Keresse olyan személyek társaságát, akik lelki fejletségük révén képessé váltak arra, hogy tiszta hangrezgések és érzések által, úgy tüntessék el a materializmus minden szennyét, minként a napfény a sötétséget. Egy ilyen személy hangja olyan, mint a gyógyszer. Fokozatosan szünteti meg a betegséget, melyet az anyagi életszemlélet ostobasága okozott. 

Pozitív irányú változtatást csak ilyen személyekkel való kapcsolatban fejleszthetünk ki.

 
Új rovatok a Kanál forradalma mûsorban

 Értesíteni szeretnék Mindenki, hogy véglegessé váltak az új rovatok a Civil Rádió – A Kanál forradalma mûsorában.

Több kedves barátom és ismerõsöm önálló rovattal jelentkezik, melyek havi rendszerességgel lesznek hallhatók, íme a lista.

- Szilágyi Márta: a hónap vegetáriánusa
- Nagyné Szalai Melinda: a hónap receptjei
- Lénárt Gitta: a nyers-vegán étkezés és életmód
- Szigeti Márton: vegan életfelfogás
- Györgyi Kornél: egészségünk és otthonunk kapcsolata – vasati szemmel
- Kálmán Renáta: a tudatos életmód
- Betlej-Szurdusz Erika: dula tanácsadás az egészséges gyermekért

Köszönetem a segítõimnek. Köszönet azoknak, akik hallgatják a mûsort!

Kérem ismertessétek - A Kanál forradalma mûsort -, hogy minél több ember változtassa meg étkezését, életmódját s ezáltal legyen segítségére a Földanyának!

 

n

 

 
B.A.Paramadvaiti Swami - vaisnava lelki tanítómester új honlapja, magyarul

 

Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami - vaisnava lelki tanítómester.

Élete és tanítása tökélestes útmutató mindenki számára, ha az élet értelmér és istennek való kapcsolatot keresi.

HONLAPJA

h

 
Köszönet

 

Kedves Barátaim!
Szeretném megköszönni Mindenkinek azt a segítséget, amit az év végi vegetáriánus ételosztáshoz adott, akár közremûködõ segítségével,

akár valamiféle adományával. 

A Ti segítségetek által 11 ételosztást tudtunk megtartani, ebbõl 9 Budapesten a többit vidéken.

A fõ menü az tofus vegyes zöldséglevesbõl állt, amihez szendvics, gyümölcs, sütemény, nápolyi és szaloncukor is járt. Bizton állíthatom, hogy igen elégedettek volt mindenki, aki evett a finom vega ételbõl.. Szokásaink szerint, mindenki annyit ehetett, amennyit akart. Egy kedves bió termelõ jóvoltából az alapanyagok vegyszermentes termékek voltak – mármint a leves alapanyagok esetében.
Sajnálatos, hogy a hajléktalanok száma nem csökkent, sõt több esetben találkoztunk olyan családokkal, ahol a gyerekük is ott volt.

Végezetül mindenféle sok-sok boldogságot kívánok Nektek – köszönöm Istennek, hogy ismerhetlek Bennetek!
Nagy lelki ölelés a szíveteknek!

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb