Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow Visszatérés a halálból
Visszatérés a halálból.

Lingza Csokji halálközeli élménye

h

Nyugaton kevéssé, Tibetben jól ismert, különös jelenség a delok. Tibetben delok azt jelenti, visszatért a halálból, és hagyományosan delok az ember, aki egy betegségben látszólag „meghal,” és a bardoban – a sok tibeti buddhista túlvilág egyikében – találja magát.

Ellátogat a pokol birodalmaiba, látja a halottak ítéletét, a pokol szenvedéseit, néha a paradicsomokba és a Buddha világokba megy. Elkísérheti egy istenség, aki védi, és elmagyarázza, mi történik. Egy hét után a delokot visszaküldik a testbe, üzenetet hoz a halál urától az élõk számára, tiszta és lelki életre buzdítja õket.

A delok gyakran nagyon nehezen tudja elhitetni az emberekkel a történetét, és az élete hátralevõ részét azzal tölti, hogy elmondja másoknak az élményeit, a bölcsesség útjára akarja terelni õket.

Sok híres delok van, pl. Dawa Drolma, a század egyik nagy, nõi lámája. 16 éves korában megbetegedett és meghalt, de öt nap után visszatért a testébe. Részletesen följegyezte, mint tapasztalt a bardoban és a tiszta birodalmakban. Delok-tapasztalatokról gyakran énekelnek Tibetben a vándor énekmondók. A delok élmények nagy része nemcsak a bardo tanításokkal, pl. a Tibeti Halottak Könyvével egyezik meg, hanem általában a halálközeli élménnyel. Dawa Drolma könyvének címe Delog: Utazás a halálon túli birodalmakba.

Lingza Csokji híres delok (hölgy) volt, aki a 16. században élt. Életrajzában elmondja, nem tudta, hogy halott, a testén kívül találta magát, egy disznó hulláját látta az ágyán, aki az õ ruháit viselte. Hiába próbálkozott kommunikálni a családjával, akik megtették a halálesetnél szokásos elõkészületeket. Egyre dühösebb lett, mert nem törõdtek vele, nem adtak neki egy tál ételt. Amikor a gyerekei sírtak, „genny és vér” esõt érzett, ami heves fájdalmat okozott neki. Azt mondja, mindig örült, amikor imádkoztak, és mérhetetlenül boldog lett, amikor a mester elé került, aki imádkozott érte, benne volt az elméje természetében, és végül a két elme eggyé vált. Egy idõ múlva hallotta, hogy valaki, akit az apjának gondolt, hívja, és õ követte. A bardo birodalomba érkezett, amelyet olyannak látott, mint egy országot. Azt mondja, innen egy híd vezetett a pokol világaiba, ahol a halál ura számlálta a halottak jó vagy rossz tetteit. Ebben a birodalomban különbözõ emberekkel találkozott, akik elmondták a történetüket, és látott egy nagy jógit, aki azért ment a pokolba, hogy a lényeket felszabadítsa.

Végül Lingza Csokjit visszaküldték a világba, mert eltévesztették a nevét és a családját, még nem volt itt az ideje, hogy meghaljon. A halál urától az élõk számára hozott üzenettel tért vissza a testébe, és élete hátralevõ részét azzal töltötte, hogy elmondta, mit tudott meg. Delok nemcsak régen fordult elõ; még nem olyan régen is volt Tibetben.

Sok hasonlóság van a halálközeli élmények és a Tibeti Halottak Könyve túlvilági tanításai között. A halálközeli élményben az elme átmenetileg kiszabadul a testbõl, és számos tapasztalatot szerez, mint a mentáltest „a létesülés bardojában." A halálközeli élmények nagyon gyakran kezdõdnek úgy, hogy az emberek elhagyják a testüket: látják a testüket és a környezetet maguk körül. Ez egybeesik azzal, amit a Tibeti Halottak Könyve mond. A létesülés bardojában a halottak látják és hallják az élõ rokonaikat, de képtelenek kommunikálni velük, ami idõnként nagyon frusztráló. A Tibeti Halottak Könyve azt mondja a létesülés bardojában levõ mentáltestrõl, hogy olyan, mint "a test az aranykorban," mozgása és tisztánlátása szinte természetfeletti. A halálközeli élmények átélõi is úgy találják, hogy a formájuk teljes, élete virágjában van, egy pillanat alatt oda utaznak, ahova akarnak, csupán a gondolat erejébõl.

A tibeti tanításokban a létesülés bardojában a mentáltest találkozik a bardo más lényeivel. A halálközeli élmények átélõi is gyakran beszélgetnek másokkal, akik már meghaltak.

A létesülés bardojában sok más látomás mellett a mentáltest a különféle birodalmak látomásait és jeleit látja. A halálközeli élmények túlélõi között is akadnak, akik belsõ világokat, paradicsomokat, fényvárosokat láttak, hallották a transzcendentális zenét.

A leginkább megdöbbentõ hasonlóság persze a találkozás a fénylénnyel, vagy a „tiszta fénnyel,” ahogyan a Tibeti Halottak Könyve nevezi. A tibeti tanítások szerint a halál pillanatában a haldokló meglátja a tiszta fényt, annak teljes ragyogásában. Ezt mondja:

"Megvilágosult család fia/lánya ... rigpád elválaszthatatlan fény és üresség, nagy fénykiterjedésként létezik; születésen vagy halálon túl, nem más, mint a változatlan fény Buddhája."

A tibeti tanítások hangsúlyozzák, aki megérti, hogy õ ez a tiszta fény, kiszabadul a reinkarnáció körforgásából. Sok halálközeli élményes meg van gyõzõdve arról, hogy a fénylény az õ magasabb énjük. Ez bizonyára megfelel a tibeti tanításoknak.

Az élet áttekintése újra meg újra megjelenik a halálközeli élmények beszámolóiban, világosan mutatja a karma megkerülhetetlenségét, valamennyi tettünk, szavunk és gondolatunk kihatásait.

A halálközeli élményesek pontosan ugyanazt a központi üzenetet hozzák vissza a halállal vagy a fénylénnyel való találkozásból, pontosan ugyanaz, mint a Buddha és a bardo tanításai: az életben a legfontosabb a szeretet, tudás, együttérzés és bölcsesség.

A bardo tanítások azt mondják nekünk, hogy az élet és a halál az elmében vannak. A halálközeli élményesek magabiztossága az elme e mélyebb megértését tükrözi.

De nem minden halálközeli élmény pozitív, és ez is megfelel a tibeti tanításnak. Egyesek a félelem, pánik, magány, pusztulás, sötétség ijesztõ tapasztalatairól számolnak be, ami élénken emlékeztet a létesülés bardojára.

Sok halálközeli élményben észlelik a határt; elérik a pontot, ahonnan már nem lehet visszatérni. Ezen a ponton a személy azt választja, hogy visszatér az életbe, vagy egy fénylény utasítja. A tibeti bardo tanításokban ennek természetesen nincs párhuzama, mert ott azt írják le, mi történik a személlyel, aki ténylegesen meghal. Mondják, hogy a halálközeli élményt evolúciós eszköznek lehet tekinteni, az a célja, hogy több éven át, sok millió személyen keresztül megváltoztassa az emberiséget.

Hogy ez így lesz, vagy nem, rajtunk múlik: elég bátrak vagyunk-e ahhoz, hogy szembenézzünk a halálközeli élmények és bardo tanítások következményeivel, átalakulva átalakítsuk a világot magunk körül, lépésrõl lépésre, az emberiség egész jövõjét
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb