Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A karma elfogadása
A karma elfogadása

 

A mai chat témája a karmánk elfogadása. Talán ez az egyik olyan dolog, ami idõrõl-idõre felzaklatja az emberek többségét, mert úgy tûnik, ez fizikailag is, mentálisan nagyon korlátoz. Egyrészt el kell fogadnunk az apánk karmáját. Mivel ezt nem változtathatjuk meg ebben az életünkben, köszönetet kell mondanunk neki. Még ha a plasztikai sebészet meg tud változtatni; mégis el kell fogadnunk azt a testet, amit kaptunk, úgy, ahogy van. Nagyon zavaró, ha a testet sebészet útján akarják megváltoztatni, és ettõl még senki sem lett Miss Universe. Jobb belátni, hogy mi nem ez a test vagyunk, nem vagyunk sem férfiak, sem nõk, hanem szellemi lelkek, és el kell fogadnunk a karmánkat.

És ami az elménket illeti, azokat a körülményeket is el kell fogadnunk, amelyek miatt ezt a testet kaptuk. Persze énekelhetjük a mahámantrát, javíthatunk a helyzeten, valamint azzal is, hogy kikkel társulunk. Ugyanígy azzal is, hogy milyen befolyásokat kapunk a társadalomtól. Ami körülvesz bennünket, az formálja a tudatunkat. Ezért nagyon vigyázzunk arra, hogy mindig jó szándékú emberek, vagy még inkább tiszta bhakták között legyünk.

A mi tudatunk hosszú történet; a létezés és a tudat tele van vászanákkal, „vágy-magvakkal”, amelyek állandóan bombázzák a tudatunkat. Kéjes, ambiciózus gondolatokat és más buta dolgokat szedegetünk fel, még csak nem is tudjuk, honnan származnak, hogy ez annak a filmnek az eredménye-e, amit hat hónappal ezelõtt láttunk, vagy valami perverzitásé, amit egy múltbeli életünkben követtünk el.
Nagyon egészségesen kell élnünk, de el kell fogadnunk a betegségeinket is. Néha a betegségek felébresztenek bennünket, tudatosul bennünk, hogy helytelen módon élünk. Nagyon szeretetet teljeseknek kell lennünk, de el kell viselnünk a karmát, ha a világ nem bánik velünk jól. Vagy nézzük meg a párokat; annak ellenére, hogy ebben a világban az emberek nagy többsége arra vágyakozik, hogy párt találjon, úgy tûnik, nagyon ritkán lehet megtalálni az igazit, és néha nagyon bölcsnek hangzik az a mondás, hogy az ember a múltbeli ellenségével köt házasságot.

Fogadjátok el a karmátokat, és mindig legyetek annyira Vaisnavák, amennyire csak tudtok. Ne panaszkodjatok a múlt miatt, ne essetek delíriumba a saját nagyságotokon. A jövõ teljesen azon múlik, hogy most mit csináltok, és amit nem tudtok megváltoztatni, az biztosan bekövetkezik. Legyetek hálásak. Van ez a tréfás mondás: Mosolyogj – holnap még rosszabb lesz! Ha a karmánkat Krisna-tudatban fogadjuk el, az nagy örömet okoz, vagy ahogy mondják, az nagy „szerencse”, mindenesetre nem elkedvetlenítõ fatalizmushoz vezet. Nagy boldogság, ha belátjátok, mennyire nem vagytok hozzákötve a remény, szépség, kompromisszumok és felelõsségek feltételeihez. Mosolyoghattok, növekedhettek, mindent elérhettek, és meg tanulhattok szeretni. Bármi is történjen, csodálatos lehetõségetek van, ha el akarjátok fogadni.
Egyetlen bhakta sem mondhatja, „Én semmit sem tudok megtenni.” Bhakti Ánanda Goszváminak paralízise van, évek óta ágyban fekszik, csak néhány ujját tudja mozgatni, és ezzel a néhány ujjal kezeli a számítógépet, sok-sok embernek prédikál az Interneten keresztül, azon kívül õ a WVA vallásközi bizottságának a koordinátora. Ti meg, a legtöbben, minden testrészetek mûködik, mégis azzal töltitek az idõtöket, hogy panaszkodtok. Micsoda szégyen! Annak, aki fel tudja mérni, mekkora érték az egészséges, mûködõ test, a karma elfogadása azt is jelenti, hogy össze kell szednie minden erejét, minden erõforrását, amit Isten adott, fel kell használni Isten szolgálatában, és a saját tudata fejlesztésének érdekében. Aki semmit sem tesz ezekkel a forrásokkal, elpazarolja ezt a csodálatos emberi testet. Szerencsétlen ember, és pontosan ez az egyik alapszabály, amit a Krisna-tudatban megtanultunk; magasztalhatjuk az Urat, továbbadhatjuk Srila Prabhupád szent üzenetét, megpróbálhatjuk felemelni a testvéreinket, az elesett szellemeket, akik nem bírták elfogadni a karmájukat, vagy megtanulhatjuk, hogy hálásaknak kell lennünk azért, amit Isten nekünk adott.

A karma elfogadása azt jelenti, hogy azonnal messzebbre kell tekintenünk. Tanulmányoznunk kell, hogy miért olyan a karmánk, amilyen, és hogyan érhetjük el a sikert az úton. Nagy dolog, ha meglátjuk, minden lélek gyõzni akar, még akkor is gyõzni akarunk, amikor csak a fürdõszobában éneklünk- A gyõzelem, a gyõzelem vágya belénk van építve, találkozni akarunk a legdicsõbb személlyel. És amikor igazán megbolondultunk, azt gondoljunk, hogy mi vagyunk ez a nagyon dicsõséges. Persze a tükör és az eredmények elveszik a kedvünket. De ki a legdicsõbb, akivel találkozhatok? Hol találhatom meg, és hogyan válok érdemessé arra, hogy vele találkozzak? Ez az élet fõ kérdése, és megint csak arra kényszerít bennünket, hogy messzebbre nézzünk. Vagy azt gondoljátok, kielégítheti ezt a vágyakozást, ha véletlenül összeakadtok Michael Jackson-nal, George Bush-al vagy Miss Universe-el? Ebben a világban, az anyagi szinten semmi sem ilyen dicsõséges. Persze a tiszta bhakta igen, mert Krisnát képviseli, és õ valóban a legdicsõségesebb, és egyáltalán nem áll a szándékában, hogy becsapja a megtévesztett lelkeket. A tiszta bhakta nem is tartozik bele ebbe a világba, még akkor sem, ha ezt így látják a tudatlanok.

Megünnepelhetitek a saját szívetekben a gyõzelmet, amikor megtaláltátok ezt a legdicsõségesebb személyt. Ezt úgy nevezik, meditáció a Felsõléleken, az örök Mesteren, a mindenütt jelen levõ Úron, aki benneteket nagyon gyengéden szeret, és aki eldöntötte, hogy a szívetekben fog lakni, ilyen módon támogat benneteket az igazság keresésében. Szatjam sivam szundaram. Semmi sem szebb, semmi sem áldásosabb, mint az Igazság. Más szavakkal, a gyõzelem nincs messze a lehetõségeitektõl, már amennyiben szerencsétek van, lelki értelemben. Meg fogjátok érteni, hogy ezt a diadalmas találkozást minden alkalommal meg lehet ünnepelni, amikor aratira mentek, meglátjátok a múrtit, valahányszor meghalljátok az Úr transzcendentális üzenetét, amikor a a Srímad Bhagavatamról beszélnek, és akkor is, amikor kézbe veszitek a dzsapátokat, hogy odahívjátok az Úr isteni jelenlétét, felajánljátok Neki a lelketeket a lábainál. Ez nagyon komoly dolog, a gyõzelem nincsen messze; minden csak a tudaton múlik. Más szavakkal, amikor a karma elfogadásáról beszélek, arra is felkérlek benneteket, hogy fogadjátok el a dicsõségeteket, azt a lelki esélyt, hogy azonnal gyõzelmet arathattok. Ezt az ajándékot adta nekünk Srila Prabhupáda, és logikus, hogy ezt mind meg is kell valósítani a gyakorlatban, abban a készségben, hogy gyõztesen, szeretetteljesen, önzetlen szolgálatot végezzünk. Természetesen nem könnyû eljutni idáig. Ember tervez, Isten végez.

Amikor hallom, hogy egy világi ember itt van ab bhakták társaságában, és a szent nevet zengi, a szívem táncra perdül. Azt gondolom: „Milyen rossz volt a karmánk, milyen sokat szenvedtünk, de ma valaki elérte a legmagasabb célt.” Ha megemlékeztek Istenrõl abban a pillanatban, amelyben meghaltok, el fogjátok érni a célt. Más szavakkal, ha most megemlékeztek az Istenség Legfelsõbb Személyiségérõl, és Õt szolgáljátok, akkor máris benne éltek a legfelsõbb célban. Az anyagi tudatban azt gondoljuk, a siker majd a jövõben fog eljönni, mert a jelenben nem létezik. Még a testünk legnagyobb öröme, a szexuális orgazmus sem diadal. Pár másodpercnyi öröm után azonnal ott vannak a félelem, frusztráltság, megbánás, vagy valami más furcsa dolog. És a többi anyagi körülmény, ha valaki a gyõzelmet a nagy anyagi nyereségben, például a lottónyereményben látja, ez is problémákat hoz, siránkozást, mindenféle gondot, irigységet, egy csomó munka a pénz befektetése, és továbbra is csak reménykedünk, hogy majd gyõzünk a jövõben. Hányan szenvedik el a féltékenység agóniáját, csak azért, mert nagyon szép feleségük van? Pedig lehet, hogy nincs is rá okuk. Ha valaki még mindig azt gondolja, hogy gyõzhet az anyagi szamszárában, a Srímad Bhágavatam szemüvegére van szüksége ahhoz, hogy megszabaduljon ettõl az illúziótól.

Ha elfogadjuk ezt a kényszerû karmát, tudatunk eljut a felszabadult lélek édes dimenzióiba, és szeretõ kapcsolatba kerül Istennel. Ünnepeljétek az örökkévalóságotokat. A hindu naptár úgy nevezi, az örök kereke. Ne legyetek olyan frusztráltak, rosszindulatúak, keserûek és határozatlanok. Nagyon sok a tennivaló, lássatok hozzá! Elõször a munka, és aztán a szamádhi, a szamádhit a munkában lehet megtalálni. Hagyjatok fel a lustasággal, amely odaszegez a siránkozás ágyához. Ha nem is vágyakoztok arra, hogy gyakoroljátok a bhakti jógát, akkor nincs sem minõség, sem lemondás. Legyetek hõsök, fegyverkezzetek fel a tudás kardjával. Keljetek föl, harcoljatok! Ez a karma játéka, és az eszközök, amelyeket Isten nektek adott, az Isten és mindenki iránti szeretet. Ne féljetek semmitõl. Azért van annyi félelem ebben a világban, mert mindenki amiatt aggódik, hogy találkozik egy ugyanolyan gazemberrel, mint amilyen õ maga. Végül is, aminek meg kell történnie, az meg fog történni, és aki nem csinált semmit, annak nincs mitõl félnie. Ezenkívül, a konfliktusok közepette, a problematikus helyzetben néha az áldás álarcot visel, úgyhogy tényleg nincs mitõl félnetek. Kuntí királynõ például örömmel fogadta a gondokat, mert eszébe jutott, hogy amikor olyan nagy problémái voltak, akkor együtt volt a szívében lakozó Úrral. Vagy mondjuk, valami nagy katasztrófa van, az emberek imádkoznak, és amikor minden rendbe jött, elmennek a kocsmába, és berúgnak. Barátaim, lelkembõl kívánom nektek a legnagyobb gyõzelmet, minden pillanatban! Énekeljétek tovább az Úr szent neveit jó szándékkal, szolgáljátok az igazságot, és nincs olyan démon, aki ellenetek fordulhat. Inkább fény lehettek mások életében, és az, aki mások életében fény, soha nem jár sötétségben.

 
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb