Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow Krisna úttörõi Magyarországon
Krisna úttörõi Magyarországon

Nandafalva
szép vaisnava falu Magyar-ország déli részében.
Srila Prabhupáda bhaktái már a kommunizmus idején létrehozták ezt a szép közösséget. Ezt a vidéket pusztának nevezik. Vannak síkságok, erdõk és mezõk; a terület egy kissé száraz. Az évek során egyre több bhakta vett itt tanyát, felújította, és végül felépült Rádhá-Gópivallabha gyönyörû temploma.

 

A közösséget Bhakti Abhaj Naraján Swámi alapította. A magyar jatra kezdete nagyon érdekes volt. 1975-ben Svédországban éltem a hittestvéremmel, akinek a neve akkor Dvárakés Prabhu volt. Õ eredetileg Magyarországról származott, de az anyjával együtt elmenekült a kommunista rendszer elõl, és Svédországban kaptak politikai menedékjogot. Itt Svédországban találkozott Prabhupáddal. Én is akkor találkoztam vele elõször, amikor Srila Prabhupáda Stockholmba ment, és ott voltak a német bhakták is, hogy találkozzanak vele. Késõbb a stockholmi templomba küldtek vezetõnek, és Dvárakés Prabhu a legjobb barátom és a második ember lett. A legtöbb prédikáló programot együtt szerveztük, és együtt laktunk az iroda alagsorában.

Egy napon Harinámra mentünk Stockholm közepén, és a hallgatók közül valaki elkérte a templomunk címét. A magyar kormánynak dolgozott, sporteseményeket szervezett, és jógaoktató volt. Amikor meghallottuk, hogy ott van a magyar jógaoktató, hívtuk Dvárakés Prabhut, és így kezdõdött ez a barátság. Mivel kormánykapcsolatai voltak, meghívott minket Magyarországra, hogy tanítsuk a Bhakti jógát. Akkoriban nem folyt prédikálás a vasfüggöny mögött. Pár évvel azelõtt, amikor Berlinben voltam, sokszor átmentem Kelet-Berlinbe egynapos vízummal, elvittünk néhány könyvet, és prédikáltunk Kelet-Berlinben, de a többi kommunista ország nem állt kapcsolatban a vaisnava világgal.

Srila Prabhupáda ugyanabban az évben látogatott el Moszkvába, egy professzor meghívására. Srila Prabhupáda azt mondta, azt akarja, hogy Csaitanja Maháprabhu üzenete a világ minden részébe eljusson. Nem szegték kedvét a súlyos korlátozások. Amikor alkalmunk nyílt arra, hogy Magyarországra menjünk, Dvárakés Prabhu és én magam terveket szõttünk. Sajnos õ maga nem mehetett, mivel politikai menekült volt, nem kapott engedélyt, hogy belépjen az országba. Úgy döntöttünk, hogy én megyek, és együtt állítottuk össze, milyen prédikálást folytassunk a Hatha jóga csoport meghívására. Több leckét is leírt, hogy gondolatban felkészüljek. Hogyan prédikálod Isten dicsõségét egy olyan országban, ahol hivatalosan tilos Istenben hinni? Hogyan beszélsz az édes Abszolútról egy olyan helyen, ahol a kormány minden vallást ellenez? Hogyan szolgálhatod Srila Prabhupádát anélkül, hogy bajba kerülnél? Hetekig terveztük ezt a magyarországi látogatást. Srila Prabhupádának is írtunk egy levelet, elmondtuk, hogy ez lesz az elsõ látogatás egy kommunista országba.

Végre eljött a nap, és autón mentem. Szép kis furgonjaink voltak, és mindegyiket felszereltük kettõs padlóval, hogy sok könyvet tárolhassunk, és ott aludni is lehetett. Megraktam a kocsit könyvekkel, angol és német nyelven, a könyveket elrejtettem a padló alatt – legalább 800 könyv volt. Volt egy hivatalos levelünk a magyar kormánytól, és így mentünk erre az elsõ szankirtan utazásra. 1976 tele volt, - január - amikor megérkeztünk az osztrák-magyar határra.

Át kellett jutnunk az ellenõrzõ ponton. Éppen az elõttünk levõ autót olyan alaposan átkutatták, hogy még azt is megnézték, mi van a fogkrémben. Néztem és gondolkodtam, elveszik ezeket a könyveket, és prédikálás helyett mehetünk a börtönbe. Azt gondoltam, forduljunk meg, és menjünk vissza, de nem tudtunk, mert a kocsiban ültünk, és máris mi kerültünk sorra. A vámos megkért, szálljak ki, és nyissam ki a kocsi összes ajtaját. Persze nem viseltünk dhótit. Amikor a kocsi elõtt álltam, semmi sem látszott a kettõs padlóból. Elõvettem a jóga iskola meghívását, a vámos elolvasta a levelet, és megkérdezte: „Jóga?” Azt feleltem, „Igen, jóga.” Õ meg azt mondta, „Mehet.” Reszketett a térdünk.

Aztán Budapestre mentünk, és találkoztunk a jóga-oktatónkkal. Télen a kerti házban kellett aludnunk; nem volt fûtés, a vizet a kertbõl kellett hozni (volt egy kis tartály). Jeget kellett törnünk, hogy zuhanyozzunk. A jóga-oktató félt miattunk, azért küldött abba a kerti házba. Minden nap prédikálni mentünk, különféle programokra. Énekeltünk, leckéket tartottunk, és a magyarok nagyon örültek. Amikor osztani kezdtem a könyveket, mindenki meg akarta kapni. Pár nap alatt a zsebeink tele voltak forintokkal. Az utolsó program nagyon komoly volt, több, mint 300 ember jött el. Bemutatták a hatha jóga gyakorlatokat, mi elkezdtünk a kirtant, és a 300 ember táncolt. Köztük volt Krsnánanda Prabhu, aki ma is segít nekem a magyar jatra vezetésében. Az elsõ magyar vaisnavák egyike, és azon a napon találkoztunk elõször.

De a jóga-oktató egyre jobban félt, amikor látta, milyen sokan fogadják örömmel a Krsna-tudatot. Amikor a kirtan igazán eksztatikus lett, leállította, és arra kért, kezdjem el a leckét. Így kezdõdött az Úr Csaitanja missziója Magyarországon. Amikor Bhakti Abhaj Nárájan Mahárádzs hallotta a részleteket, nagyon izgatott lett. Magyarra fordította a könyveket, hogy elküldhessük nekik a saját nyelvükön. Õ volt a Krsna-tudat igazi úttörõje ebben az országban. Késõbb sokszor utazott Magyarországra; elindította a missziót Jugoszláviában, Csehszlovákiában, Romániában és Bulgáriában. 1993-ban elhagyta ezt a világot, de a szelleme, a szamádhi mandirja, a temploma, a múrtijai és a bhaktái még itt vannak.

 

És ma ebben a csetben, Rádhá-Gópivallabha templomhelyiségébõl szeretnék bemutatni nektek sok csodálatos bhaktát, mert ma ti is darsant kaptok az Interneten keresztül. Vannak itt bhakták más országokból is; 44 PC létesített kapcsolatot, vannak itt bhakták Chilébõl, Peruból, templomvezetõk és sok szannjászi. Itt vannak Svédország, Ecuador, Ausztria, Svájc, Argentína, Kolumbia sok városa, Costa Rica, Németország, Bolívia, Spanyolország, USA és sok más ország képviselõje, és itt van Gurudéva Atulánanda is. Néhányat még én sem ismerek. Itt Magyarországon sok bhaktánk van, sok városban. Itt vannak Krsnánanda Prabhu, Góvindanandan Prabhu, Bhakti Sakti a szófiai jatrából, Tamal Krsna Prabhu, a szolnoki bhakták, Balarám Prakás Debrecenbõl, Szvarúp Prabhu, Premavardhana Prabhu a Vrndávan-tanyáról, és persze Premkumár, a mi Internet-géniuszunk. Más bhakták is végeznek valamilyen szolgálatot, mert ma nagy ünnepünk van.

A lelki folyamat sravanammal kezdõdik, és kirtanammal folytatódik. A cset sravanam is, kirtanam is. Nagyon fontos arról beszélni, hogyan szolgálhatunk jobban. Amikor Srila Prabhupáda kegyébõl elõször jöttem Magyarországra, nem álmodtam, hogy egy napon Magyarországról fogok veletek csetelni; a világ minden részérõl olyan sok bhakta látogat ide az Interneten. Milyen szép lenne egy mela, amelyen a családunk összes tagja együtt lehetne, de ez lehetetlen. Miközben beszélgetünk, a bhakták képeket néznek egész Dél-Amerikából, látják a templomokat és a bhaktákat. Mivel nagyon nehéz, hogy fizikailag mindannyian összejöjjünk, legalább néha találkozhatunk Vrnda Kundzsában, Rádhá és Krsna szent dhámjában, vagy az európai nyári Melán, amelyet ez a szép közösség rendez. A bhakták mind eljönnek Európából, minden ház tele van, és sok sátrat vernek fel a közeli erdõben. Ez gyakorlatilag minden évben megismétlõdik, de a csetünk minden héten.

Nem kell mást tennünk, tanuljuk meg értékelni az összes többi vaisnava szép társaságát. A vaisnavák boldogsága az, ha más vaisnavákat csodálnak. Az igazi vaisnavák nem irigykednek egymásra, nem kedvelik ezeket az érzéseket. Örülnek, ha látják, hogy a többi bhaktának sikerült. A múrtik az összes templomban egyek, és ugyanakkor különbözõk. Mádhavendra Puri Dél-Indiából hozott szantált a múrtijának, Gopálnak, de Gopál azt mondta neki álmában, hogy felajánlhatja a szantált a remunái Gopináthnak is, és ez ugyanaz, mert Gopál és Gopináth ugyanaz a Legfelsõbb Úr.

 

Sridhar Mahárádzs elmondott nekünk egy másik történetet, amely megmutatja, hogy Krsna valamennyi múrtija egyidejûleg egy és mégis különbözõ. Egyszer, amikor Sridhar Mahárádzs adományokat gyûjtött a lelki tanítómesterének Kalkuttában, egy olyan utcában járt, ahol sok ékszerüzlet volt. Megszólított egy tulajdonost: "Kérlek, adj egy kis adományt a templomunknak". A tulajdonos azt mondta: "Meg kell kérdeznem a feleségemet, gyere holnap." Sridhar Mahárádzs visszament, az ember az ajtónál várt, és megkérdezte: "A Bagh-bazar Gaudija Mathból jöttél?" Sridhar Mahárádzs azt felelte: "Igen, miért?" Erre azt mondta: "Hívnom kell a feleségemet". A felesége elmondta Sridhar Mahárádzsának: "Nemrég álmodtam, egy lány jött hozzám sírva." Azt mondta: "Valaki ellopta a nyakláncomat. Nem tudnál segíteni?" Megkérdeztem a lányt: "Ki vagy?" Ezt felelte: "Rádháráni vagyok a Bagh-bazar Gaudija Mathból". Sridhar Mahárádzs nagyon örült, és azt gondolta: "Mit, ezt a bhaktát látogatja meg Rádháráni?" Kapott egy szép nyakláncot, és más adományokat. Amikor visszament a templomba, kiderült, hogy ez igaz, néhány ékszer eltûnt a templomból. Látjátok, Rádháráni mindent tud, és mindegyik templomban különleges. Ugyanakkor mégis ugyanaz a Rádhá és Krsna van minden templomban. Amikor a múrtijainkat imádjuk, legyünk nagyon hálásak, amiért Krsna eljött ebben a formában, és megengedi, hogy szolgáljuk Õt.

Boldogok vagyunk, hogy szolgálhatjuk Sri Sri Guru Gauránga Rádhá-Vradzsésvarát, megépítjük Nekik a jóga planetáriumot. Ez eltart egy ideig, de van egy másik nagy tervünk. Amikor elkészül a templom Bogotában, Varsanában rendezzük meg a vaisnava mélát. Nagy ünnep lesz, és már látom, hogy közületek sokan ott lesznek. Ez az ünnep az én nagy örömem … mert nagy öröm szép templomot építeni az Isthadévánknak. Nagy öröm nagy projekteket szervezni, amint azt ti is teszitek.

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb