Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A misztikus hagyományok
A misztikus hagyományok

 

A misztikus hagyományok által közvetített értékekbe vetett hit

a lényeg, amit az emberi tudat fejlõdésének nevezhetünk.

 

Az Oida Terápián keresztül megvizsgálhatjuk, tényleg olyan jól érezzük-e magunkat minden élethelyzetben, ahogyan azt a Gyógyító Kör lehetõvé teszi. Továbbá, mihelyt beléptünk ebbe a Gyógyító Körbe, megnyílik elõttünk a lehetõség, hogy elinduljunk az alaposabb gyógyulás felé, kiválasszuk a misztikus hagyományok azon ösvényét, amely elvezet a legmagasabb célhoz.

 

Az Oida Terápia kutatásai során, a különféle misztikus hagyományokat és gyógyítási módszereket összehasonlítva sok hasonlóságot és kapcsolatot találtunk. Mert a hagyományok mindegyikében ott van az erõ, amellyel a gyakorlóit segíti, hogy boldogan éljenek; a különbözõ módszerek és kinyilatkoztatások célja mindig ugyanaz: elvezetni az Univerzális Szeretethez.

 

Továbbá, a filozófiai és gyakorlati alapnak köszönhetõen, a misztikus hagyományok értékeket tanítanak nekünk, segítenek a fejlõdésben, valamint abban, hogy felelõsséget vállaljunk magunkért és másokért. Fontos döntés, ha elfogadjuk egy misztikus hagyomány tanításait, és azokat megvalósítjuk az életünkben: abban a mértékben változtat és gyógyít meg minket, amennyit megtettünk a befelé vezetõ úton – és állandóan fel is szólít minket arra, hogy ezt tegyük.

 

A lelki folyamatok kutatása fontos része az Oida Terápiának, amely kiváló háttérrel rendelkezik, pozitív és hasznos hit eléréséhez vezet, arra inspirál, hogy másokkal harmonikus kapcsolatban éljünk. Lelki természetünk félretéteti velünk az önzést, kapzsiságot és haragot, mint az anyaggal való azonosulás termékeit; nem engedi, hogy elfelejtsük belsõ vezetõnket, az intuícióinkat, a kinyilatkoztatásokat, és végül az üdvös hitet.

 

Mi jellemzi a misztikus hagyományokat?

 

A misztikus hagyományok ott vannak az emberiség lelki fejlõdése mélyén, ez a kapcsolatunk az õsi tanításokkal és gyökerekkel, a különbözõ értékekkel, amelyek felettébb hasznosak az életünkben. Eszközök is, amelyek biztosítják számunkra a formát, amelyben megvalósíthatjuk magunkat, misztikus tanítás közvetítésével, amely isteni kinyilatkoztatásból származik, megszakítatlan tanítványi lánc tartja fenn, hiteles és méltó ismereteket ad, a következõkön keresztül:

 

 • hiteles szentírások tanításai
 • fontos mesterek példája, akik egész élete a tanítások igazságát mutatja, és segítenek minket abban, hogy kitartsunk az úton
 • a követõk csoportja, akik készek arra, hogy ennek a hitnek, a kinyilatkoztatásainak és a spirituális gyakorlatainak megfelelõen éljenek, ebben a formában törekednek arra, hogy elérjék az üdvözülést, megvilágosulást vagy felszabadulást
 • gyakorlati útmutatások, meditációk és imák, amelyek elõsegítik a lelki fejlõdést

 

Ezenkívül, a misztikus hagyományok lehetõséget adnak arra, hogy

 

 • spirituális témákról halljunk
 • különféle ünnepeket rendezzünk az év bizonyos napjain
 • szentélyeket látogassunk és létrehozzunk
 • értelmesen irányítsuk a családot és a társadalmat
 • szeretettel és türelemmel neveljük a gyerekeket
 • alávessük magunkat a Legfelsõbb akaratának
 • maximális elõnnyel hasznosítsuk az egyéni és kollektív emberi tapasztalatot, a magasabb törekvéseinkre való tekintettel
 • egészséges ételeket együnk, tiszteljük a környezetet, és együtt érezzünk vele

 

Ha tanulmányozzuk a világ misztikus mozgalmainak történetét, csak hálásak lehetünk azért, hogy az eredeti javaslatokból kiindulva, milyen kimagasló fejlõdést értünk el ezek kultúrája, az õsi misztika, értékei és törvényei, a társadalmi rend, a teológiai alapok, a mûvészetek és a szent családi hagyomány területén.

 

Miért misztikus hagyományoknak, és nem vallásoknak nevezzük?

 

Nagyon sok embert inspiráltak már a misztikus hagyományok, akik javítani akartak az élet- és tudatminõségükön. Sajnos, különféle események történtek az emberiség történelme során: a hírnévre, hatalomra és pénzre szomjazók beszennyezték a spirituális hagyományok eredeti szándékait. Sokan csalódtak, sõt odáig jutottak, hogy megvetnek minden vallást, vagy lelki életet.

 

Miért is vesztették el a hitüket számos „vallásban”? Például, mert

 

 • az intézményes vallásokban sok a következetlenség, annyira, hogy néha nem is lehet elfogadni azt, amit a követõik gyakorolnak, és általában nem is teszi jobbá az életüket
 • a világi társadalom befolyása nagyon erõs; határozottan fellépett a „vallások” ellen, amelyek még mindig mély hatást gyakorolnak, de visszaéléseket is generálnak azokban az intézményekben, amelyeket nem misztikusok vezetnek; arra használják a vallási hagyomány jelképeit, hogy ártatlan embereket kontrolláljanak, manipuláljanak és üldözzenek, a vallás nevében
 • egyesek nagyon sokat képzelnek magukról, úgy érzik, szerencsések, megszabadultak a korábbi tudatlanságtól, elõtérbe helyezik a formát, önhittek, nincsenek tekintettel mások hitére, fanatikus szektások módjára beszélnek az állítólagos személyes megvalósításaikról
 • az állam egyetlen vallást ír elõ, kinevezi nemzeti vallásnak, de ez csak kontrollmechanizmusként mûködik a társadalomban, megtiltja vagy korlátozza más hagyományok elismerését

 

Ebben a formában, tekintettel arra, hogy az Oida Terápiával igyekszünk megszabadulni az ilyen intézmények által bevezetett dogmáktól, azon vagyunk, hogy elkerüljük a „vallás” szót, mert ez a szó számos esetben kiváltja az elõítéleteket, a misztikus tanítások azonnali elutasítását – az emberek nem értik, nem nyílnak meg, nem akarnak bekapcsolódni. Ha már a misztikus hagyományokról beszélünk, élünk az alkalommal, hogy hangsúlyozzuk: a spirituális tanítások álláspontja eredeti és hiteles, mint a gyógyítás legfontosabb eszköze, és mint az akaraton és szereteten alapuló emberi élet transzcendentális vezetõje.

 

Az Oida Terápia a helyükre teszi a nélkülözhetetlen tanításokat, értékeket és hagyományokat, amelyeket a Legfelsõbb Lény a számunkra kinyilvánított, hogy Feléje forduljunk az életünk értékébe vetett hittel. Nem arról van szó, hogy át kell téríteni másokat egy adott hitre, még kevésbé arról, hogy bárki a Legfelsõbb egyetlen képviselõjének adja ki magát, ami már sok vallás történetében elõfordult. Éppen ellenkezõleg, progresszív és pozitív hiten alapuló úton haladunk, készen arra, hogy segítsünk másoknak a tanításainkkal, amelyeket mi magunk követünk, ugyanakkor tiszteljük a hitüket; hiszen a mi felfogásunk csak ebben a formában lesz elfogadható, és csak így felel meg a szándékainknak.

 

A különféle misztikus hagyományok közös célja

 

Az Oida Terápia minden meglevõ kinyilatkoztatást elismer, hogy segítsen, kommunikációs tér a különféle misztikus áramlatok között, hisz abban, hogy valamennyi gyakorlatnak ésszerû oka van, és nem kell, hogy ellentmondások legyenek köztük, mivel annak ellenére, hogy különbözõ utaknak és hitfajtáknak látszanak, mind harmóniában vannak az Abszolúttal, és a közös céljuk az univerzális szereteten alapul.

 

Egy misztikus hagyomány valódi spiritualitását a szeretetrõl lehet felismerni, amelyet azoknak ad, akik nála menedéket vesznek, és ami elõsegíti, a magasabb ideálok közül, a megértés, együttérzés, tolerancia, alázat és tisztelet megvalósítását; még a lehetõségét is kiküszöböli annak, hogy az egyik hagyományt erõszakosan szembeállítsák a másikkal, vagy kötelezõen bevezessék. A misztikus út, amely mindenkit meggyógyít, a szeretet útja, és amikor a vallásosság alapgondolatát keressük, azt kell megtalálnunk, ami megfelel, vagy harmóniában van a „vallás” vagy az „Eredeti Forrás és az egész teremtése” jelentésével.

 

Továbbá, a misztikus hagyományok inspirálnak arra, hogy az emberek értékes irányt találjanak az életükben; gyarapodjanak szenzitivitásban, szeretetreméltóságban, tisztaságban, és hálásak legyenek mindenért, amit kaptak; mindenki mással együttérezve fejlõdjenek, nagy belsõ megelégedésben, amely a nagylelkûség és a mások önzetlen szolgálata folytán rögtön kiterjedhet.

 

A misztikus hagyományoktól kapott bölcsesség az, ami lelkesít minket, hasznossá teszi az életünket, mivel a lelki igazságon alapul, magasabb kinyilatkoztatásból származó, specifikus hitrendszerbõl fakad, és transzcendentális értékeken és üzeneteken alapuló tanítványi lánc tart fenn.

 

A misztikus hagyományok közös pontjai

 

 • elfogadják a mindent tudó, mindenütt jelenlevõ Legfelsõbb Lény létezését, aki meghallgatja az imákat, segít, áld és felszabadít
 • hozzájárulnak a lélek fejlõdéséhez, harmóniában az Abszolúttal
 • elismerik, hogy az élõlényeket Isten teremtette, és Vele lelkileg azonosak
 • helyreállítják a kapcsolatot a Legfelsõbb Lény és az egyéni tudat között
 • inspirálják az embereket, hogy értékes irányt találjanak az életükben
 • tiszteletet tanítanak más misztikus hagyományok iránt, kizárva a kötelezõ elõírás vagy erõszakos szembeállítás lehetõségét
 • megvalósítják az univerzális szeretetet, mint fõ célt
 • elfogadják, hogy a hit szent
 • hit nélkül nem lehet gyakorolni a transzcendentális lényeget
 • a hit különleges ajándék
 • a gyógyító hit jó közérzetet ad
 • kerülik, hogy másoknak szükségtelen fájdalmat okozzanak
 • a becsületesség az alap, erre épül a jó kapcsolat a Legfelsõbb Lénnyel és a többi élõlénnyel
 • a megvilágosulás felé vezetõ úton figyelembe veszik mindazokat, akik egész szívükbõl Istennek szentelték magukat
 • tiszteletteljesen kezelnek mindent, ami a Legfelsõbb Lénnyel kapcsolatos, úgymint templomok, szent helyek, mesterek, az imádat kellékei, stb.
 • védik, üdvös hitre és az élet értékeire nevelik a gyerekeket
 • arra tanítanak, hogy felelõsek vagyunk a cselekedeteinkért és a lelki úttal való kapcsolatunkért
 • fontosnak tekintik az imákat a szent nevek éneklését, vagy bármit, ami Istennel összeköt
 • azt tanítják, hogy a természetet ápolni és védeni kell
 • szentnek tekintik a családot, elvárják az idõsebbek és a nõk tiszteletét
 • fontosnak találják a misztikus hagyományok oktatását, a tanulási idõt
 • hálásak minden áldásért, amely a mindennapi életünk fenntartását lehetõvé teszi, pl. az étel, levegõ, víz, Nap, stb.
 • hirdetik az együttérzést, óvatosságot mindenben, ami szükséges
 • a belsõ hang által inspirált hit jó közérzetet ad

 

A misztikus hagyományok elismerése

 

Az Oida Terápián keresztül felismerhetjük, mennyi értékkel járultak hozzá a misztikus hagyományok a hit kultúrájához, irányt szabtak az emberek életének, a hit és gyógyítás egyéb értékes eszközeinek kész alapjára építkezve.

 

Fontos, hogy higgyünk valamiben, amiért érdemes szenvedni. Az élet értelmébe és céljába vetett hitnek mindig ott kell lennie a szívünkben, tudatosan vagy nem, különösen amikor válságos pillanatokkal kerülünk szembe. Máskülönben a nehéz körülmények között egyszerûen összeomlunk, kétségbeesetten és értelmetlenül, ami aztán kihatással van az életünk valamennyi területére, és helytelen szokásokban jelentkezik, pl. alkohollal vagy drogokkal akarjuk megoldani a felmerült problémákat.

 

Különbözõ misztikus hagyományokhoz tartozók tanúsítják, hogy abszolút mindent elvesztettek, nem maradt semmijük, amihez ragaszkodhattak volna, de ott volt a szívükben a hit, és ez tartotta életben õket. Alázattal, és mindenfajta túlzás nélkül elismerik, hogyha nem lett volna hitük, biztosan meghaltak volna. Más szavakkal, megszüntették az orvos ijesztgetése, a szeretett lény halála, a szerelmükkel való összeveszés stb. miatti reménytelenséget. Akkor hogyan tagadhatnánk az értékeket, amelyeket a misztikus hagyományok a hit kultúrájának és a motiváló erejének tulajdonítanak?

 

Idõtlen idõk óta, a misztikus hagyományokon keresztül találhatjuk meg a különféle utakat, hogy megvalósítsuk az életünkben a spiritualitást, hangsúlyozva mindazt, amivel hozzájárult az átalakuláshoz és a fejlõdéshez, és ébren tartva a tudatot, a halál pillanatában is.

 

Másrészt az univerzális szeretet, mint valamennyi misztikus hagyomány közös pontja, elismeri, hogy minden élõlény az anyatermészet és a nagy család része; csodálatos módon vezet el arra a következtetésre, hogy mindenkinek szüksége van a szeretetre, a szeretetért élünk, és csak a szeretet adhatja meg az ösztönzõ erõt, hogy az életünk bármely szakaszában, minden körülmények között fejlõdjünk, egészséges, felelõs és boldog helyzetet foglaljunk el.

 

A misztikus hagyomány ismeretének és követésének haszna

 

Az Oida Terápián keresztül alkalmunk nyílik arra, hogy megértsük, mennyire fontos a hit, amelyet vallunk, rávilágítsunk az eredetére, és megnyugtassuk magunkat, hogy az illetõ hagyomány valóban hiteles, elvezet a legfelsõbb célhoz. De ha tényleg elõbbre akarunk jutni, bármely ösvényen, ne engedjük meg, hogy befolyásoljanak a csalók, önzésbõl vagy rossz szándékkal megrontsák a hitünket.

 

Lelki gyakorlatainkat elszántan kell végeznünk ahhoz, hogy fejlõdjünk, és elmélyedjünk a hitrendszerünk filozófiájában. Ez azt jelenti, hogy meg kell tisztulnunk, mindig jó példát mutatva, abban a formában, amely megõrzi az életerõt, a képességeinket és a jó egészséget, ugyanakkor lehetõvé teszi, hogy másokon segítsünk.

 

Egy misztikus hagyomány követése lehetõvé teszi, hogy bármely pillanatban megtapasztaljuk azt, amit az írások mondanak: valamennyi misztikus hagyomány, és mindaz, amit magunk körül látunk, az élõlények megteremtõjének és fenntartójának energiájából származik. Például, ha megfigyeljük az anyatermészet szerepét, amely a törvényeivel és a tökéletes mûködésével tiszteletet ébreszt bennünk Isten iránt, egyre inkább azt akarjuk, hogy szeressük és védelmezzük, mint az életünk és a fennmaradásunk forrását.

 

Tekintettel arra, hogy a misztikus kinyilatkoztatások nagyon magasról, a kegy erejébõl érkeznek el hozzánk, konkrét tanítások formájában, az elfogadásuk megkönnyíti az életünket, világosságot teremt, különösen ha azokat állandóan és õszintén követjük, a belsõ hang tanácsainak megfelelõen Valamelyik misztikus hagyományban, az Oida Terápián keresztül elindulni egy lelki úton, ez nagy ugrás a gyógyulás felé, mert amíg nem tettünk semmilyen erõfeszítést annak érdekében, hogy elérjük a tiszta célt, ami felmérhetetlen nyereség az élet minden területén, addig a lelki megvalósítást sem lehet tökéletesnek nevezni.

 

Honnan tudjuk, hogy melyik misztikus hagyományt kövessük?

 

Az Oida Terápia világos programot ad nekünk, amelyben jogunk és lehetõségünk van ahhoz, hogy szabadon és személyesen válasszuk meg a hitünket, ismerve a számunkra érdekes misztikus hagyományok történetét, és azt, amit hirdetnek.

 

Továbbá, az Oida Terápia alkalmat ad arra, hogy megismerjük, milyen befolyást gyakoroltak a követõikre ezek a hagyományok; megtudjuk, mi lett a gyakorlataik eredménye, és azokkal, terápiás szempontból, mi is kísérletezhetünk. A misztikus hagyományokat akkor tanulmányozhatjuk és gyakorolhatjuk a legjobban, ha komolyan vágyunk arra, hogy elérjük a tanításaikon keresztül felkínált gyógyulást.

 

Ha meg akarjuk tudni, hogy melyik misztikus hagyományt kövessük, ajánlatos, ha elõbb egy hiteles forrásból hallunk róla, és úgy ismerjük meg, csak aztán fogadjuk el, különben többször is elkövethetjük azt a hibát, hogy elhisszük a kommentárokat, amelyeket olyan személyektõl hallunk, akik információja téves, és akik anyagi impulzusoktól és vágyaktól motivált, helytelen választásokat tétetnek velünk.

 

Miután megismertünk egy misztikus hagyományt, amely elvileg érdekel minket, ne érezzük úgy, hogy az értékei és a filozófiai felvetései máris meggyõztek minket; éljünk az alkalommal, és tanulmányozzunk más hit-hagyományokat is, amennyit szükségesnek látunk, míg meg nem találjuk azt az egyet, amely valóban inspirál, és amelyért készek vagyunk nagy áldozatokat hozni, hogy elérjük az ideált.

 

Mindazonáltal, bár lehet, hogy sok misztikus hagyományban nem lehetünk jelen határozott formában, nem kétséges, hogy így is csodálatos tanításokat kapunk. Megnyílik az a lehetõség is, hogy mi magunk fedezzük fel, a misztikus hagyományok többsége lényegében nagyon hasonló.

 

Van egy fontosabb szempont is, amit sokszor nem veszünk számításba, amikor egy misztikus hagyományt elfogadunk: a józan eszet. A józan észnek köszönhetjük, hogy biztosra vehetjük, a választott út meg fog felelni annak a célnak, amelynek elérésére a szívünkben törekszünk, miután megvizsgáltuk mindazok írásait, viselkedéseit, értékeit és szokásait, akik õszintén vágyakoznak arra, hogy magasabb tudatszintre kerüljenek, és megértéssel legyenek mások iránt, túl a tényleges fizikai létezésen.

 

Az emberek az õsi bölcsesség tanításainak köszönhetõen élhetnek boldogan; ezeket a tanításokat az egyik nemzedék adja át a másiknak, és ha hagyjuk, hogy ezek a magok elvesszenek, mert nem elég gondosan ültették el, akkor a gyümölcsök egyszerûen eltûnnek. Az Oida Terápia egyik feladata, hogy felélessze és hirdesse a spiritualitást, a belsõ bölcsességet, visszaállítsa a régi mesterek és a szentírások értékét.

 

Misztikus kinyilatkoztatások

 

A társadalomnak az Oida Terápián keresztül adhatjuk azt a sok inspirált felvilágosítást, amely mindenkit felszólít arra, hogy lépjünk rá valamelyik misztikus hagyomány lelki útjára; és ha az egyikhez nem kerültünk elég közel, még mindig választhatunk egy másikat. Az ajánlás csak az, hogy fogadjunk el az életünkben egy misztikus kinyilatkoztatást, és annak megnyilvánulásait a hagyományokban.

 

Az idõk folyamán a kinyilatkoztatás kifejezés értelme eltorzult, fantáziának tekintik; pedig ahogyan azt a görögök kifejtették, a kinyilatkoztatás a magasabb dimenziók és a mienk közötti kapcsolatot jelenti, más szavakkal, olyan valamit, amit az érzékeinkkel és a logikánkkal nem tudunk felfedezni. Ha igazán meg akarjuk érteni, az a legjobb, ha minden elõre megfogalmazott koncepciót félreteszünk.

 

A kinyilatkoztatás más jellegû információ, mint amit a korlátozott érzékszerveink közvetítenek; isteni forrásokból származik, amilyenek maga a Legfelsõbb Lény, a megnyilvánított energiái és a képviselõi. Így a misztikus hagyományok olyan kinyilatkoztatásokon alapulnak, amelyek meghatározzák, hogyan éljük meg a spiritualitást; az igazság idõben lokalizált, közvetlen megnyilatkozásai, és minden emberre érvényesek.

 

Ebben az értelemben nagyon fontos megvizsgálni, hogy az eredeti misztikus hagyományok hogyan vannak jelen a kultúrában és az emberi élet valamennyi tevékenységében, és milyen transzcendentális válaszokat láttak meg a nagy inspiráltak, próféták, bölcsek, mesterek, szentek és õsök. Ha ki akarjuk fejezni a hálánkat, amiért olyan szerencsések vagyunk, hogy megkaptuk, megértettük és elfogadtuk ezeket a tanításokat, megvan a lehetõségünk, hogy azokat megvalósítsuk a mindennapi gyakorlatban. Ezen a módon tartjuk fenn a helyes tudatszintet, ahol a test, az elme és az értelem együttmûködnek.

 

Példák a kinyilatkoztatás formáira, amelyeket azok a hagyományok fogadtak el, amelyek a transzcendenciától kaptak információt:

 

 • a Legfelsõbb Lény adta, írásokon vagy szent könyveken keresztül
 • tiszta és önmegvalósított lelkek közölték
 • a Legfelsõbb Lény egy szentet inspirált
 • kinyilatkoztatás álmok útján
 • egy isteni, irodalmi inkarnáció hozta le a világba
 • törvénytáblákra vésték
 • kinyilatkoztatások rendkívüli természeti jelenségekben, pl. égõ csipkebokor
 • szentek intuíciói
 • egy próféta írásai
 • amit Isten küldöttjei maguk, vagy mások róluk mondtak el
 • szent jóslatok közölték
 • nagyon spirituális lények közleményei, transzban

 

Természetesen kételkedhetünk némelyik kinyilatkoztatásban, vagy valamennyiben, de nem tagadhatjuk, hogy sok ilyen üzenet mozgatta és irányította az emberiség történelmét, hegyeket mozgatott meg azok hitén keresztül, akik meggyõzõdése szilárd volt. Ezért a kinyilatkoztatásoknak történelmi értékük van, a bolygó kultúráinak fejlõdését kísérik, és többek között maga a kultúra szó eredete is a kultusz, Isten imádata; így azt mondhatjuk, hogy a kultúrát, a Legfelsõbb Lény imádata nélkül, a szó szoros értelmében, nem is ismerhetjük el kultúrának.

 
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb