Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow mantra jóga-lelki élet
mantra jóga - lelki élet

A Civil Rádió Krétakör mûsorának irásos változata.

m

Lakatos Gyula:
A mai krétakör adásának témája: a lelki élet fontossága, lelki utak keresése, illetve, kedves vendégünkkel kapcsolatban, egy nagyon különleges lelki közösségnek, lelki helynek a bemutatása kerül sorra.
Vendégünk Csépke Imre, akinek van egy másik nagyon különleges lelki neve is, Dzsanárdan Maharádzs - ugyanis Õ hindu szerzetes -, és az a közösség, ahonnan õ jött, Nandafalva, Szeged melletti tanyavilágban található.
Õ volt az egyik alapítója 1979-ben ennek a lelki közösségnek, lelki farmnak - biofarmnak tulajdonképpen -, mert itt teljesen természetes gazdálkodás és életmód folyik. A lelki kultúra ápolása és a mindennapi megélés között õk szoros szálat fontak.

Lakatos Gyula:
- Tulajdonképpen miért mentetek oda le?

Csépke Imre:
- Elsõsorban azért mentünk, hogy egy megfelelõ helyünk legyen, ahol nem okozunk zavart az emberek számára, ahol nyugodtan tudtuk élni a lelki életünket, szokásainkat. Bár nem volt olyan túlzott, olyan különleges külsõdleges dolog az életünkben, ami ezt indokolttá tette volna, de az akkori társadalmi rend helyzete volt olyan, ami miatt, így döntöttünk. Gyakorlatilag a tanyavilág szabadsága, nagy udvar, távolabbi szomszédok, bizonyos szokásainknak ez a közeg megfelelõ volt.

Lakatos Gyula:
- Ezek a szokások a lelki élettel, a lelki folyamatokra vonatkoznak?

Csépke Imre:
- Igen, a lelki élettel együtt járó cselekvéseink, mondhatnánk hagyományos szóval liturgiák, éneklések. Különféle ünnepi rendezvények, amik egy picit hangzatosabbak, esetleg hangosabbak, és hát evvel nem akartunk az embertársainknak olyanfajta zavart okozni, ami mondjuk az õ meggyõzõdésükkel, érdeklõdési körükkel ellentétes volna, és akkor erre egy tökéletes helyet találtunk Balástya mellett.

Lakatos Gyula:
- Hangzás? Ez ugye a mantra jógára, tehát a zenei jógára vonatkozik, amit csináltok?

Csépke
Imre:
- Igen. A mantra jóga egy sarkalatos pontja ennek az egész gondolatkörnek, ennek a hinduizmusban található, vaisnavizmus eszmei gondolatának
A hang az egyik leglényegesebb dolog ebben az anyagi világban. Ugye még a kereszténységben is azt tanítják, hogy elõször ott van az Ige, tehát a hangból, hangvibrációkból képzõdnek le a dolgok, így halljuk meg mi is egymást. A beszéd által, a kellemes és hát a kellemetlen dolgok is hang formájában jutnak el hozzánk. Akár egy légkalapács beüzemelése, ugye arról már van fogalmunk milyen a kellemetlen oldal. Így hozzátársul pozitív értelemben ez a mantra meditáció, ami abban segít, hogy az embernek a szelleme, pszichéje, és persze ez egyre mélyebbre hatolva nem csak a pszichéhez, hanem a lélekhez is eljutva egyfajta szabadság felé vezetõ út gyakorlatilag.

La katos Gyula:
- Visszatérnék erre a mantra jógára. Én arra vagyok kíváncsi, hogy más vallásokban, vagy más lelki irányzatokban, ez a hang, hogy jelenik meg? Imre említette, hogy kereszténységben is kezdetben a hang milyen fontos. Más vallásokban is jelen van?

Bányai Géza:
- Ez egy nagyon régi fölfogás, ez minden kultúrában jelen van. Lehet talán azért is, mert a védikus kultúrákban, a kultúrák többsége ágazott el, tehát az alapgondolat szétterjedt mindenfelé. De ez jelen van a kereszténységben, a buddhizmusban természetesen, és más vallásokban is. A hang, a mantrák, a transzcendentális hangok, azok különleges erõt hordoznak. Egyébként nagyon érdekes, mert pont ma 8 órakor volt a Napkelet rejtett kincsestára, amely a nevekrõl szólt ezekrõl a mantrákról, hisz a mantrák azok nevek, Istennek a nevei alapvetõen, s ezek a nevek különleges erõt hordoznak, hogyha megfelelõen ejti ki õket az ember, akkor ez a meditációnak a tökéletes tárgyává válhat.
Azt is lehet mondani, hogy Istent látni azt nagyon nehéz. Az ábrázolás az mindig hordoz valamilyen különleges stílust, vagy valahogy elképzeljük, hogy néz ki valaki. De tulajdonképpen meghallani a nevét, s ezen keresztül a személyével kapcsolatba kerülni, ez egy egészen más természetû dolog. Nem kell elképzelni semmit hozzá, hanem egész egyszerûen a nevében hordozott hatalmas energián keresztül kapcsolatba tudsz kerülni azzal, aki. Ami Isten esetében nagyon jól mûködik, mert Isten nem különbözik a nevétõl, mint abszolút lény, nincs nála olyan fajta különbség, mint amire mi gondolhatunk. Azért én nem vagyok azonos a nevemmel, mert nem a testem az énem. A testnek egy megjelölése, én valami más vagyok, nem az, mint a nevem. Istennél nincsen ilyen test-lélek különbség, és ezért az Õ nevei hordozzák a teljes transzcendális erejét, energiáját, ezért ez egy nagyon különleges dolog. Tulajdonképpen minden vallás erre épül, hogy kapcsolatba kerülj a hangok által Istennel. Meg tudd szólítani Öt.

Lakatos Gyula:
- Tehát akkor ez nem idegen a többi vallásban sem?

Bányai Géza:
- Nem.

Lakatos Gyula:
- Mûsorainkban megszokhatták, a kedves hallgatók, hogy sokat hivatkozunk a Bhagavad Gitára. Abban a könyvben Arjuna, az egyik résztvevõ, akinek Krisna elmondja a transzcendentális tanításokat.
Egyszer panasz hagyja el Arjuna száját, hogy oly sokféle kötelesség, meg irányzat, meg egyebek vannak, hogy ez számára nagyon nehéz, szinte lehetetlen követni. Nem talál kiutat, s Krisna segítségért kéri. Mutasson irányt számára.
Ha azt nézzük, a vallások különféle lelki tisztító folyamatok és ezekbõl is bõséges a kínálat a keresõknek. Az ember számára ez a mantra jóga, mantra meditáció, amit említettetek, nagyon egyszerûnek, könnyûnek tûnhet. Valójában van-e ajánlott út, ajánlott módszer az emberek számára, ami mindenki számára egyformán megfelelõ és eredményes? Létezik-e azaz út, hogy minden út Rómába vezet, vagy valójában csak egy út vezet Istenhez? Tehát elmondhatjuk azt, hogy egy keresztény, vagy más vallásúaknak a lelki meditációja, akár még a hangon alapuló folyamat is, hogy ugyanazt az eredményt hozza?

Csépke Imre:
- Én úgy értelmezem, hogy a vallásoknak alapvetõen, az emberi társadalomban, az emberi nívó, az emberibb tételére szolgál, az emberi szintet felemelni, közelíteni Istenhez. Itt úgy gondolom, hogy itt nem a felekezeteknek a megjelölése, hogy valaki hindu, keresztény, vagy buddhista, tehát nem ez az alapállás. Nem a küldõ megjelölés, hanem a belsõ hozzáállás, közelítés annak az adott vallásnak az eszményeihez, ami természetesen mindig írott formában léteznek, és itt a hinduizmusban tanítómestereken keresztül, ferdítések nélkül, s ez a hinduizmusban csodálatos. Itt a belsõ eltökéltség, hozzáállás, mit már az elõbb is említettem. Különbözõ tételek, információk vannak ezzel kapcsolatban, hogy mi is ez a mentalítás. Az egyik az, hogy Krisnához vezetõ úton, az a fejlõdési folyamat kezd már nagyon jó képet mutatni az adott közelítõrõl, aki érdek nélkül, önzéstõl mentesen végzi ezt a fajta közelítõ folyamatot Istenhez, és ezt oly módon, hogy ehhez van egy tükör, egy tökéletes tükör, ami ezt állandóan jelzi az Õ haladásának jó irányultságát, ez pedig a mester. A tökéletesedett mester, aki szintén minden önérdektõl mentesen, mindenféle fizetség nélkül segíti az úgynevezett tanítványt, és mindig alkalmas idõben, alkalmas pillanatban megvan az Õ zsenialítása, készsége ahhoz, hogy úgy terelgesse, olyan szituációkba a tanítványáét, ahol ezt a fajta megértést az önzetlen, érdek nélküli, tiszta önátadást próbálja megvalósítani.

Lakatos Gyula:
- Én örülök, hogy ezt Te többször kiemelted, hogy ez egy érdek nélküli, megfizetés nélküli. Ugye most a mantra jógáról beszélünk. Sokszor vannak olyan Indiából jött tanítóknak nevezett emberek, akik pénzért, különféle mantrákat adnak az embereknek, ami által megvilágosodáshoz és egyebekhez jutnak.Valójában ezek a mantrák, szent nevek, ahogy Géza is említette, én sem hiszem, hogy pénzhez, vagy bármiféle anyagi javakhoz köthetõk lehetnének. Nem hiszem, hogy megvásárolható egy megvilágosodás. Tulajdonképpen a mantra jóga folyamata nem is errõl szól.

Bányai Géza:
- Igen, itt nem lehet semmit megvásárolni. Sõt! Nem is lehet igazából semmiféle kényszerrel, vagy félelemkeltéssel rávenni embereket, hogy megtérjenek erre az útra, mert ez nem egy vallás abban a fölfogásban, ahogy mi a vallásról általában gondolkodunk, hogy van egy elõírásrendszer, amit hogy ha követed, vagy fõleg vallod, megvallod a hitet, vagy magáévá teszed, akkor ahhoz a csoporthoz tartozónak fognak tekinteni.
Nagyon érdekes, hogy a nyugati világban, mi egyfajta vallásgyakorlatról beszélünk, ahol gyakoroljuk a vallást olyan értelemben, hogy vannak elõírások, szokások, amiknek eleget teszünk, és ha ezt látják mások, hogy mi gyakoroljuk, akkor abban a tudatban vagyunk, hogy eleget tettünk Isten parancsainak, mert eljártunk a templomba, ezt csináltuk, azt csináltuk. Ezek fontos dolgok, tehát nem azért mondom, hogy le szeretném õket becsülni, de a védai felfogás az más. A szent guruk, tanítók, odaadó szolgálatról beszélnek, Isten odaadó szolgálatáról. S ez nem más, mint a Legfelsõbbel való kapcsolatnak a nagyon személyes természetû kialakítása, valamint szeretettel megpróbálni átadni Istennek, és az legyen akár csak egy virág, amit felajánl az ember. Itt nem egy rítusnak az elvégzése, hanem egy szeretetteljes közeledés a lényeg, s ez bármelyik vallás keretein belül is mûködik. Tehát itt nem a vallásos keretek a meghatározóak, hanem ez egyfajta mentalitás. Ez az Istenszeretõ szolgálat, ez nem világi hatalomért van, tehát nem anyagi eredményért, hanem azért, hogy Istent személyesen és õszintén meg tudjuk ismerni.


Lakatos Gyula:
Már sokat beszéltünk a mantrákról, mantra jógáról, de lehet, hogy a kedves hallgatók közül nem mindenki van tisztában azzal, hogy mi jelent az, hogy mantra, s mi az a mantra jóga. Ha ezt röviden összefoglalnátok. Mi a mantra jóga és mi a mantra jóga lényege?

Csépke Imre:
- A mantra az egy felülrõl jövõ, szakszóval kifejezve, egy Isten világából kiáradó kombináció, ami gyakorlatilag Isteni neveknek a különféle formája. Egy imának is nevezhetjük. Egy olyan ima, ahol a jelölt tanuló azért fohászkodik a Legfelsõbb intelligenciához, vagy Istenhez, hogy õ is bebocsátást nyerjen ebbe a lelki a világba. Egy pici kitérõt tennék itt a mantrákkal kapcsolatban, a védáknak a tudományos oldalát tekintve, a tudományos megvilágításában, ezek a hangvibrációk, ha felülrõl jövõ, akkor pozitívak, akkor fizikai értelemben is nagyon komoly hatást gyakorolnak az anyagra.

Hasonlóképpen a negatív hangvibrációk is hatnak, mint pl. a rendszeres hazudozás. Most én nagyon durva példákat hozok fel, nagyon negatív hangvibrációk, negatívul, elitélõen beszélni emberekrõl, akár nyilvánosan. A Védák szerint ez olyan anyagi átstrukturálódást fog elõidézni, hogy például a ragályos betegségeknek az elindítója.

Lakat os Gyula:
- Meggyengíti akár az embert.

Csépke Imre:
- Igen. Nagyon érdekes, mert japán kutatók kísérleteztek ezzel a hang dolgokkal. Fagyás elõtti állapotban vizsgálták a vizet. Mikor nagyon negatív hangvibrációval sugározták, kezelték a vizet, akkor egészen más kristályszerkezetben állt össze. Tehát ezek a lelki mantrák, ezek a transzcendentális, nem anyagi világból származó mantrák visszafele is igazak, abszolút pozitív irányban kezdik megváltoztatni az embernek a létét, ha hisszük, ha nem. Tehát hatással van ránk.

Bányai Géza:
- Még annyit a mantrákhoz el kéne mondani, hogy ez egy szanszkrit szó, és két szóból tevõdik össze. A manasz, és a trajeté szavakból. A manasz az elmét jelenti, a trajeté pedig azt jelenti, hogy felszabadít. A mantra tehát egy olyan hang, amely képes az ember elméjét felszabadítani. Képes az embernek a tudatát megnyitni, egy lelki valóság felé. Az anyagi vágyak jellemezte kötöttségbõl, egy felszabadult, lelki állapotba juttatni az embert.


Lakatos Gyula:
-Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az elme meg az érzékek, ami által információkat gyûjtünk, és raktározunk, és tájékozódunk a világban, az egy klasszikus példával, olyan, mint egy tükör vagy egy ablak nagyon szennyezett, ezért nem látunk tisztán, nem tudunk helyesen, tisztán látni.

Bányai Géza:
-Ezt még Pál apostol is példaként hozza fel a Bibliában.

Lakato s Gyula:
-Akkor ezek a lelki mantrák, amiket az Imre említett, tulajdonképpen mindenki mantrázik, mert aki szid valakit, az is egy mantrázás, ha így vesszük.

Bányai Géza:
-Azért nem, mert ha azt mondod, hogy felszabadító, akkor nem. Nem tudom, hogy mondják azokat a hangokat, amik nem szabadítják fel az embert, amantrák, tehát ellenmantrák.

Csé pke Imre:
-Amik megkötik az elmét.


Lakatos Gyula:
- Krisna arról beszél a Bhagavad Gidában Ardzsunának, hogy létezik egy másik világ, egy lelki természet, ami az anyagi világhoz képest örök, és transzcendentális. A léleknek az eredeti otthona a lelki világ, akkor az oda való bebocsátáshoz, annak a szintnek az eléréséhez, segít a mantra, a mantra jóga, azáltal, hogy megtisztítja az elmét, az érzékeket, hogy helyesen lássunk, tisztán lássunk a világban. Vagyis pozitív módon tudjunk cselekedni, ne az anyagi szinten legyünk, hanem a lelki szinten. Tulajdonképpen akkor errõl van szó?

Bányai Géza:
- Errõl van szó, ahogy Te mondod. Képzeljük el a következõt, hogy az ember megpróbál helyesen cselekedni, és úgymond megtisztítja a tetteit. Mondjuk, megtanulom azt, hogy hogyan kell helyesen csinálni a dolgokat. De ha hiányzik a kapocs a lelki szféra felé, ha nincs meg a személyes tapasztalat, akkor egy erkölcsi szintet értem el azáltal, hogy helyesen cselekszem, de nem értem el ezt a transzcendentális kapcsolatot. A mantra az, ami lehetõvé teszi számunkra, hogy be is tudjunk lépni abba a más közegbe.

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb