Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A hang és felszabadulás
A hang és felszabadukás

Ez az ideiglenes anyagi létezés tele van szenvedéssel. Ebben a világban mindenki szenved az anyagi élet problémáitól. Nincs kivétel. Az anyagi létezés szenvedésének alapvetõ oka, hogy a lélek állandóan az egyik testbõl a másikba vándoroó.

 

 

Ha valaki nem is fogadja el a reinkarnáció igazságát, akkor is tény, hogy csecsmõtestben születünk meg, aztán a bébitestbõl gyermek és serdülõ testébe, onnan felnõtt testbe, középkoú testbe, és végül öregember vagy öregasszony testébe jutunk. A jelenlegi test végül is meghal. Az élõlény azonossága azonban minden átalakuláson vagy vándorláson keresztül ugyanaz marad. A lélek tehát különbözõ testekbe vándorol, és ez már ebben az életben bekövetkezik. Mindenki tapasztalja, hogy ezek a testi változások szenvedést okoznak a testet öltött élõlénynek.

 

Nem akarunk szenvedni, más anyagi testekbe se akarunk átkerülni. Nem akarjuk, hogy megváltozzon a tudatunk vagy a cselekedeteink, nem akarjuk, hogy a kapcsolataink véget érjenek, vagy a testünk meghaljon. Természettõl fogva szabad, örök, boldog lelki lények vagyunk. Természetesen arra vágyunk, hogy örökké éljünk egy tökéletes, tudással és boldogsággal teljes testben. Korlátlanul ki akarjuk terjeszteni a cselekvésünket és az élvezetünket a szabadság, megértés és szeretet légkörében. Ez a mi igazi lelki természetünk.

 

De jelenleg az örök lelki természetünket ideiglenes anyagi test fedi el. A természet törvényeinél fogva nem vagyunk szabadok, mert az a fajta test, amelyben lakunk, a testi létszakasz mindenféleképpen kondicionálja a tapasztalatunkat. Az anyagi létezésben teljesen a testi állapotunk határozza meg cselekedeteink, gondolkodásunk és tudatunk körét.

 

Mint minden anyagi jelenség, a test is keresztülmegy olyan szakaszokon, mint keletkezés, magzati élet, születés, növekedés, melléktermékek létrehozása, hanyatlás és halál. Lehet, hogy valaki jó tetteket hajtott végre, és következésképpen viszonylag kényelmes anyagi helyzetben találja magát, vagy lehet, hogy a rossz tettei miatt kellemetlen helyzetbe került. De akármilyen karmát teremtettünk magunknak, a születés, öregség, betegség és halál egyetemes szenvedései éppen olyan elkerülhetetlenek, mint amilyen szörnyûek.

 

Ezt a feltételekhez kötött életet, az anyagi létezés szenvedését nevezik samsárának – a születés, öregség, betegség és halál akaratlan ismétlõdésének. A samsára ellenõrizhetetlen, mint a lobogó erdõtûz. Az erdõ csak úgy kigyullad, belecsap a villám, és emberi erõvel képtelenség eloltani. A dühöngõ erdõtüzet csak egy másik természeti erõ olthatja ki, a bõséges esõ. Mi teljesen tehetetlenek vagyunk az anyagi természet olyan hatalmas megnyilvánulásai elõtt, mint az erdõtüzek és a zuhogó esõ. Ezeket senki sem képes megállítani.

 

Éppen ilyen tehetetlenek vagyunk, ha meg akarjuk állítani a samsára szenvedését, kivéve, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy elnyerjük Isten kegyét, az Õ szent nevei formájában. Samsára-dávánala-lídha-loka-tránáya kárunya-ghanághanatva. Mint a viharfelhõbõl alázúduló, hûsítõ esõ, az is azonnal kioltja a samsára lobogó tüzét, kiirtja az anyagi szenvedés alapvetõ okát, ha meghalljuk az Úr szent neveit egy önmegvalósított lelki tanítómestertõl, és azokat magunk is sértések nélkül énekeljük.

 

Ebben a könyvben és a kísérõ Srí Vishnusahasranáma-CD-n megvannak a szent nevek, az anyagi, feltételekhez kötött létezés szenvedésének orvossága. Srí jelentése, nagyon szép, mert tele van lelki tulajdonságokkal; Vishnu Istennek, az univerzum mindenható, mindenütt jelen levõ teremtõjének és urának a szanszkrit neve; és sahasra-náma ezer nevet jelent. Tehát Srí Vishnusahasranáma: Isten ezer, lelkileg szépséges neve. Igazából Isten korlátlan, ezért végtelenül sok szent neve van. Ezek csak a legfontosabb, legáldásosabb szent nevek. Akkora erejük van, ha valaki azokat csak hallja vagy rendszeresen, hittel énekli, megszabadul minden anyagi szenvedéstõl.

 

Hogyan lehetséges ez? A transzcendentális hang erejénél fogva. Az a szó, ami Istent vagy a Legfelsõbbet jelenti, nem ennek az anyagi világnak a közönséges hangrezgése. Vishnu vagy Isten a Legfelsõbb Abszolút Igazság. Az Abszolút egyedülálló sajátsága, hogy minden az abszolút szintre kerül, ami kapcsolatos vele, például a nevei, formái, hajléka, kedvtelései, társai és dicsõségének története.

 om púrnam adah púrnam idam púrnát púrnam udacyate

púrnásya púrnam ádáya púrnam evávashishyate

 

„Szólítsunk ide minden áldást azzal, hogy felajánljuk tiszteletteljes hódolatunkat a Legfelsõbb Úrnak. Az Istenség Személyisége tökéletes és teljes, és mert tökéletesen teljes, valamennyi emanációja, úgymint a jelenségvilág is tökéletes egész. Amit a Teljes Egész létrehoz, az maga is teljes egész. Mivel Õ a Teljes Egész, akárhány teljes egység származzon is Tõle, Õ mindig tökéletesen egyensúlyban marad.” (Srí Íshopanishad, Invokáció)

 

Mivel Õ abszolút, a szent nevei is abszolútak. Ezért Vishnu vagy Krshna szent nevei lelki értelemben éppen olyanok és olyan erõsek, mint maga Krshna (Isten). Teljesek és tökéletesek, mint Õ maga. Mivel Krshna és szent nevei tulajdonságaikban és erejükben azonosak, ezek a szent nevek örökké tiszták, és ellenállnak minden anyagi szennyezésnek. Mi több, az Istenség megtisztító és megvilágosító erejét a transzcendentális hang formájában testesítik meg. Az Úr személyesen jelen van szent neveinek transzcendentális hangjában. A Legfelsõbb Úr társasága leírhatatlanul extatikus; lelki fenséggel és az Abszolút Igazság indokolatlan ismeretével ajándékoz meg. Ezért minden anyagi nehézségtõl megszabadulhatunk, ha egyszerûen csak az Úr gyönyörû, szent neveit zengjük.

 

Sajnos vannak olyan, különben intelligens emberek, akiket összezavar az anyagi létezésben az aggályok és szenvedés összessége, gyakran nagyon nehéznek találják, hogy értékeljék ezt az egyszerû folyamatot, a szent nevek zengését, amely pedig minden aggodalomtól mentes. Nem képesek felfogni, hogy a korlátozott, viszonylagos tudáson és az ideiglenes, feltételekhez kötött létezésen túl lehet valami egészen más, abszolút nomenklatúra.

 

Bármely nevet alá lehet vetni a kritikus vizsgálatnak, induktív spekulációnak és kísérleti igazolásnak, ami ennek az anyagi világnak egyik ideiglenes objektumát jelenti. Ezért bizonytalan minden viszonylagos következtetés, amelyet az anyagi, elmebeli spekuláció hozott létre. De az abszolút világban a személy és neve, a hírnév és a híres személy, a cselekvõ és a cselekvés azonosak. Ugyanígy az Istenség Abszolút, Legfelsõbb Személyiségének tulajdonságai, kedvtelései, hajléka, társai, nevei és minden más, ami Hozzá tartozik, ugyancsak lelki és lényegében abszolút. Ez a transzcendentális tudás túl van az induktív spekuláció minden bizonytalan folyamatán.  És mivel ezt az abszolút tudást a parampará leszálló folyamatán, a magával az Úrral kezdõdõ tanítványi láncon át kapjuk, itt nincs sem bizonytalanság, sem spekuláció. Ez az örök, változatlan Abszolút Igazság.

 

A szent név valójában maga az Istenség Legfelsõbb Személyisége, aki transzcendentális rezgésként nyilvánul meg. A szent név egészen más, mint az anyagi hang: golokera prema-dhana, hari-náma-sankírtana. „A szent nevek zengésének transzcendentális rezgése Krshna lelki hajlékából száll alá.” A kísérleti tudás, az úgynevezett tudományos módszer híveinek, a materialisták nehezükbe esik, hogy higyjenek a szent nevek zengésében. Mégis tény, hogy minden anyagi szenvedéstõl meg lehet szabadulni egyszerûen azáltal, hogy sértések nélkül énekeljük a szent neveket. Aki kételkedik ebben az állításban, beigazolhatja a tapasztalati úton, énekeljen rendszeresen, az elõírt folyamat szerint, aztán meg fogja látni az eredményt.

 

A lelki világot Vaikunthának hívják, ami azt jelenti, „aggodalom nélkül”. Az anyagi tudatban minden bizonytalan és ideiglenes, ezért tele van aggódással (sakuntha). A lelki világban, Vaikunthában minden ismeretes és biztos, az Úr indokolatlan kegyébõl. Ott nincs születés, öregség, betegség és halál, ezért senki sem aggódik. A szent nevek zengése megadja nekünk a lehetõséget, hogy átkerüljünk a Vaikuntha világba, ahol örökké létezhetünk, minden szenvedés nélkül. Ez már abban a pillanatban bekövetkezik, hogy a szent nevek zengésével az anyagi feltételekhez kötött tudatszintet extatikus Vaikuntha-szintté változtatjuk.

 

A szerencsétlen, anyagi tudatú emberek nem nagyon lelkesednek azért, hogy az Úr szent neveit énekeljék, ahogyan a sárgaságban szenvedõ beteg sem élvezi a kandiszcukor ízét, bár ennek a betegségnek éppen ez az ellenszere. Az Úr szent nevének zengése akkor is az egyetlen hatásos orvosság, amely megszünteti a feltételekhez kötött lélek anyagi szenvedését. Lehet, hogy az Úr szent nevének zengése nem nagyon kellemes az anyagi létezés betegségében szenvedõknek, mégis ezt kell tennie mindenkinek, aki az anyagi betegségbõl ki akar gyógyulni, éspedig nagy gonddal és figyelemmel.

 

Még a lelki ösvényt elfogadók között is sokan vannak, akik hasztalan részesítik elõnyben az önmegvalósítás olyan folyamatait, amelyek nem praktikusak ebben az elesett, beszennyezett korban. A mostani korban az Úr szent neveinek éneklése az egyetlen yoga folyamat, amely valóban segíthet abban, hogy transzcendentális, minden anyagi szennyezésen túli helyzetbe kerüljünk.

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb