Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow Mi a lélekvándorlás?
Mi a lélekvándorlás?
A lélekvándorlás elfogadásának elsõ és egyik legfontosabb tétele az, hogy megértsük, hogy nem ez a fizikai test az igazi önvalónk. Maga a szó is egyértelmûvé teszi, hogy nem a test, hanem a lélek az, aki vándorol, vagy más kifejezéssel élve cseréli a testeket. A világon meglelhetõ minden vallásban azt tanítják, hogy mi lelki lények vagyunk, Isten teremtményei, akik az anyagi teremtéssel kapcsolatba kerülve fizikai testet kaptunk. Ezek a különféle anyagi testek úgy viszonyulnak a lélekhez, amiként a ruházat viszonyul annak viselõjéhez. Saját magunk elõtt is nyilvánvaló, minden külsõ bizonygatás nélkül is, hogy a különféle ruházatok, melyeket az alkalomnak megfelelõen viselünk, csupán csak eszközök a mindennapi életünkben. Használjuk, viseljük õket, de csak addig, amíg el nem használódnak, vagy bármilyen más okból kifolyólag alkalmatlanná nem válnak a funkciójuk betöltésére. Soha egy pillanatra sem azonosítjuk a ruházatunkat a testünkkel. Olyannyira sem, hogy képesek vagyunk arra, hogy napjában, akár többször is, kicseréljük. Más a ruhánk a munkában, más otthon és más a viseletünk, ha szórakozni megyünk. Számunkra ezek a dolgok csupán eszközök. Nem azonosítjuk vele önmagunkat. Azért is beszélünk tulajdonosi viszonylatban: az én cipõm, az én ingem, az én kabátom és az én kalapom. Nyelvészetileg is automatikusan, mint a tulajdonunkról beszélünk.

De miként kapcsolódik ez a példázat a lélek és az anyagi test különbözõségéhez? Ha a világ vallási tanításait figyeljük meg e témában, mindenhol az elõbb említett test és ruházat példával szemléltetik a lélek és a test közötti különbséget. Azt tanítják, hogy elõször is azt kell megérteni, hogy amikor a lélekvándorlásról beszélünk, az azt jelenti, hogy a személyiség, az egyéni tudat az egyik életformából egy másikba megy át. Ez e személyiség és egyéni tudat maga a lélek. Tehát elõször is fel kell tenni a kérdést: " Ki az, aki az egyik létformából átkerül egy másikba? " Nyilvánvaló, hogy a test vándorlásáról nem beszélhetünk, hiszen az megsemmisül. Ez, pedig azt feltételezi, hogy van valami, ami a test halála után is megmarad, ami továbbra is létezik. Ez nem más, mint az az életerõ, ami ez idáig mozgatta és mûködtette a fizikai testet. Az életerõ maga a lélek, a tudatos lélek.

Ennek a tudatos léleknek a hatására válik élõvé az amúgy holt anyag. A tudatos lélek jelenlétének köszönhetõ a test aktivitása. Hiszen mi a különbség egy élõ és egy holttest között? Az, hogy mihelyt a lélek valamilyen okból adódóan elhagyja a testet, az nem képes további cselekvésre annak ellenére sem, hogy minden olyan anyagi alkotóelem jelen van, ami elõzõleg megvolt az élõben is. Mégis valami hiányzik? És ezt a valamit nevezik életerõnek, vagy léleknek.
A lélek egyik alapvetõ tulajdonsága, hogy személyes és önálló egyéniségû a tudata. Minden élõlény különálló személyiség. És tulajdonképpen az emberi kapcsolatokban ezt az önálló és független személyt szeretjük és tiszteljük. Bár a materialista életszemlélet jó alaposan belenevelte a testiség tudatát az emberekbe, mégis mindenki a testtõl független személyhez vonzódik. Hiszen például a halál pillanataiban is úgy könyörögnek szeretteikhez: "Kérlek, ne menj el! Ne hagyj itt bennünket! Kérlek, maradj még velünk!" Mi értelme lenne az ilyen vágyainknak, ha legbelsõnkben nem lennénk biztosak abban, hogy az eltávozni készülõ szerettünk független a testtõl. Hiszen a test összes alkotó eleme jelen van a halál bekövetkezte után is. Ki az, aki elmegy? Ki az, aki itt hagy minket? Ki az, akinek a maradását óhajtjuk?

A lélek számára az anyagi test olyan, mint az elõbb említett ruházat az emberi testen. Használja, de nem azonos vele. Itt is megtapasztalhatjuk a nyelvészeti különbséget, hiszen mindenki úgy beszél e testrészeirõl, mint a birtokos a tulajdonáról. Az ember is azt mondja: ez az én lábam, ez az én kezem és ez az én testem. A tulajdonaként definiálja, ugyanúgy, mint a ruha esetében. Senki nem mondja azt: én láb, én kéz és én test. A saját egyéni tudatosságát függetleníti magát a használatában lévõ anyagi testétõl. Ezt a függetlenítést a materialista tudomány is alátámasztja, hiszen már nagyon sok kutatási eljárás bizonyítja azt a tényt, hogy az emberi test alkotó elemei általában egy 7-12 éves periódusos idõben teljesen kicserélõdnek. Egy hetven éves emberi test alkotó elemei már hétszer cserélõdtek teljes át, így, ha alaposan belegondolunk, akkor a lélekvándorlás ténye még egy emberöltõre is igaz, hiszen a testi alkotó elemek cseréje ugyan megtörtént, de a mi saját egyéniségünk, a saját személyiségünk, az mindig ugyanaz maradt. Mi azok a személyek voltunk gyermekkorunkban is, akik voltunk a serdülõkorban is, és akik vagyunk és leszünk az öregkorban. Tudásunk, ismeretünk és élettapasztalataink változnak és gyarapodnak az életkor növekedésével, de az letagadhatatlan tény, hogy csak ezek változnak, a mi saját személyiségünk mindig ugyan az marad. Senki nem mondhatja azt magáról, hogy õ egy másik valakivé változott. Az egyénisége örök, bár negatív és pozitív irányú változások mindig soron követhetök a fejlõdése folyamán.

Ez eddigieket figyelembe véve semmi meglepõ nincs azon, hogy a test halálával nem szûnik meg az életerõvel telitett lélek, ezért is mondhatjuk azt, hogy a lélekvándorlás tudománya az nem más, mint hogy megértjük azt, hogy egy elhasználódott ruhát kicserélünk egy másikra az igényeinknek és vágyainknak megfelelõen. Ez egy természetes folyamat, ami azt jelenti, hogy az ugy nevezet halál az nem más, mint valami újnak a kezdete. Ami teremtõdik az idõvel el is, múlik. Ezt mindenki elfogadja. Ez vonatkozik a testre is, de mi értelme lenne bánkódni emiatt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy ezzel a mi életünk nem ér véget, csupán egy másik test felvételére kaptunk lehetõséget. Hiszen senki sem bánkódik, ha a munka után a szennyes ruhákat egy tisztára, mondjuk egy otthoni szabadidõ ruhára, cseréli fel. Hiszen amint a lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülõkoron át az öregkorig, a halál után is egy másik testbe költözik. Nem szabadna, hogy az efféle változás megzavarjon minket. Ahogyan az ember leveti elnyûtt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyükbe. Addig lehetetlen megérteni a lélekvándorlást, amíg nem tudunk különbséget tenni a lélek és a test között. Amíg meg nem értjük a különbséget az élõ és a halott test között. Amíg a lelki tudatosságot nem tudjuk elfogadni. Ezek alapvetõen szükségszerû megértések kell, hogy legyenek gondolkodásunkban. A lélek létezése és a lélekvándorlás elfogadása nem pusztán a hit kérdése. Érzelmeink és logikánk bizonyítékai arra sarkalnak, hogy egyfajta racionális meggyõzõdéssel és nem vakon, dogmaként kell elfogadnunk

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb