Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow Az öregség öröme
Az öregség öröme
Életünkben minden pillanatot valahogy értelmesen kell elfoglalni, csak így érezhetünk bizonyos elégedettséget azzal, amit csinálunk, és elérjük, hogy megfeleljünk azoknak, és elégedettek legyünk azokkal, akik körülvesznek minket. Ebbõl a célból gazdagítani kell a kapcsolatunkat másokkal, hogy elérjük a kölcsönös elõnyt. Ha ez csak nekem elõny, mások kárára, ez sajnálatos, ha az örömem nem vesz tekintetbe másokat, ez az öröm önzõ. Ellenkezõleg, ha az öröm annak az eredménye, hogy boldoggá tettünk másokat, akkor ez nagyon becsülendõ és ajánlatos.

Öregen az öröm transzcendentális látás nélkül általában az ember saját anyagi javaiból, árukból és szórakozásokból származik, és ezt mindig befolyásolja a félelem, mert olyan teste van, ami már nem fog sokáig tartani.
Ezért a lelki tudás alapvetõen fontossá válik az öregkorban. Amikor a test kezd ráncosodni, a csontok törékenyek lesznek, az emlékezet meggyengül, és az érzékek kudarcot vallanak, ez az a pillanat, amikor elkerülhetetlenül szükségünk van a megvilágosulásra, a saját azonosságunkat illetõen.

Az öregség az, amikor hála a fiatalon és felnõtt korban átélt tapasztalatoknak, el kell nyerni a méltó növekedés érett gyümölcseit, amelyeket meg lehet osztani mindazokkal, akik azt kívánják. De mivel az öregeknek nincs transzcendentális látásuk, és csak panaszkodnak, amiért nincs fiatal testük, hogy élvezzenek, a fiatalok nem találnak bennük jó inspiráció-forrást, és ennek eredményeként az öregek arra kényszerülnek, hogy elszigetelten vagy a múltban éljenek.

Elõször is meg kell érteni, hogy az ember nem ez az anyagi test, a fiatal vagy öreg test idõleges, és az elmúlt élet tetteinek eredménye. Számításba kell venni, hogy nagyon gyorsan mindent el kell hagyni, meg kell kapni a következõ testet, hogy megkapjuk, megfizessük és kipróbáljuk benne mindazt a jót és rosszat, amit tettünk ebben az életben.
Ennek megértése segít abban, hogy úgy lássuk az öregséget, mint a tökéletes kort, hogy megbánjuk a múltban elkövetett tévedéseket.

A védikus tudással az öregség a nagy lehetõségek korává válik, lehet tanulni, megosztani és elõkészíteni egy lépést a következõ életbe. Kétségkívül látjuk, hogy néhány öreg már megszabadult a gazdasági nehézségtõl, mert kap valami támogatást vagy nyugdíjat, de nem tudja, hogyan használja fel megfelelõen az idejét.
Meg kell érteni, hogy nem ez a csont, bõr és vér test vagyunk. Meg kell érteni, hogy felelõsek vagyunk a tetteinkért, és hogy mérhetetlenül növekszünk, ha kibontakoztatjuk az odaadást, a szeretetet és az õszinteséget minden kapcsolatunkban másokkal.

Az öregeknek pl. arra kellene használniuk a szabad idejüket, hogy megkeressék a zavarodott fiatalokat, megfogják a kezüket, és segítsék õket a lelki megértésben.
Az egyik fontos szempont, amit meg kell értenünk, azért kaptuk ezt az életet, hogy másokon segítsünk. Ez a szolgálat ad nekünk személyes növekedést, és ez az élõlény egyetlen kapcsolata a boldogsággal.
Az a sok szabadidõ, amivel az öregek rendelkeznek, ha jól használják, teljesen lemondanak az érzékiségrõl, a mozi és a TV által közvetített üzenetekrõl, lehetõvé teszi, hogy a személy sokkal realisztikusabban lássa, mi az igazi célja annak, hogy itt van a világban. Ha olyan filmeket néz, amelyek a fiatalok érzékiségérõl és érzékkielégítésérõl szólnak, az idõs korban levõ személy csak arra fog vágyakozni, hogy megint legyen egy teste (ami biztosan meg is adatik neki az ismételt születések és halálok útján, ahogyan azt elmagyarázza a reinkarnáció tudománya). De nem az érzékek kielégítése az élet célja. Az élet célja kibontakoztatni a tiszta Istenszeretetet, az univerzális szeretetet, késznek lenni arra, hogy az összes többi élõlény igazi barátja és jóakarója legyünk.

Az öregeknek nagyon óvatosaknak kell lenni az étkezésben, és minden más életkorban, szigorúan vegetáriánusokká kell válniuk; ilyen módon sokat javul az egészségük, és példát mutatnak a fiataloknak, akik tájékozódni akarnak a vegetáriánus étrend nagy elõnyeirõl. Másrészt az öregek bevállalhatják, hogy javítják az oktatást az iskolai programokban, segítséget nyújtanak az óvodákban, és gyakran felkeresik a kisgyerekeseket, hogy megosszák velük az életükben szerzett értékes információt.
Az öregségben feltétlenül óvakodni kell a frusztráltságtól, a megkeseredettség és ingerlékenység tendenciáitól (amelyek mindenkit eltávolítanak), és attól a mentalitástól, amely csak mások segítségét akarja élvezni.

Az öregség természetes vizsga. Tudván, hogy ezt a testet rövidesen el kell hagyni, az embernek meg kell értenie örök azonosságát, hogy elégedettnek érezhesse magát, és hálás lehessen azért, hogy megkapta ezt a testet, tanulhatott és taníthatott is sok dolgot másoknak, mélyebb kedvességgel és alázattal.

Láttam az életemben, hogy a vaisnava bölcsek, akik a bhakti jógának szentelték az életüket, idõs korukban elérték az önmegvalósítást, a többi embert keresték, hogy megkapják az áldásaikat, és meghallgassák az útmutatásaikat. Ez olyan dolog, ami nem lehetséges olyan emberek között, akik bûnös életet éltek, és mihelyt megöregedtek, csak panaszkodnak, sóhajtoznak, és keresik, ki a vétkes, mert nem úgy mûködik, ahogyan akarják.
Az öregség nagy pillanat, hogy emlékezzünk Istenre, és mélyen imádkozzunk. Az egész életben megfelelõ módon kell felkészülni, olyan módon, hogy a világtól való távozás pillanatában emlékezhessünk a Legfelsõbb Úrra.
A létezés szépsége eléri az odaadás érett fokát az öregségben. A lélek szépsége nem a testé, hanem a jellemé, a gyengédségé, és a készségé, hogy másokat szolgáljunk.

Amikor megkérdezték Jézust, ki fogja vezetni õket, az eltávozása után, ezt felelte: akárki legyen az, aki vezetni akar, mindenki más szolgája kell legyen. Az öreg férfiaknak és nõknek vezetõknek kell lenniük a gondolkodásban, az értékelésben és az anyagi világban vállalt felelõsségeikben. Ez olyan dolog, amit az idõsebbeknek a saját példájukkal kell megtanítaniuk, és ha így tesznek, értékes tanácsadók lesznek mindenki más számára, és rendkívül becsülni fogják õket. Az ilyen élet úgy végzõdik, hogy elérte a maximális sikert, amit meg lehet kapni ebben a világban, ami szeretni Istent, szeretni a felebarátunkat, mint magunkat.

Az öregek általában nincsenek rossz anyagi helyzetben, ezért mindezeket a cselekedeteket önzetlenül kell végezniük, nyereség keresése vagy vagyon felhalmozása nélkül. Nincs értelme, hogy egyes személyek nem akarják abbahagyni az üzleti vagy családi ügyeiket egészen addig a napig, amíg meg nem halnak.
A régi Indiában az öregség arra szolgált, hogy eltávolodjanak a családtól, a megszerzett vagyontól, a személyes kényelemtõl, és a lemondás útját kövessék. Az öreg bölcsek országról országra és házról házra utaztak, hogy mindenütt terjesszék az univerzális szeretet üzenetét.

Öregkorban sokkal meghittebben lehet végezni a múrtik imádatát a templomokban, részt venni és fokozni a ragaszkodást minden felé, ami összekapcsol Istennel. Az öregkor a lépcsõfok a következõ élet felé, ezért jól ki kell használni, hogy aztán ne kelljen panaszkodni az elveszett idõ miatt, ne kelljen a múltban vagy más illuzórikus álmokban élni.

Az olvasók, akik még nem érték el az öregkort, legyenek nagy megértéssel azok iránt, akik benne vannak, és ne felejtsék el, hogy rájuk is ez vár.

Amikor rosszul bánunk a fiainkkal, biztos, hogy öregségünkre rosszul bánnak velünk, és ha kedvesen és türelmesen bánunk velük, ezt fogjuk visszakapni, ez ennek a világnak a törvénye.
 
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb