Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow mantra-jóga
A lelki hangzás
A mantra szó két szanszkrit szótagból származik: man "elmét" jelent, "tra" pedig felszabadítani. Más szavakkal, a mantra olyan hangrezgés, amely segít megszabadítani az elménket az anyagi világ befolyásától és aggodalmaitól. A mantra segítség az elme koncentrálásához, megnyugtatásához, a béke és a harmónia hullámait küldi. A mantrák általában olyan szent szövegek részei, mint a Véda, az Upanisádok és a Puránák. Maga azt jelenti, nagy. Valamennyi mantra és önmegvalósítási folyamat bele van sûrítve a Hare Krisna mantrába. Emellett az Úr Caitanya bevezette az Úr szent neveinek éneklését, mint az ebben a korszakban ajánlott önmegvalósítási folyamatot.


A Hare Krisna mantra transzcendentális rezgése az a felséges módszer, amely újra felébreszti az eredeti tudatunkat. Az éneklés az Urat és lelki energiáját szólítja, hogy védelmet adjon a feltételekhez kötött léleknek. A Krisna és Ráma szavak magát az Urat jelentik. A Krisna név jelentése, "a legvonzóbb", Ráma "a legnagyobb öröm.". Így a Hare Krisna mantra ezt jelenti:


"Ó mindenkinél vonzóbb Úr, minden öröm eredete!
Ó Úr lelki energiája, kérlek, légy olyan kegyes, foglalj el engem a Te odaadó szolgálatodban!"


A szent neveket, vagy a Hare Krisna mahámantrát kétféleképpen lehet énekelni: egyénileg, ami történhet csendben, halkan vagy hangosan, vagy másokkal együtt, néha hangszeres kísérettel. A személyes meditációhoz ajánlott a mahámantrát a japán, egy 108 gyöngybõl álló, külön erre a célra készült imafüzéren énekelni. Mindegyik gyöngyön elismételjük az egész mantrát.
A mahámantrát gondosan, az írás szerint kell kiejteni. Újra meg újra el kell ismételni. Fürödjön meg az elméd abban a megtisztító rezgésben, amely a mahá-mantrából árad. Van ennek a mantrának egy másik elõnye is: bárhol és bármikor használhatod; otthon, az autóbuszon vagy a repülõgépen. A mahámantrát az Úr Caitanya adta nekünk. A közönséges, elesett lelkeknek ajánlotta, és átadta mindenkinek, akár megérdemelte, akár nem. A mantrázás egyetlen feltétele, hogy legyen hited. Ha csak öt perced van, unatkozol vagy szomorú vagy � kezdd el ismételni a mantrát hangosan, vagy ha szükséges, az elmédben, ezzel azonnal visszavonulsz a világi zajtól, és a gondolataid világosabbak lesznek.
Az Úr szent neveinek éneklése nemcsak a hit és remény kérdése, hanem tudományos dolog, így lehet kapcsolatba kerülni, sõt automatikusan kapcsolatba lehet kerülni a Legfelsõbb Lénnyel. Az ember ezen a kapcsolaton keresztül tisztul meg; ez nemcsak a hiten múlik. Amikor megvan a kapcsolat két dolog között, mindig a magasabb rendû befolyásolja az alacsonyabb rendût, és az alacsonyabb rendû ezen a kapcsolaton keresztül fogja felvenni a magasabb rendûnek a tulajdonságait. Ez azt jelenti, hogy amikor az Úr szent neveit énekeljük, ezen a kapcsolaton keresztül asszimiláljuk az Abszolút Igazság jellemzõit, és ezek a jellemzõk tiszták. Más szavakkal, az Úr szent neveinek zengése annyi, mint közvetlenül Vele társulni. És amikor valaki Istennel társul, megszerzi az isteni tulajdonságokat; és amikor teljesen megtisztult, társa lesz a Legfelsõbb Úrnak.

A Hare Krisna mantra zengése fõként a következõ hatásokkal jár:
1. megtisztítja a szívet
2. kioltja az anyagi létezés tüzét, az anyagi tudatosságot lelkivé alakítja át
3. minden lépésnél megismerteti velünk a legmagasztosabb nektárt
4. megadja nekünk a Premát vagy Istenszeretetet


Mivel mi lelki természetû, élõ lelkek vagyunk, elvben Istentudatosak is vagyunk, viszont idõtlen idõk óta kapcsolatban állunk az anyagi természettel, ezért az anyagi légkör eltorzította a tudatunkat. Abban a világban, amelyben jelenleg cselekszünk, az anyagi légkört úgy hívják, Maya, vagy illúzió. Maya azt jelenti, "az, ami nincs". Tehát, miben áll ez az illúzió? Abban áll, hogy mindannyian megpróbálunk az anyagi világ birtokosai lenni, pedig valójában mi vagyunk számos törvényének karmaiban. Ha egy szolga megkísérli, hogy valamilyen mesterséges módon utánozza a Mindenható Urat, ezt illúziónak nevezik. Megpróbáljuk kihasználni az anyagi természet erõforrásait, de minden alkalommal csak még jobban belebonyolódunk. Ezért, bár állandóan keményen küzdünk azért, hogy legyõzzük a természetet, mégis mi vagyunk azok, akik függünk tõle. A természet elleni illuzórikus harcot azonnal, abba lehet hagyni, ha ismét ráébredünk Krisna-tudatunkra. A Hare Krisna éneklése a természetes folyamat, amely életre kelti ezt az eredeti és tiszta tudatot. Ha ezt a felszabadító hangrezgést énekeljük, megtisztíthatjuk a szívünket a bizalmatlanságtól és a félelemtõl.
A Hare Krisna mantra éneklése egy lelki szintrõl jön, és ezért ez a hangrezgés sokkal jobb, mint a tudat összes többi alacsonyabb síkja, amilyenek az érzéki, mentális és intellektuális szintek. Ennek megfelelõen nem szükséges megérteni a mantra nyelvét, sem mentális spekuláció, sem értelmi igazodás nem szükséges e mahámantra zengéséhez. Automatikus, mivel a lelki szintrõl származik, és ezért bárki részt vehet az éneklésben, minden minõségi követelmény nélkül.
Ez a gyakorlat, amely a mahámantra ismétlésének a kibõvítése, sok dolgot magában foglal: azt a közös érzelmet, amely az együtt éneklõket jellemzi, fölemeli a tudat szintjét, és ösztönzi az erõs lelki kapcsolatok kialakulását a közösségben. Az éneklés hasznára válik az egyéneknek is, és a csoportoknak is, mivel fölemeli az elmét az odaadás szintjére, amely felkészíti a meditációra.
Egyszerû és hatékony módszer, ha a mahámantra éneklése elõtt néhány pillanatig meditatív módon ismételjük, ez a túl sok negatív energiát a helyes irányba vezeti, mert minden dal a mahámantra kiterjedése. Kezdetben sok ember furcsán vagy kényelmetlenül érzi magát, amikor belekezd az éneklésbe. De késõbb a legkülönbözõbb hátterû és hozzáállású emberek is azt találják, hogy ez a tapasztalat csodálatos változást hozott, hiszen ez olyan valami, ami olyan keveset kér, és olyan sokat ad cserébe. Nem kell nagy énekesnek vagy meditálónak lenni ahhoz, hogy tapasztaljuk azt a melegséget és szeretetet, amely ilyen egyszerû, odaadó szavak éneklésébõl származik.

Hare Krisna Hare Krisna
Krisna Krisna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma
Ráma Ráma Hare Hare
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb