Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A mai kor- régi jövendölés
A mai kor - régi jövendölés
A  Mahábháratából (részletek) Márkandeja a Kali Jugáról beszél
(Mbh., Vana Parva, Márkandeja Szamaszja 188. fejezet)
Kedves királyom (Judhisthíra), a Krita Juga négyezer évet tesz ki, ideértve a reggelét és az estéjét, ami négyszáz év. A Treta Juga háromezer év, reggele és estéje háromszáz év. A rákövetkezõ Jugát Dváparának hívják, ez kétezer év, reggele és estéje kétszáz év. Ezer évig tart a Kali Juga, reggele és estéje száz év. A reggel és az este egyforma hosszú.

Miután a Kali Jugának vége, a sorozat elõlrõl kezdõdik, és az összes Juga tizenkétezer évig tartó ciklust alkot.

Ezer ilyen ciklus van Brahmá egy napjában. Amikor Brahmá visszavonja magába ezt az univerzumot, ezt a mûvelt emberek pralajának nevezik, és ekkor minden eltûnik. Az utoljára említett ezer év végén az emberek a hamisság rabjai lesznek. Helyettesek útján adományoznak és végzik az áldozatokat. Azt is bevezetik, hogy a helyetteseik teszik le a fogadalmakat. A bráhmanák azt csinálják, amit a súdráknak kellene, a súdrák vagyont gyûjtenek. A ksatriják átveszik a bráhmanák gyakorlatát. A Kali Jugában a bráhmanák tartózkodnak az áldozatoktól és a Védák tanulmányozásától. Félreteszik a botot és az õzbõrt, és válogatás nélkül mindent megesznek. A bráhmanák felhagynak az imádkozással, a súdrák pedig imádkoznak.

Olyan ez, mintha megfordulna a világ folyása – így jelentkezik a pralaja. Számos Mleccsha király fog uralkodni a földön. Ezek a bûnös királyok a hamisság rabjai, hamis elvek szerint uralkodnak alattvalóikon. Az Andhák, a Sakák, a Pulandák, a Javana királyok, a Kamvadzsák, a Valhikák és az Ábhírák nagyon bátrak lesznek, megszerzik az uralmat a föld felett. Ilyen lesz a világ a Kali Juga végén. Egy bráhmana sem fogja teljesíteni rendje kötelességeit.

A ksatriják és a vaisják is a rendjükkel ellentétes szokásokat követnek. Az emberek rövid életûek, gyengék és gyávák lesznek. Az erejük kevés lesz, a testük kicsiny; alig mondanak igazat. Az ország olyan lesz, mint a sivatag, mindenütt hemzsegnek a vadállatok.

Amikor eljön a Juga vége, értelmetlenekké válnak a Védák kijelentései. A súdrák „Testvér”-ként szólítanak meg másokat, a bráhmanák pedig így: „Nemes uram.”

A Juga végén az állatok hatalmasra nõnek. Az illatszerek szagát nem találjuk kellemesnek.

Az ételek sem fognak úgy ízleni, mint máskor. A nõk nagyon sok gyermeket szülnek, akik teste kicsiny, a jó magatartást és modort nem ismerik. A Juga végén elterjed az orális szex.

Az emberek lakóhelyein éhinség fog dúlni, és az országutak szélén rosszhírû nõk állnak. Az összes nõ ellenséges lesz a férjével szemben, és egyáltalán nem ismer szerénységet. A tehenek kevés tejet adnak; a fákat ellepik a varjúrajok; nem teremnek sem gyümölcsöt, sem virágot.

A kétszer születettek gyilkosságának bûnével beszennyezett bráhmanák ajándékokat fogadnak el olyan királyoktól, akik a hamisság rabjai. A kapzsi és tudatlan bráhmanák a vallásnak csak a külsõ jeleit viselik, az egész földet bejárják alamizsnáért, és sanyargatják az embereket.

A családos emberek az adótehertõl rettegve csalók lesznek; aszkétaruhát viselõ bráhmanák kereskedelemmel szereznek vagyont. Számos bráhmana csak fösvénységbõl és szerzésvágyból lesz vándorszerzetes vagy brahmacsári. Ilyenkor az emberek éppen az ellenkezõjét teszik annak, mint amit a hovatartozásuk szerint kellene; rákapnak a részegítõ italokra, még a tanítójuk ágyát is képesek beszennyezni. Elvakítják õket az evilági vágyak, és olyan dolgokat kergetnek, amelyek csak a húsnak és a vérnek szereznek örömet.

A Kali juga végén az aszkéták asramjai tele lesznek bûnös és arcátlan gazemberekkel, akik mindig a henyélést dicsérik.

Indra sohasem az évszaknak megfelelõen adja az esõt. A földön szétszórt magvak soha nem sarjadnak ki.

A gondolatban és a tettben egyaránt bûnös emberek az irigységben és a rosszindulatban gyönyörködnek. A föld tele lesz bûnnel és erkölcstelenséggel. Aki ilyenkor erényes marad, az nem él sokáig. A földön semmilyen szempontból nem él meg az erény.

A kereskedõk mindig csalnak a mérlegelésnél, így adják el az árujukat. Az erényes emberek nem élnek jól, a bûnösök pedig rendkívül meggazdagodnak. Az erény elveszti az erejét, és a bûn mindennél erõsebb lesz. Az erény hívei szegények és rövidéletûek lesznek. A Juga végén a bûnösök lesznek gazdagok és hosszúéletûek.

A Juga végén az emberek még a nyilvános szórakozóhelyeken, a városokban és falvakban is bûnösen viselkednek. Mindig bûnös módon törekszenek a céljaik elérésére. Még az is büszke lesz a gazdagságára, aki csak egy kis vagyont szerzett. Sokan magukhoz veszik azt a pénzt, amit mások titokban letétbe helyeztek náluk. Aztán persze szégyentelenül kijelentik, „nem is tettek letétbe semmit.”

Ragadozó madarak és állatok szállják meg a nyilvános szórakozóhelyeket a városokban és a falvakban, valamint a szent templomokat. Hét-nyolc éves lányok gyermekeket szülnek, tíz-tizenkét éves fiúk utódokat nemzenek. Az emberek hatvan éves korukban már teljesen elagganak. Az emberi élet hamar véget ér. Amikor az emberek ennyire rövidéletûek lesznek, a taknyos fiatalok úgy cselekszenek, mint az öregek, a vénektõl pedig ugyanazt látjuk, mint az ifjaktól. A helytelen magatartásra hajló és rossz modorú nõk még a legjobb férjeket is megcsalják, szolgákkal, rabszolgákkal, sõt állatokkal is megfeledkeznek magukról. Megtörténik ez még a jó emberek feleségeivel is, már a férjük életében.

Végül hét vakítóan ragyogó nap jelenik meg az égen, felisszák az összes vizet a folyókból és a tengerekbõl. Megjelenik a széltõl segített Szamvartaka tûz, és mindent hamuvá éget ezen a földön.
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb