Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A világosság és a szeretet hiánya akkor éri el a végsõ határát, amikor az emberek elvesztik a lelkesedést. Mindenkinek volt már ilyen tapasztalata, mondjuk, az egyik nap élénk, másnap föl sem akar kelni az ágyból. Ezért a Kartik áldozata együtt jár az imával: Krsna engedje meg nekünk, hogy mindig szolgáljunk, és el tudjuk viselni a bhaktákat.

Miért mondom ezt, elviselni? Mert igazából el kell viselni másokat. Meg kell tanulni, hogy a bhakták életében mindent el kell viselni, amit a materialista elme nem akar megértetni velünk, mert ez szükséges, Krsnával az egyetlen kapcsolatunk a bhakták, és nélkülük nem tehetünk semmit. Ha nincsenek bhakták, üres lesz az életünk, nélkülük csak a saját elménk támogatása elõtt hajlunk meg, és mindig Májá útján maradunk.

A bhakták társasága ajándék, és mint mindenféle együttélést, idõnként ezt is nehéz elviselni. Nem is a bhakták hibája, hogy nehéz elviselni õket, az elme néha önmagát sem viseli el, és nem akar másokkal együtt élni. Itt nem arról van szó, hogy kibírjuk, vagy nem bírjuk ki, alkalmazkodnunk kell ennek a világnak az egyik alapelvéhez, és ez az elv a félelem.

A félelem a kezdet, és a szeretet a megoldás. Miért a félelem? Mert minden nap félelemben élünk, az anyagi világ alapja a félelem. Félelem a haláltól, a betegségtõl, attól, hogy mi fog történni. De a félelmet felválthatja a kötelességérzet. A kötelesség az, ami megnyugtat, beláttatja velünk, hogy a dolgokat meg kell tenni, mert ez a kötelességünk. Az a kötelességem, hogy megetessem a gyerekeimet. Az a kötelességem, hogy korán keljek. Leckét kell tartanom a Bhágavatamról, muszáj. A test tisztán tartása kötelesség, az Ekadasi megtartása és Krsna dicsõítése a szent napokon kötelesség, és a legnagyobb kötelesség a szent nevek zengése. Másokkal jó kapcsolatban lenni szintén nagyon fontos. Képzeljétek el, 70-en vagyunk, végigcsináltuk az egész hónapot, amely ma ért véget Rásza Púrnimával, és egyszer sem vesztünk össze. Ez csak egy példa arra, hogy rokonszenvvel és szeretettel is fenn lehet tartani a kapcsolatokat.

Az elõírt kötelességet örömmel kell elfogadnunk. Pl. a Bradzs Mandal Parikrama nagy öröm veletek, de ugyanakkor kötelesség is, olyan dolog, ami hol napról napra ismétlõdik, hol meg ma parikrama van, holnapután valami más, stb.

Eljuthatunk azonban odáig is, hogy megunjuk az elõírt kötelességet. Miért? Mert az elme azt mondja, tud nekem jobbat is. De ne hagyjuk, hogy az elme összezavarjon. Ha valaki tényleg elfogadja a gurut, felcserélheti a nyugtalan elmét ezzel a kapcsolattal, akkor mindig az elõírt kötelességei alapján tervez és szervez. Ez teszi a gurut az egyének elõírt kötelességei szervezõjévé. Õ figyeli az életünket, elõírja a kötelességeket aszerint, hogy milyen helyzetben vagyunk: egy szannjászinak ez a kötelessége, a gyereknek más, és mindenkinek megvan a magáé.

Pl. a gyerek ötéves, az a kötelessége, hogy egyen, ne piszkolja össze magát, és játsszon, de amikor a gyerek megnõ, és elkezdi az iskolát, fúj. Most jönnek az elõírt kötelességek, minden komolyra fordul. A gyereknek adott idõben föl kell kelni, ott kell ülnie a tanító elõtt az osztályteremben, jó jegyeket kell kapnia… ez elég keserû pirula.

Ha nem tud felizgatni az elõírt kötelességek végzése, van más megoldás. Ez a ragaszkodás. A lelki ragaszkodás. A ragaszkodásból szeretet lesz, ha igazán a szívünkre vesszük, ha komolyan vesszük. Mi a ragaszkodás? Az a képesség, hogy az elõírt kötelességet ne kényszernek lássuk, hanem olyan cselekedetnek, amit meg lehet tölteni szeretettel. Ez mindent megkönnyít. Én pl. ragaszkodom ahhoz, hogy együtt legyek a bhaktákkal Kartik hónapban, minden nap, nem is tudok arra gondolni, hogy ne legyünk együtt. Nem igazán szeretem, de az elõírt kötelességem felszólít, hogy utazzak, és mindenkinek vannak elõírt kötelességei, és az egyetlen megoldás, ha szeretettel végezzük. Azt sem tudjuk, most találkozunk-e utoljára. Ez az élet, nemde?

Ma volt egy videóhívásunk, Rádhá Tulaszi Maháráni anyával, aki Rásza Púrnima napján hagyta el a testét, ez nagyon szép és kedvezõ. Sri Rádhá-Vradzsésvara púdzsárija volt, vagy 15 éven át. Varsanában hagyta el a testét, és a bhakták az egész idõ alatt énekelték a szent nevet. Nagyon csodálatos! Maháráni visszatért Krsna világába. Irigykedtem is egy kicsit erre a szép eltávozásra. Bárcsak én is így hagyhatnám el a testemet. Kemény tapasztalat, de nagyon szép is. Mindenkinek át kell esnie ezen, és át is fogunk. A Krsna-tudatban ezt tudjuk, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy bármikor készen állunk a távozásra, szeretettel és neheztelés nélkül.

A neheztelés olyan, mint a belsõ gyötrelem. A neheztelés teszi, hogy másokat okolunk azért, hogy a dolgok megtörténtek, másokra panaszkodunk, nem is értjük, mi történik velünk. Haszontalan ezt mondani, az áldozat helyzetében: Jaj nekem. Értéktelen. Ezt meg kell értenünk, át kell alakítanunk az elõírt kötelességünket szent dologgá, el kell fogadnunk a sorsunkat, értékelni mindent, amit Krsna adott. Ragaszkodva ahhoz, amit meg kell tenni, állandóan arra sarkallva magunkat, hogy még jobbak legyünk, boldoggá tegyük azokat, akik körülöttünk vannak. Hiszem, hogy a dolgokat csak akkor tudjuk jól megcsinálni, ha megvan ez a ragaszkodás. Ha ragaszkodás nélkül végezzük az elõírt kötelességünket, az félig üres lesz.

Aki ragaszkodik a szolgálatához, az hálás marad. Remélem, amikor problémátok lesz az életetekben, eszetekbe jutnak ezek a Kartik végén elmondott szavak. És arra a következtetésre juttok a szívetekben, hogy az egyetlen cél, szeretettel ragaszkodni Krsnához, a bhaktáihoz, a szolgálathoz, mert ebben a ragaszkodásban van a boldogság. Ha valaki nem boldog, hogyan tehetne boldoggá másokat? Ez nagyon fontos kérdés. Ha nem tudtok másokat boldoggá tenni, akkor mi az értéke annak, amit felajánlotok? Ha nincs meg ez a prediszpozíciótok vagy képességeket, hogy másokat boldoggá tegyetek, akkor virtuálisan garantáljátok a szenvedést.

Sok az elvégzendõ munka. Mindenütt, Kolumbiában, Chilében, mindegyik programunkon. Amikor valamit fölemeltek, elkezdtek egy szolgálatot, keményen kell dolgozni, ki kell tartani annak szépsége mellett minden egyes napon, értékelve minden részletet, amit ránk bízott Krsna.

Ezekkel a szavakkal hagylak el ma titeket, Rásza Púrnima gyönyörû napján. Azt kívánom nektek, akiket elbûvölt Sri Krsna fuvolája, szeressetek bele a szolgálatotokba, és mindenbe, amit Krsna nektek küldött. Sok szeretettel Vrnda Kundzsából, ezen a kedvezõ napon. Srimati Rádhá Tulaszi Maháráni visszatérése a lelki világba, ki dzsáj!
 
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb