Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A gyógyító kör
A gyógyító kör

 

Beszéljünk a kapcsolatokról azokkal az emberekkel, akik még nem értik világosan, mi a rendeltetésük az életben, hogyan érik el a lelki tökéletességet. Itt most általánosságban beszélünk. Azt mondjuk, az egészséges elme segít abban, hogy egészséges legyen a testünk. Az egészséges ételtõl egészséges lesz a test, az egészséges törekvés segít abban, hogy egészséges módon cselekedjünk. Az „egészséges” szó talán nem egészen egyértelmû, de ha alaposabban megvizsgáljuk, látni fogjuk, hogy mégis az. Amikor egészségrõl beszélünk, ez alatt azt értjük, ami normális vagy hasznos. A tudat önmagában véve egészséges, de néha befedi az anyag befolyása.

 

Egészséges kapcsolatok

 

Csak egészséges tudatban lehet fenntartani a kapcsolatot más emberekkel. Az egészséges kapcsolat minden szinten kívánatos – gyerekekkel, szülõkkel, szomszédokkal, azokkal, akik minket irányítanak, azokkal, akiket mi irányítunk, jobb anyagi helyzetben vagy anyagilag bizonytalan helyzetben vannak, stb. Mindenféle kapcsolat fenntartása egészséget és érettséget igényel. Ez az érettség van meg a tiszta tudatban. Meg kell tanulnunk, hogyan tisztítsuk meg, hogyan emeljük föl a tudatunkat. Ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy az egészség útja a tanulás.

 

Az egészséges emberi kapcsolatok egyetlen pillanatra sem engedhetik meg, hogy mások érdekei ellen cselekedjünk. Egyesek azt állítják, hogy vallásosak és szeretik a többieket, de aztán látjuk, hogy ölnek. Megölik az állatokat, és néha még az embereket is. Miféle szeretet ez? Azt mondhatjuk, az egészséges kapcsolat azt jelenti, törõdünk mások szükségleteivel és jó közérzetével. Még ha nem is tudjuk megérteni õket, azt, ahogyan cselekszenek, vagy gondolkodnak, legalább ne sértsük meg az érdekeiket. Ezt az egészséges attitûdöt nevezhetjük erkölcsnek is.

 

Ezeket a dolgokat nem nehéz megérteni. Akkor válik nehézzé, amikor a gyakorlatban kell alkalmaznunk, amikor kapcsolatban kell lennünk másokkal. Nagyon tévedünk, ha azt gondoljuk, az anyagi érdekeink, és örömünk feljogosít arra, hogy másoknak gondot vagy szenvedést okozzunk. Ez nyilván ellenkezik az egészséges viselkedés elvével, ez okozza a sokféle problémát, amelyekkel a világban találkozunk.

 

Az egészséges kapcsolatok középpontja a dharma. Az ilyen kapcsolatok központi jellemzõje az élet magasabb értékeivel és ideáljaival kapcsolatos ajánlások kicserélése. Minél magasabbra akarunk jutni a lelki törekvéseinkben, annál érzékenyebbé kell válnunk arra, hogy mások hogyan érzik magukat. Ez nagyon fontos. Pozitívvá és építõvé kell válnunk az emberi kapcsolatainkban.

 

Egészséges viselkedés

 

Valamennyi, egészségesnek elfogadható hagyományban a lelki tanítók a fenti megfontolásokat támogatták. Nem méltók a lelki terminológia használatára azok, akik gyûlöletet és félelmet terjesztenek a hitük nevében. Ez nem keménység, és nem utasítja el a misztikus kinyilatkoztatást. A félelmet keltõknek és veszélyeseknek vagy nincs misztikus kinyilatkoztatás a hátterükben, vagy olyan mértékben figyelmen kívül hagyják, hogy inkább bûnözõ elemeknek lehet tekinteni õket, mintsem spiritualistáknak. Ha meg is próbálják használni a spiritualisták szótárát, hogy másokat bolonddá tegyenek, ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, ne fogadjuk el lelkinek azt, ami nem az.

 

Most az egészséges viselkedésre koncentrálunk. Az egészséges viselkedés egy nagyon fontos szempontja az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a testünkkel. Tudnunk kell, hogyan gondozzuk helyesen a testünket. A testet nem mi teremtettük, de segíthetünk rajta, vagy árthatunk neki. Ez a cselekedeteinktõl függ. A feleségünket és a gyerekeinket sem mi teremtettük, és nem a mi tulajdonaink. Magasabb erõk áldásai. Jól is, rosszul is bánhatunk velük. A szabad akaratunk, hogy döntsünk, és helyesen cselekedjünk.

 

Gyógyító kör

 

Az Oida terápiában ezt nevezzük egészséges létállapotnak. Ezért amikor a gyógyító körrõl beszélünk, arról a megértésrõl van szó, ahol mindenkinek egyet kell értenie a dharma univerzális, minden szektás és feltételekhez kötött megfontolást meghaladó elveiben. Az univerzális dharma túl van a felekezeteken. Megfelel az emberek azon szükségletének, hogy beszéljenek egymással, együtt éljenek a bolygón. A keresztény, muszlim, hindu és buddhista misztikusok legyenek barátok, és értékeljék egymást. Ez az alázat igazi természetébõl fakad. Persze ha valaki árt a gyerekeidnek, ki fogja ezt elviselni? Amikor Jézus azt mondja, ha valaki megüti az egyik orcádat, tartsd neki oda a másikat is, ez nem azt jelenti, ha valaki megöli a gyerekedet, odaadod neki a másikat is. Ez félreértés lenne.

 

Tudnunk kell, hogy mi a helyes és a helytelen, ennek alapján kell fenntartanunk a kapcsolatainkat. És még ha valaki nem osztja is a hitünket, legyünk vele pozitív kapcsolatban. Ezt az oktatásnak kell elérnie. Erre ma nagyon nagy szükség van. Az emberek döntõ többsége elfogad valamilyen hagyományt és azt gyakorolja is, de nincs meg a valódi megértés. Az a tanítás tiszteletre méltó, amelyet az életben kapunk, és elvezet minket az egészséges állapothoz. Gyakorlatilag mindent tiszteletre méltónak tekintünk, ami a hasznunkra vált. Tiszteljük a hitet, amely táplálja az odaadást és a viselkedésünket a jóság kötõerejében.

 

Egészséges kultúra

 

Érdekes, hogy a kultúra szó a kultuszból származik, és a kultusz imádatot jelent. Más szavakkal, ahol nincs imádat, ott nincs kultúra. Az egészséges kultúra azon elemek imádata, amelyek egészséges hatást gyakorolnak a tudatunkra és a viselkedésünkre. Manapság nagyon ellenzik azt, ami kulturálatlan. De nincs egészséges viselkedés vagy imádat. A gyógyító kör valamennyi élõlény szükségleteit magában foglalja. Valamennyinknek elõre kell haladnunk, meg kell oldanunk a problémáinkat. A gyógyító kör az egészséges irányvonal, szeretõ együttmûködés és tisztelet azok iránt, akikkel megosztjuk az életet ezen a bolygón. Ezzel a megértéssel minden kulturálatlan viselkedés szemben áll az önérdekünkkel.

 

Annyira univerzális és hasznos dologra törekszünk, hogy annak ott kellene lennie minden oktatási rendszer tantervében. Mindenki számára abszolút szükségesek a mindent átfogó szeretet univerzális erkölcsi elvei. Ezeket az ideálokat kell megvalósítanunk, ha egyéni és kollektív haladást akarunk. Legyünk készek arra, hogy mindent megtegyünk a cél elérése érdekében, hogy a kultúrát és a mûveltséget tovább tudjuk adni a következõ nemzedéknek. Akkor nem kell a saját hibáikból tanulniuk. Ha látják és hallják, mit tanultunk mi a tévedéseinkbõl, meg fogják érteni. A gyerekeknek nem kell ugyanazon keresztülmenniük, ha a szüleik megfelelõen tanítják õket.

 

Nyilvánvaló, hogy a gyógyító kör a lélek érdeke. Megközelíti a jóság kötõerejét, a szattva gunát. De nem áll meg ott. A kultúra elvihet egészen a legmagasabb érdekig, az Istenszeretet imádatához. Elvezet Istenhez, aki velünk van idõtlen idõk óta. A kinyilatkoztatás ott van a misztikus hagyományokban, de csak azok érthetik meg, akik beléptek a jóság kötõerejébe, és ebben a tudatban cselekszenek. Ez teszi lehetõvé a pozitív eredményeket.

 

A boldogság meglátása

 

 Persze van sok apró dolog és részletkérdés, de ezek is logikusakká, természetessé válnak. Ha a jóság kötõerejében vagyunk, automatikusan megértjük, hogy a részegség nem jó. Hûséges kapcsolatban kell lennünk a feleséggel és a gyerekekkel. Ez a jellemzõ kíséri a konstruktivitásra törekvõket.

 

Az örök pszichológia az, amely megmutatja, hogyan lehetünk boldogok. Segít abban, hogy túléljük a próbatételeket. Minél tovább megyünk az utunkon, annál inkább megértjük, hogy az egész idõ alatt egy nagy misztérium kísért minket, és a szeretetnek ez a nagy misztériuma a kulcs Istennel és mindenki mással való kapcsolatunkhoz. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a létezésünk eredetét. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy vannak szabályok és elõírások az emberi kapcsolatokban. Még csak ne is gondoljunk másokra negatívan, a negatív beszédrõl és cselekvésrõl nem is beszélve. A jó gondolkodást jó cselekvés követi. A helytelen gondolkodásból helytelen beszéd származik, ostoba cselekvés, ismételt karmikus visszahatás.

 

Az egészség tudata

 

Akikben megvan a misztikus megértésnek ez a töltése, azok mindig segíteni akarnak másokon, azt akarják, õk is lépjenek be ebbe az egészséges létállapotba. Senki sem gyógyulhat meg, ha nincs az egészség tudatában. Ha alaposabban megvizsgáljuk a vaisnava tanításokat, látjuk, hogy pontosan megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Mindig ezekre a célokra koncentrálnak. Nem beszélhetek a világ valamennyi misztikus hagyománya nevében, de azt gondolom, kijelenthetjük, hogy a gyógyító kör itt adott bevezetését valamennyi misztikus hagyománynak el kell fogadnia.

 

Nagyon hasznos lehet, ha a Bhagavad-gítát tanulmányozzák mindazok, akik bizonytalannak érzik magukat, vagy nincs hitük és lelkesedésük. Ebbõl tanulhatják meg az egészséges életmódot. A mindenható Isten minden korban szólt az emberekhez, azokhoz, akik az élet magasabb ideáljaira törekszenek. És ezt nagyon ésszerû módon tette, mindenkinek hasznára válik, aki hisz, aki befogadja ezt a kinyilatkoztatást. Mindenféle kinyilatkoztatás segít abban, hogy pozitív módon cselekedjünk, és ez végsõ soron jó mindenkinek, a földanyának, az erdõknek, folyóknak és minden másnak.

 

Természetesen szükségünk van valamilyen hitre. A hitet lehet vezetni és nevelni, hogy elvigyen minket a gyógyító körhöz, ahol találkozunk, és együtt dolgozunk a közös célért. Ami ebbe nem illik bele, az nem is ide tartozik. Az csak perverzió, torzulás, és ki kell javítani. Ha valaki csak problémákat okoz s bajt kever, el fogják küldeni a börtönbe. A börtön neve durga. Ebbe a börtönbe küldik azokat, akik csak az érzékeiket akarják élvezni, megszegik a természet törvényeit, és bûnözõkké lesznek.

 

Kommunikációs platform

 

Cél az, hogy elérjük az Istenszeretetet, és ez mindenkit ki fog elégíteni, hiszen ezt keressük a szívünkben. Ezt a szeretetet meg lehet találni. Tükrözi a szeretetet, amit a teremtõnk érez irántunk. A különféle misztikus hagyományok közötti kommunikációs platformot könnyebb megérteni az oida terápia elvei alapján. Ezek biztosítják az egészséges alapot az egyéni gyógyuláshoz, valamennyi kapcsolat meggyógyításához, amely azért romlott meg, mert hibákat követtünk el. Javítsuk ki a hibákat, ha valamit meg akarunk változtatni, és javítsuk meg a kapcsolatainkat, ha el akarjuk fogadni egymást.

 

Ez ma a javaslatom. A cél, amit kitûztem magamnak is. Lelki tanítóink erre tanítottak; legyen boldog az egész világ. De hogyan lehetne boldog, ha nincs világosság, hogyan élhetnének békességben az emberek? Lehet, hogy bizonyos mértékben utópiának hangzik, de nem tehetünk mást, kérjük, gondolják át szeretettel és értelmesen. Az erõfeszítés már akkor megérte, ha csak egyetlen komoly konfliktust meg lehet oldani, ha csak egyetlen emberen lehet segíteni.

 
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb