Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A mindent átfogó szeretet lényege
A mindent átfogó szeretet lényege
A hit a mi fényünk a sötétségben.”

„Útmutató a mûvelõdéshez, jótékonysághoz és közös életben, a jelenlegi korban.”
- Szvámi B.A. Paramadvaiti


Az univerzumot olyan törvények uralják, amelyek valamennyi lakója számára ugyanazok. Ha ezeket a törvényeket nem ismerjük, vagy nem törõdünk velük, akkor konfliktusokba kerülünk, és elszenvedjük a következményeket. A mindent átfogó szeretet elmélyíti a teremtés törvényeinek megértését, és kialakít egy olyan világnézetet, amelynek az alapján ebben a világban mindenki barátságot köthet egymással.

1. A mindent átfogó szeretet megváltoztatja a többi élõlénnyel való kapcsolatunkat. Õk is ezen a bolygón élnek, ugyanannak a természet-anyának a gyermekei. Összetartozunk, és ezért arra kell törekednünk, hogy egyetlen élõlénynek se okozzunk fájdalmat.

2. Ha a mindent átfogó szeretet lényegében megfelelünk, akkor jobban meg fogjuk érteni a kapcsolatunkat az emberekkel. Más embereket a hitüktõl, fajuktól vagy nemüktõl függetlenül kell tisztelnünk, mert minden embernek megvannak a maga különleges képességei, és mindenki fölemelkedhet lelki értelemben. Adjuk fel az ismeretlenekkel szembeni elõítéleteinket, ellenszenvünket és a lebecsülést, öleljünk át mindenkit a szívünkben.

3. A mindent átfogó szeretet megtanítja nekünk, mennyivel szebb a másiknak szolgálni, mint az, ha az urának tekintjük magunkat. Az irigység, mások gyengeségének kihasználása, a mások bajával szembeni közöny a táptalaj, amelyen a bûnözés tenyészik. Aki mások javának szenteli magát, megérdemli az elismerésünket. Mások szolgálata egyedülálló tapasztalat, és mi csak ilyen szolgálat érévén érezhetjük magunkat biztonságban, és hasznosnak az életünkben. Csak a magányunkat növeli a kívánság, hogy uralkodni akarjunk, irányítsunk másokat.

4. A mindent átfogó szeretet korrigálja az állatokkal való kapcsolatunkat. Az állatoknak kimondhatatlanul sokat kell szenvedniük azért, hogy megehessük õket. Ha megfigyeljük, mennyi erõszakot alkalmaznak az állatokkal szemben, nem hunyhatunk szemet az emberiségre gyakorolt rövid- és hosszútávú visszahatások elõtt. A hús, hal és tojás sem a táplálkozáshoz, sem az egészségünkhöz nem szükséges.

5. A mindent átfogó szeretet leleplezi az erõszakot és kihasználást, amely számos anyagi élvezet mögött rejlik, ezekhez tartoznak a hús, hal és tojás megevése is. A szeretet megtanítja a magasabb ízt. Ez a szabadság része, az élvezetvágy rabságán túl. Vegetáriánus életmód nélkül a magasabb íz csupán elmélet marad.

6. Ha megértjük a mindent átfogó szeretet lényegét, felismerjük, mi a tulajdonképpeni kapcsolatunk az anyatermészettel. A föld minden élõlény számára bõségesen ad levegõt, vizet és táplálékot. Legyünk hálásak ezért a nagylelkûségért, és ugyanakkor ismerjük el alázatosan, hogy az ajándékaitól függünk. Mivel földanya jóságától függünk, konstruktívan kell felhasználnunk a kincseit, ismét meg kell tanulnunk tisztán tartani az erdõket, a tavakat és a talajt, a vetõmagot meg kell õrizni a maga természetességében. A hiányt szenvedõkkel való együttérzés nekünk is megadja a lehetõséget, hogy nagyvonalúak legyünk.

7. A mindent átfogó szeretet szemeket ad nekünk, hogy lássuk azt a nagyszabású energiát, amely a teremtést fenntartja, megadja a világban való élet alapjait. Megalapozza a kapcsolatunkat ezzel a kozmikus energiával, és eredetével.

8. A mindent átfogó szeretet toleránssá tesz minket a különféle hitirányzatokhoz tartozó emberekkel szemben. Sok hitirányzat és kultusz tanítja a földanyával és a teremtõvel szembeni hálát. Tiszteljük ezeket. Aki emberekkel és állatokkal rosszul bánik, és közben a hitére hivatkozik, még nagyon távol van a mindent átfogó szeretet lényegétõl.

9. A mindent átfogó szeretet ráébreszt a gyerekeinkkel szembeni kötelességeinkre. A gyerekek könnyen befolyásolhatók és sebezhetõk. Védelemre van szükségük. Az életünkkel tanítsuk meg nekik a mindent átfogó szeretet értékeit, és ugyanakkor meg kell õket védenünk mindentõl, ami ellentmond ezeknek az értékeknek.

10. A mindent átfogó szeretet befolyása gazdagítja a házaspárok egymással való kapcsolatát. Mindig szem elõtt kell tartanunk az egészséges családi élet értelmét, mert a boldog házasság természetes védelem a gyerekek számára. Ha a mindent átfogó szeretet értékeit állítjuk a család középpontjába, egyik házasfél nem ragaszkodhat önzõ egyéni érdekekhez.

11. A mindent átfogó szeretet mélyen megérteti a bennünk levõ szexuális energiát. A szexualitás által olyan energia nyilvánul meg, amely elhozhat egy új életet ebben a világba. Ez a születésünk kapuja. De súlyos következményekkel járó tévedés, ha valaki a szeretetet a szexualitással akarja pótolni, mert ez kölcsönös csalódásokhoz és szemrehányásokhoz, magányhoz, a kihasználtság és beszennyezettség kölcsönös érzéséhez vezet. A félreértett szexualitás szomorú eredményei a nem kívánt gyerekek. Itt egyik félnél sincs igazi szeretet, mindenki csak magának vár el valamit.

12. Ha a mindent átfogó szeretet bevonul az életünkbe, jobban megértjük sajátmagunkat. Ha figyelmesen szemléljük a test változásait a fiatalkortól az ifjú-, majd öregkorig, akkor észre fogjuk venni, hogy ennek az öregedési folyamatnak a tudatos énünk nem abban a mértékben van kitéve, mint a testünk. Az én, a tulajdonképpeni önvaló független a testi burkolattól, és tudatára kell ébrednünk annak, hogy nagyobb feladatai vannak annál, hogy csupán a testrõl gondoskodjon.

13. A mindent átfogó szeretet világos választ arra a kérdésre, hogy az életünk csak a születéssel kezdõdött-e, és befejezõdik-e a halállal. A régi kultúrák hagyományai, az elõzõ életekre való emlékezés regressziós hipnózisban, a csodagyerekek jelensége: ezek mind megerõsítik, hogy a tudatos élõlény a testtõl külön létezik. Egy dolog egészen bizonyos lesz: ha az egyik testbõl egy másikba vándorlunk, a tetteinken keresztül magunkkal visszük a felelõsséget azért, hogy milyen mértékben növekedhet bennünk a mindent átfogó szeretet.

14. A mindent átfogó szeretet megismerteti velünk a saját létezésünk eredetét. Egyéni személyiségek vagyunk, és ezért teljesen tudatában vagyunk a saját létezésünknek. Az eredetünknek is rendelkeznie kell olyan tulajdonságokkal, mint egyéniség, tudat, személyiség. Nevezzük õt a legmagasabb tudatos élõlénynek. Az eredet nem lehet csekélyebb, mint a teremtése, tehát az élet oka nem lehet véletlen.

15. A mindent átfogó szeretet befolyása tudatosítja bennünk, hogy felelõsek vagyunk a tetteinkért és a szavainkért, sõt még a gondolatainkért is. Ha felismerjünk, hogy minden hatásnak megvan a megfelelõ visszahatása, nagyon könnyen meg fogjuk érteni az univerzális karma-törvényt. A saját érdekünkben igyekszünk mindent elkerülni, ami negatív következményeket von maga után. Inkább úgy kell alakítanunk a cselekvésünket, ami a világnak, és ezzel nekünk is pozitív jövõt tesz lehetõvé.

16. A mindent átfogó szeretet rávilágít a hamis én-érzet eredetére. Ez a megismerés segít minket abban, hogy megkérdõjelezzük a hamis éntudatot, és ne azonosuljunk tovább a burkolatokkal. Az ideiglenes burkolatokhoz való kötõdés a testünket, a családunkat, az országunkat, a hitünket, az ideológiánkat, a társadalmi állásunkat a legjelentõsebbnek mutatja. A hatalmi vággyal együtt az irigység, gyûlölet és viszály eredetévé válik.

17. A mindent átfogó szeretetben sokkal jobban látjuk a média hatását. Ha a média hozzájárulása türelmetlenséget ébreszt, vágyakat szít, és az erõszakot elbagatellizálja, világosan kell látnunk, milyen nehezen ellenõrizhetõ következmények származnak abból a gyerekekre és a felnõttekre nézve, és legalább mi magunk figyelmesen vonjuk ki magunkat a lealacsonyító hatás alól.

18. A mindent átfogó szeretet megnyitja a szemeinket a részegség és a drogok következményeire. A mámorfüggõség befagyasztja a legfontosabb képességünket: a szeretet képességét. Ez teszi olyan veszélyessé a drogokat, egyénileg, de kollektíve is. A mindent átfogó szeretet lehetõvé teszi, hogy a mesterséges mámor helyett természetes örömet érezzünk.

19. A mindent átfogó szeretet megmutatja nekünk a szerencsejáték és minden olyan kísérlet kockázatait, amelyek egyes egyedül arra irányulnak, hogy a saját testi élvezetünket fokozzuk, anyagi gazdagságot halmozzunk fel, és dicsõséget szerezzünk. A szerencsejáték szerencsétlenséggel végzõdik, önpusztításba és abba a törekvésbe hajszol, hogy másokat tönkretegyünk. Ezért el kell határolnunk magunkat a szerencsejátéktól és mindentõl, ami megakadályoz minket abban, hogy a családunk és a társadalom számára hasznosak legyünk.

20. A szabadság a legnagyobb ajándék, amit a legmagasabb, tudatos élõlénytõl kaptunk. A mindent átfogó szeretet megtanítja nekünk, hogyan kezeljük helyesen ezt a szabadságot, mert ezzel kezdõdik az élet misztériuma.

21. A mindent átfogó szeretet felismerteti velünk, milyen alkalmat ad a munka a saját fejlõdésünkre. Munka nélkül sem az egyes ember, sem az emberi társadalom nem tarthatja fenn magát. Ha a munkánkba belefolyik a szeretet, akkor a munka örömünnep, szent áldozat lesz.

22. A mindent átfogó szeretet megmagyarázza a belsõ hang misztikumát. Minden ember hallja ezt a belsõ hangot, amely pl. óva int minket bizonyos cselekedetektõl, amelyekkel másoknak vagy magunknak kárt okoznánk. Hálásak lehetünk azért, hogy minden emberben van egy ilyen természetes misztikum. A különbözõ kultúrákban más és más nevet visel. Fel kell ismernünk ebben a belsõ hangban a legmagasabb tudatos élõlény segítségét, minden egyes gyermeke számára.

23. A mindent átfogó szeretet által a test halálát egészen természetesnek tekintjük, és arra törekszünk, hogy fejlesszük a tudatunkat. Nem tudjuk, mikor kell meghalnunk. A tudatunk azonban megmarad, és rendkívül fontos, hogy mire fog irányulni. Ha képesek vagyunk arra, hogy a mindent átfogó szeretetre irányítsuk, akkor a halál csak egy ajtó, amely a növekedés és tanulás egy következõ helyiségébe vezet.

24. A mindent átfogó szeretet megtanít minket szeretni. Az emberiség sóvárog, éhezik a szeretetre. Ha egy ember a saját életét nem a szeretetre irányítja, és egy kapcsolat értékét csak a saját szükségletei kielégítésében látja, nem tudja átélni a szeretetet, és minden széttörik. Ha azonban a legmagasabb, tudatos élõlény áll a szeretetünk középpontjában, akkor a szeretet kutatása sikeres lesz, a kapcsolataink meggyógyulnak, sõt szentté válnak.

25. A mindent átfogó szeretet megtanít minket imádkozni. Az igazi ima megnyitja az értelmünket a szentség felé. Mindegy, hogy az ember milyen módon imádkozik, az ima segít neki abban, hogy bensõségessé tegye a mindent átfogó szeretetet.
„Uram, hadd legyek a szereteted eszköze.”

26. A mindent átfogó szeretet felébreszti a szent hang megértését. Minden hang befolyásolja a tudatunkat, és világosan érezhetjük a zavaró vagy harmonizáló hatását. A lelki és meditatív hangok megerõsítik a tudatunkat, fejlesztik bennünk a mindent átfogó szeretetet.

27. Az ENSZ azt a feladatot vállalta, hogy megvédi azok jogait, akik ezt maguk nem tudják megtenni. A mindent átfogó szeretet értékei gazdagítanák ezeket a törekvéseket, mert érzékennyé tesznek minket a legfontosabb életjogokra, amelyek betartása a világ helyzetét lényegesen megjavítaná.

28. A mindent átfogó szeretet lényege, hogy megnyilvánítja nekünk az élet gazdagságát: szeretetteljesnek, õszintén, igazságosnak, szolgálónak, nagyvonalúnak és irgalmasnak lenni. Engedjük, hogy a mindent átfogó szeretet beáramoljon a cselekvésünkbe, óvjuk és védjük magunkban az ideálját, függetlenül attól, hogy mi a természetes helyzetünk és feladatunk a társadalomban, hogy gyerekek vagy felnõttek vagyunk-e.

„Ebben a világban a szépség fog gyõzni. És gyõztes lesz a szeretet is. Mindent fel fogunk adni, csakhogy az isteni szeretet zászlaja lebegjen az egész világ fölött, mert ennek az isteni szeretetnek már egy szikrácskája is elég a béke fenntartásához és elterjesztéséhez minden égtáj felé.”
- Szvámi B.R. Sridhar
 
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb