Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow Támadás az ártatlanok ellen
Támadás az ártatlanok ellen

Az ártatlanok elleni támadást tekintik a legbûnösebbnek. Ennek a fájdalmas anyagi létezésnek a legszélsõségesebb helyzete a háború.

B.A. Paramadvaiti Swami

 

manur uvaca alam vatsatirosena tamo-dvarena papmana yena punya-janan etan avadhis tvam anagasah

 

"Az Úr Manu szólt: Kedves fiam, kérlek, hagyd abba. Nem jó szükségtelenül haragosnak lenni – ez az út pokoli élethez vezet. Most túlmész a határon, mivel olyan Yaksákat ölsz meg, aki valójában nem sértõk."

 

nasmat-kulocitam tata karmaitat sad-vigarhitam vadho yad upadevanam arabdhas te krtainasam

 

"Kedves fiam, a tekintélyek egyáltalán nem hagyják jóvá, hogy megölöd a bûntelen Yaksákat, és nem méltó a családunkhoz, amelynek tudnia illik a vallás és a vallástalanság törvényeit." (Srimad Bhagavatam 4.11.7, 8

 

Egy adott nemzet haragja, kapzsisága, büszkesége és hatalomvágya ismét kihívást intéz az emberiség ellen. Sok száz meg ezer katonából álló hadsereggel, a vaskorszak legkiválóbb fegyvereivel intézi ezt a kihívást, és egy olyan nemzetet készül megtámadni, amelyet már régóta sújtanak a szenvedések.

 

A laikus számára lehetetlen, hogy ismerje a politika összes fortélyát. A média mindig torzított információt ad, úgyhogy sose tudod, valójában mi történik. Mégis ha elolvassuk, milyen utasításokat adott Manu az unokájának, Dhruva Maharajának, azt gondolom, nagyon világos útmutatást kapunk arról, hogy milyen a helyes cselekvés, és milyen a nem helyes. Sok ártatlan gyermek, nõ és férfi megölésével fenyegetõzni nagyon démonikus tett, amely téged, meg minden érintettet pokoli körülmények közé vezet.

 

Ennek a szenvedéssel teli anyagi létnek a háború a legszélsõségesebb helyzete. Megvan az oka, hogyan parancsolhatja meg egy ország a harcot és bizonyos személyek megölését, hogy megvédelmezze a biztonságát, gátat vessen az igazságtalanságnak és a vallástalanságnak. Ezt jóváhagyja a Manu samhita. De soha nem hagyja jóvá az ártatlan emberek kínzását. Ez nemcsak azzal az intuícióval áll szemben, amit érezhetünk a szívünkben, de a világ vallási írásai is teljesen elutasítják. Ha ezt megengedik, világosan megérthetitek, hogy ez démonikus emberek befolyásából származik, akiknek fogalmuk sincs a lelki bölcsességrõl, és nem értik meg, hogy minden tett meghozza az ellentétes visszahatást, minden bûnös fél számára. Manu ezért tartotta vissza a saját unokáját attól a nagy tévedéstõl, hogy megölje a Yakshákat.

Az elõítélet és általánosítás nem elfogadott az igazság bíróságán. Ezek csak a harag tünetei, amelyek egy személyt vakságba vezetnek. Tehát ha ezt a haragot mások ellen használjuk, ez csak azt jelenti, hogy a sötétség kötõerejében vagyunk. Piszkos dolog minden olyan politikai és gazdasági döntés, amellyel ártatlanokat fenyítenek meg, az adott konfliktussal egyáltalán semmilyen kapcsolatban nem álló embereket kínoznak és gyilkolnak.

 

Srila Prabhupada megmondja nekünk az okot, hogyan lehetségesek az ilyen dolgok. Mivel hihetetlenül nagy a szisztematikus erõszak a védtelen állatok iránt, és olyan sok más erõszakos bûnt követnek el a meg sem született gyermekek és a társadalom egyéb gyenge szektorai ellen, akik nem tudják megvédeni magukat az igazságtalan uralkodók hatalma ellen, megérthetjük, hogy a világ sok helyén, ha ugyan nem valamennyi helyén az emberek csak úgy halmozzák magukra a negatív karmát. És mindenki, aki részt vesz az állatok mészárlásában, akár ha csak megeszi azoknak az állatoknak a húsát, odavonzza a katasztrófát a maga és a családja fejére. Van egy mondás, hogy Isten malmai lassan, de biztosan õrölnek, és a karma sem jön mindig azonnal. Néha sok, sok év is eltelik, mire az embernek ki kell fizetnie a számlát az összes elkövetett bûnért. Így aztán néha a háborúk az eszközök, amelyek elhozzák ezeket a bûnös visszahatásokat. Lev Tolsztoj írta: ameddig vágóhidak vannak, addig csataterek is lesznek.

 

Egy részvétteljes vaisnava (lelki ember) számára elviselhetetlen látni, hogyan tervezik meg ezt a nagyléptékû mészárlást, az egész világ szeme láttára, és ezért kérjük, hogy valamennyi érintett fél alaposan vegye fontolóra ezeket a megjegyzéseket, amelyek a Srimad Bhagavatam megvilágosító tanításain alapulnak.

Hogy a hamis egót meg lehet-e gyõzni, forduljon más irányba, kerülje el a háborút vagy bármely más háborút, az elég kérdéses. Azok az emberek, akiknek nagy a hamis egójuk, általában nagyon lecsökkent meghallgatási képességgel rendelkeznek, és csak akkor kérdezgetik magukat, hogy ezt talán nem kellett volna megtenniük, amikor már minden darabokra tört. De akkor már túl késõ. Világszerte sok ember emeli fel a szavát a háború ellen, bár úgy vélem, a világ többsége, olyan politikai rendszert szeretne látni, amely nagyobb szabadságot enged az embereknek.

 

Egészen közönséges ebben a világban, hogy bûnözök és visszaélõk vallásos érzelmeket próbálnak kelteni másokban, azért, hogy elrejtsék a saját hibáikat. Nagyon könnyû meggyõzni egy más vallásrendszert követõ, ellenséges magatartású embercsoportot, vagy olyanokat, akik csak másként élnek, mint ti. Mindenki, aki igazán hisz Istenben, tudja, hogy elõször a jóságra és részvétre gondolnak azok, akik magasabb lelki tudatra törekszenek. Egyetlen vallás sem fogadja el ártatlan emberek kínzását. Ezért azok, akik ezzel kapcsolatosan bármilyen fajta vallásos érzelmet akarnak felhasználni, egyszerûen csak visszaélnek.

 

Mint tudjuk, a média nagyon erõs. Hitler fasiszta rendszerének propaganda minisztere egyszer ezt mondta: egy ezerszer elismételt hazugság igazsággá lesz. Ezt az elvet követik a világ összes nagy hazugjai. Ezért az ember sokszor már nem tudják, hogy mi az igazság. Sõt néha az emberek azt gondolják, hogy a vallások és a vallásos emberek csak azért alkalmaznak erõszakot, csak azért igazságtalanok, hogy a saját önzõ céljaikat szolgálják. De semmi sem lehet távolabb az igazságtól. Még azok is nagyon átérzik, hogy szükség van a szabályokra és elõírásokra, akik ateisták, vagy akik ateistáknak mondják magukat. És a végén ezek a szabályok nagyon hasonlóak azokhoz, amelyeket a vallási hagyományok tanítanak.

 

Azok, akik minden szabály szükségességét tagadják, állati anarchiát akarnak, amely azt mondja nekünk, hogy nem számít, ki mit akar csinálni. Nem számít, hány embert kínoznak vagy megölnek, hogy ezt a célt elérjék.

Igazából itt nem arról van szó, hogy ez a vallás, az a vallás, vagy semmilyen vallás. Itt az ártatlanok megölésérõl van szó. A vágóhidakon az állatok ártatlanok, és éppen annyira szenvednek, mint egy ember, amikor a végtagjait leszaggatják a testérõl. Mindannyiunknak, akik el akarják kerülni a háborút, vagy bármely egyéb háborút, azonnal aktív és dinamikus propagandát kell indítanunk, szavakkal és tettekkel, az ártatlan állatok és emberek megölése ellen. Mi mindannyian fivérek és nõvérek vagyunk ebben a világban. Csak rövid idõre látogatjuk meg a föld bolygót. Mindannyian tapasztalunk valamennyi szenvedést és örömet ez alatt a rövid látogatás alatt. És különösen az ember fogja felhalmozni mindennek a pozitív vagy a negatív visszahatását, amit ebben az életében tett. És miután elhagyjuk a testet, nagyon hamar megkapjuk az igazságos kompenzációt azért, amiket ebben az életben elkövettünk. Ezért az az érdekünk, hogy senkivel szemben ne kövessünk el igazságtalanságot, és ne teremtsünk pokoli körülményeket kapzsiságunkban, hogy több hatalmat és pénzt szerezzünk.

 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a következõ életünkben mi kapjuk azokat az igazságtalanságokat, amelyeket ma másoknak teremtünk. Hagyjuk abba a szükségtelen erõszakot, ahol csak tudjuk. És csak egyetlen módja van annak, hogy nyomást gyakoroljunk azokra, akik a harag és a szenvedély kötõerejében vannak, és ezt úgy nevezik, gazdasági bojkott, nem vásárolunk olyan árut, amilyen ilyen mentalitású emberek gyártottak. És persze csak imádkozhatunk, hogy Isten szent neveinek fokozott zengése talán egy kissé fölemelje a globális lelki tudatot, minden hagyományban, és imádkozhatunk a végtelenhez, hogy bocsássa meg a múltban elkövetett bûneinket, és többé ne érjenek el bennünket a bûneink visszahatásai. És ez a gondolkodásmód kétség kívül meg fogja változtatni a körülményeket a világban.

 

dambho darpo 'bhimanas ca krodhah parusyam eva ca ajnanam cabhijatasya partha sampadam asurim

"Büszkeség, arrogancia, beképzeltség, harag, durvaság és tudatlanság – ezek a démonikus természet tulajdonságai, ó Prtha fia." (Bhagavad Gita 16.4)

 

Ezért kérem, hogy mindannyian vigyázzatok, akik olyan sok butaságot csináltok azzal a gondolattal, hogy boldogabbak akartok lenni, vagy nagyobb szerencsét akartok hozni a saját népeteknek, mert rossz utat választottatok ennek eléréséhez. Miért nem próbáljátok inkább bemutatni azt, hogy milyen erényei vannak a hiteteknek, mit ért el a jellemetek, a pozitív kapcsolatok növelésével, és talán azzal is, hogy megbocsátóan gondolkodtok. Minden dicsõséget Svayambuva Manunak és Srila Prabhupadának, akik az igazság, törvény, szeretet és igazságosság igazi küldöttei voltak

 
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb