Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow Aki elkezdte hazánkban
Aki elkezdte hazánkban

Õ az, aki elkezdte: csupán a hítelesség okából is.

 

 

Nagyon sok félreértés van  - mind a mai napig is -, hogy hazánkban hogyan és mikor indult el a Krisna tudat  eszmeiségének ismertetése és annak gyakorlati megvalósítása.

Ezen írás, e tény ismertetésére való. Már csak a történelmi hítelesség okán is.

k

A bhay Narayan (Vida Dénes) Baján született 1954-ben. Iskoláit Svédországban végezte, ahová még gyermekként került emigrációba. Vonzalma a keleti életfelfogáshoz hamar megnyilvánult. Az egyetemen indológiát és szanszkrtot tanult, a hindu filozófia és vallás kiemelkedõen gazdag ismeretét azonban indiai mestereitõl, A.Cs. Bhaktivédánta Szvámítól és B.R. Srídhar Szvámítól sajátította el.
Életét õ is ezen ismeretek továbbítására szentelte. Családot nem alapított, mások segítése és tanítása jelentette az életet a számára. Már kezdettõl azon dolgozott, hogy a hinduizmus filozófiáját, a vaisnavizmus eszméjét közel vigye a magyarsághoz. A pécsi tudományegyetemen hindu filozófiát és szanszkrtot tanított. Számos könyvet fordított magyarra, és barátságával sokak életére gyakorolt mély hatást.

Gurudéván k, B.A. Narayan Maharádzs és oktató lelki tanítómesterünk, B.A. Paramadvaiti Maharádzs hittestvérek és barátok voltak. Évekig együtt tevékenykedtek Svédországban, nem sokkal a vaisnava misszió ottani elindulása után. Amikor mesterük, Sríla Prabhupáda megtudta, hogy Narayan Maharádzs magyar, arra kérte, hogy prédikáljon a vasfüggöny mögött. Nagy kockázatot jelentett ez akkor, a kommunista rezsim idején. A vallás gyakorlása, és azon belül is egy újnak tûnõ keleti idealista gondolkodás terjesztése fõbenjáró bûnnek számított, és akár közvetlen életveszéllyel is járt. Narayan Maharádzs azonban vállalta ezt a veszélyt, és méltán példaképe emiatt mind a mai napig a vaisnavák nagy családjának.

Már az elsõ pillanatoktól fogva készült a küldetésre. Elkezdte fordítani az angol nyelvû könyveket magyarra, és terveket szõtt a prédikálásról. Eleinte nem kapott útlevelet, emiatt nem jöhetett Magyarországra. Barátját, Paramadvaiti Maharádzsot küldte maga helyett. Az elsõ programok nagyon bíztatóak voltak, nagyon nagy volt az érdeklõdés. Az összejöveteleket nem lehetett nyíltan szervezni, mégis sok ember hallott róluk, szájról-szájra terjedt a hírük.

Késõbb Narayan Maharádzs, mint svéd állampolgár utazhatott már Magyarországra, így kezdte el valóra váltani mestere kérését. Hittestvérét, Paramadvaiti Maharádzsot mestere, Sríla Prabhupáda eközben Dél-Amerikába küldte, ahol nagy érdeklõdés mutatkozott a bhakti-jóga õsi tanítása iránt.
Küldetése sikeres volt, sok lelki központ jött létre az irányítása alatt.

Sríla Prabhupáda eltávozása után mindketten Srídhar Maharádzshoz, mesterük lelki testvéréhez és barátjához fordultak segítségért, útmutatásért.


A magyarországi missziót a kommunista idõk alatt Bécsbõl irányította, majd a rendszerváltozáskor 1989-ben hazaköltözött Magyarországra.
Elt ávozásáig, 1993-ig az õ lelki és szellemi irányítása alatt mûködött a közösség. Gurudévánk történelmi szerepet vállalt, hiszen egy új világnézetet kellett meghonosítania a világnak egy olyan felén, ahol nem jó szemmel nézték az idealista irányzatokat. A sok megpróbáltatás ellenére az eredmények magukért beszélnek. Országszerte számos városban nyíltak lelki központok, ahol az érdeklõdõknek lehetõségük van megismerni és gyakorolni a vaisnava filozófiát és életszemléletet. A bhakták számtalan elõadást tartottak szerte az országban mûvelõdési házakban, klubokban, önálló esteken és más különbözõ rendezvényeken.

Gurudév lefordította magyarra és megjelentette a Bhagavad-gítát, valamint kiadta Sríla Prabhupáda, Sríla Sridhar Maharádzs, Sríla Rúpa Gószvámí könyveit. Útjára indított egy kéthavonta megjelenõ vaisnava filozófiai folyóiratot, amelynek a Gangesz nevet adta.

1985-ben, még Bécsben fogalmazódott meg benne egy olyan magyar nyelvû kulturális folyóirat kiadásának terve, amelynek célja a védikus életszemlélet bemutatása. Olyan írásokat akart közölni, amelyek, - származzanak bármely kulturális és földrajzi közegbõl - haladó szellemiségûek, és segítenek véghezvinni az olvasóban egy belsõ forradalmat. Lelki életszemléletet, erõszak-nélküliséget , erkölcsöt, természetközeli életet, tiszta és egészséges környezetet szeretett volna teremteni mindenki számára. Ez volt az üzenet. A folyóiratnak a Kagylókürt nevet adta.

A név szimbolikus: a lélek gyõzelmét hirdeti az anyag felett. Ez jellemezte Gurudévet. Az egész világot és az életet is egy magasabb lelki nézõpontból szemlélte. A Kagylókürt a magyar nyelvterületen ismert folyóirattá nõtte ki magát.
1989 óta rendszeresen jelenik meg itthon a Kagylókürt, s egy csendes szellemi-lelki mozgalmat indított el. Lelki hatását e mozgalomnak ma még nem tudjuk felbecsülni, de mindannyian érezzük, forradalmi dolog részesei lehetünk általa. Az õ nemes, tiszta koncepciója tette vonzóvá a lapot, és az a színvonalas tartalmi és formai megjelenés, amelyet mindig megkövetelt.

Arra inspirált mindenkit, hogy a harmóniát keresse, és hatoljon mélyebbre a lelki életben, ne álljon meg a felszínen láthatónál. Mindig azt hangsúlyozta, hogy a problémák gyökerét kell megkeresni, és arra kell megoldást találni, ez pedig nem más, mint tetteinknek és világszemléletünknek a megváltoztatása. Az önzés helyett odaadás, a kihasználás helyett szolgálatkészség egész környezetünk, és végsõ soron Isten iránt. Nem a külsõségekre helyezte a hangsúlyt, hanem arra, hogy milyen eszmény húzódik meg tetteink mögött
 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb