Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A kritikus kritikusa
A kritikus kritikusa

 

Kérdés: Mit javasolsz a bhakták közötti bírálat ellen, akár a missziójukon belül, akár más missziók tagjaival szemben?

Guru Mahárádzs: Minden dicsõséget a vaisnava alázatnak és lelki tanítómestereinknek.

Én is úgy érzem, hogy javítani kellene a kapcsolatokat az emberek és a vaisnava missziók között. A Kali jugában ritkán fordul elõ, hogy igazán értékeljék mások hitét és munkáját. Megdöbbentõ, hogyan milyen keményen bánnak egymással. Úgy tûnik, hogy a régi hibák soha nem évülnek el. A legtöbb jogrendszer még az igazán súlyos hibákat is megbocsátja, ha az illetõ hosszabb ideig nem követett el hibát.

Ha bírálom azokat, akik másokat nyíltan bírálnak, én is elkövetem ugyanazt a hibát. Mit tegyünk? Milyen álláspontra helyezkedjünk, hogy pozitív, építõ jellegû kapcsolatokat tarthassunk fenn másokkal, akkor is, ha azok között kölcsönös és egyoldalú, kritikus kapcsolat lenne? 

El sem tudom képzelni, hogy értik ezt, amikor a Siksásztakam 3. versét olvasom, amikor látom, hogy az emberek milyen durván juttatják kifejezésre, jelenlegi vagy múltbeli helytelen dolgokat. Ezt biztosan azért engedi meg Krisna, mert mindenfelé el akar küldeni bennünket, hogy prédikáljunk. Egyes bhakták még a prédikálás nevében is lekicsinylik azt a nehéz munkát, amit mások a szolgálatban végeznek. Elgondolkodhatunk rajta, az-e a megoldás, hogy elbújunk, elkerüljük, nem is akarjuk látni azokat, akik ilyen kritizálós kapcsolatokba keveredtek? Vagy tartsuk a kapcsolatokat csak egy olyan szinten, amelyen mindent figyelmen kívül hagyok, amit nem szeretek meglátni vagy meghallani, mintha az egyáltalán nem is létezne, és csak azt tartsam szem elõtt, hogy mennyire értékelem a vaisnavát?

Nagyon is úgy érzem, hogy minden kritikát és megosztást Isten akar, csak azért, hogy nagyobb felelõsséget vállaljunk a prédikálásért, hogy szeretetteljes családokat alapítsunk, inkább mit hogy azzal vesztegessük az idõt, hogy azok fogyatékosságairól beszéljünk, akik megpróbálnak tenni valamit.

Biztos, hogy Srila Prabhupáda rámutatott néhány fontos példára ezzel kapcsolatban. Neki pl. nagyon jó kapcsolatai voltak különbözõ hittestvéreivel, még akkor is, ha azok különben rossz kapcsolatban voltak egymással. Arra is rámutatott, hogy mi ne kritizáljuk az õ hittestvéreit, még akkor sem, ha ezt õ valaha megtette.

Végül is, ezek a nagy lelkek mindannyian olyan sokat tesznek az Úr Csaitanja mozgalmáért. Még azok is, akik kapcsolatai gyakran feszültek, néha sértõeknek vagy nagyon kritikusoknak tûnnek, kiadják a csodálatos vaisnava könyveket, vaisnava asramokat nyitnak, segítik az új nemzedékeket, új bhaktákat hívnak, segítik azokat a bhaktákat, akik valamilyen oknál fogva elvesztették a hitüket, új utakat találnak, hogy mindenhová elvigyék Maháprabhu üzenetét, prédikálnak az Interneten, és olyan sok más, csodálatos módon imádják a Legfelsõbb Urat.

Ha Krisna elégedetlen, biztos, hogy valamilyen módon meg is mutatja. Néha valakit arra indíthatnak a körülmények, hogy félreértse a másik szándékát. Gyakran kapunk téves információkat harmadik féltõl, vagy lehet, hogy eltúlzottan reagálunk, anélkül, hogy elõbb megkeresnénk az elsõ kézbõl származó bizonyságot. Vagy elfelejtjük, hány millió ember van, aki nem ismeri Krisnát, és inkább rájuk kellene koncentrálnunk, mintsem hogy egymást fürkésszük.
Milyen sok csodálatos dolgokat tettek az évek folyamán ezek a nagy bhakták, pl. Srila Prabhupáda, Bhaktisziddhánta tanítványai, és tanítványainak a tanítványai. Ha fel akarnám sorolni, milyen sok csodálatos szolgálatot tettek a világnak, az megtöltene egy könyvet. 

Az egyik misszió neheztelõ tagjai néha más gurukhoz vagy missziókhoz csatlakoznak. Itt megvan a komoly összetûzések esélye. De ez nem igazán új probléma. Gondolom, idõtlen idõk óta akadtak olyanok, akik nem érezték jól magukat, és tovább léptek, hogy másutt keressék a szerencséjüket. Hogy ez megérte-e nekik vagy sem, az a lelki fejlõdésükben vagy stagnálásukban tükrözõdik.

Ami engem illet, úgy döntöttem, hogy nagyon óvatos leszek. Egy bhaktát túldicsérni még mindig kevésbé veszélyes, mint ennek az ellentéte. Barátaimnak néhány útmutatást ajánlok:

1. sose kárhoztass más vaisnavákat
2. tiszteld mindazokat, akik régebben állnak ellen maja kísértéseinek, mint te, nem is beszélve azokról, akik egy nálad idõsebb nemzedékhez tartoznak
3. ne engedd meg az elmédnek, hogy másokban hibát találjon, csak azért, hogy még jobban megindokolja hamis felsõbbrendûségi érzésedet
4. ha valaki megzavarja a lelki életedet, próbáld elkerülni az összeütközéseket; térj ki az útjából; távolból ajánld fel neki a tiszteletedet
5. azokkal tarts fenn szoros kapcsolatokat, akik nem bírálnak másokat, akiket teljesen elfoglal az, hogy másoknak segítsenek a lelki fejlõdésben
6. sose vedd semmibe azokat az erõfeszítéseket, amelyeket mások tesznek a Krisna-tudat terjesztéséért
7. ne ítélj meg más prédikátorokat vagy missziókat csak azért, mert más prédikáló stílusuk van, mint a te missziódnak
8. mindig kérd az összes vaisnavák kegyét
9. ne hagyj figyelmen kívül senkit, aki õszintén keresi az igazságot
10. ne érezd felsõbbrendûnek magadat a másiknál, akit nem értesz
11. mindig maradj barátságos, még akkor is, ha valaki helytelenül viselkedik; inkább kerüld el a konfliktusok súlyosabbá válását, beszéld meg egy fejlettebb vaisnavával, hogyan lehetne megoldani azt a helyzetet

Ne felejtsétek el, a Kali jugában valaki még akkor is megpróbál viszályt szítani, ha te magad el akarsz kerülni minden veszekedést.

Elõször gondolkodj, imádkozz, gondolkozz megint, keresd az isteni intuíciót, gondolj a Gurudévádra meg arra, hogy mit tenne õ ebben a helyzetben. Most cselekedj – sok szerencsét.

Mielõtt levelet vagy bármit írnál egy nyilvános fórumra, mutasd meg azt az írást a lelki vezetõdnek. Kérdezd meg magadtól: kedvezõ ez a magam vagy mások számára a bhakti fejlesztésében? Nem teszek feleslegesen boldogtalanná valakit, aki ezt elolvashatja? Nem lenne-e jobb elõször valami más módon tisztázni a félreértéseket azzal a másik személlyel vagy helyzettel, mielõtt a nagyközönség elé viszem?

Ne ártsd bele magadat más vaisnavák közötti konfliktusba, kivéve, ha felkértek, hogy segíts a békéltetésben. Ne ismételd el a gurud szavait, ha egy hittestvérét bírálta, mivel õ megteheti, neked azonban megtiltotta. Ha a gurud megbocsátott valamilyen sértést vagy akármilyen tévedést, ne légy okosabb nála, ne csinálj új problémákat a múltbeli dolgokból.

Vigyázz rá, ha egy másik guru tanítványaival kerülsz kapcsolatba, tõled csak ösztönzõ szavakat halljanak, amelyek megerõsítik õket a hitben. Ha valamilyen oknál fogva nem így érzel, vagy nem tudsz ilyen nagylelkûen cselekedni, akkor kerülj el minden kapcsolatot. Akit a tanítványai elfogadtak vaisnava ácsárjának, azt egyedül maga a Legfelsõbb Úr ítélheti meg. Minden felosztás – jobb és rosszabb guruk – csak sebzett szíveket és boldogtalan kapcsolatokat hoz magával.

Ha úgy érzed, hogy egy vaisnava megsértett, vagy másokat sért a helytelen magatartás, ne felejtsd el, hogy van egy magasabb irányító. Csak menj el arról a helyrõl. Tájékoztass egy magasabb vaisnavát, keresd tovább és szolgáld a legfelsõbb igazságot. Mindig gondolj arra, hogy néha olyan isteni személyek, mint Nárada Muni vagy akár maga Srí Krisna is teremtenek konfliktusokat, valakit zavarba ejtenek vagy megfosztanak a presztízsétõl, hogy gyarapítsák az isteni missziókat, és hozzájáruljanak egyéni fejlõdésünkhöz.

Néha ilyen Vaikuntha-jellegû konfliktusok nélkül csak együtt maradnánk, élveznénk a szép Harikathát és a kírtant, nem is törõdnénk az abhakták szenvedéseivel. Krisna néha megszid egy bhaktát, lehet, hogy valaki elveszti rangos pozícióját, mint prédikáló vezetõ, szannjászi vagy akár lelki tanítómesteri szolgálat.

Ez sok bhaktának nagy boldogtalanságot okozott. És a reakciójuk is természetes, még akkor is, ha helytelennek látszik. Gyakran fájdalmas felnõni. Olyan sok leckét kell megtanulnunk. És a Krisna-tudatos kultúra annyira új a nyugati világban. Minden tapasztalat vagy kultúra támogatása nélkül. Rendjén való, ha néha kissé problematikus.

A vaisnavák kegye. Ez minden, amit magamnak kívánok. Számomra ez a minden. A bhakták nélkül végem lenne. Reménytelenül elvesznék a kéjvágy, harag és kapzsiság világában. Kérlek benneteket, hagyjátok figyelmen kívül a hibáimat, adjátok meg szolgálatotok és a társulás áldásait. Kérlek benneteket, imádkozzatok Krisnához ezért az érdemtelen lélekért és törekvéseiért.

Egy út mindig jó. Még ha rossz állapotban van is, ki lehet javítani. A vaisnava missziók olyanok, mint az út. Egy idõ után általában tönkremennek. Nem ezek a cél. De segítenek, és az embereknek gyakran szükségük van rájuk, hogy a célt elérjék. Missziók, intézmények, családok, röviden, az osztozkodás, együtt élés más egókkal és érdekekkel, szoros közelségben – ez gyakran fájdalmas tapasztalat.

De ez a mi bölcsõnk. A mi helyünk, hogy felnõjünk és tanuljunk. Szeretett fivéreink és nõvéreink, nagybátyáink és nagynénéink, apánk, nagyapánk és ugyanannak a családfának a többi ágai. Ami itt van, az jó, még akkor is, ha pillanatnyilag rossz. Egy vak nagybácsi jobb, mintha nincs nagybácsi. Egy sértõ fivér jobb, mintha egyáltalán nincs fivérünk. Egy hibás misszió jobb, mintha nincs misszió.

A szeretet azt jelenti, hogy el tudjuk viselni mások hibáit. Vaisnavizmus annyi, mint harmonizálni az eltéréseket, elvégezni a megfelelõ kiigazításokat. Az abszolútban mindent lehet harmonizálni, és ez meg is fog történni. Ez valamennyi vaisnava misszió története, és ez így is fog maradni a mi közvetlen közelségünkben, és az utánunk jövõ nemzedékekben.

 
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb