Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A lélekvándorlás más vallásokban
A lélekvándorlás más vallásokban
Kereszténység:

A vallásos nyugati emberek körében a Biblia a legolvasottabb és leggyakrabban idézett könyv. Bár a Szentírás nem sok példát említ a lélekvándorlásra, de több keresztény tanító gondolataiban is egyik fõ alapelem. Ilyen pl. Origenész, aki a korai egyház legjelesebb tudósa. Így ír: "A gonoszra való hajlam miatt egyes lelkek … testet öltenek, elõször emberit, majd oktalan szenvedélyeik miatt emberlétük kiszabott idejének letöltése után különféle állatokká változnak, melyekbõl lesüllyedhetnek a növényi élet szintjére. Ebbõl az állapotból ugyanazokon a szinteken keresztül újra felemelkednek és visszahelyeztetnek mennybéli helyükre." Bár ma már nehezen bizonyítható, de sok minden szól amellett, hogy Krisztus idejében és még utána is nagyon sokáig a lélekvándorlásban való hit magától értetõdõ volt. Aztán elérkezet Jusztinián császár uralma, aki az 553-ban megrendezett ökomenikus zsinaton elérte, hogy töröljék a Bibliából az erre utaló részeket. "Átkozott legyen az, aki a lelkek mesébe illõ elõéletét bizonygatja, és mindazt, ami ebbõl következik: az irtóztató átalakulást!" – dörgedezett Jusztitián.

A nagy tisztogatás nem sikeredett tökéletesre, mert így is van utalás a lélekvándorlásra. Például mindegyik evangélistánál megtalálhatjuk azt a történetet Keresztelõ Szent Jánossal kapcsolatban. „És elméne Jézus és az õ tanítványai Filippi falvaiba: és útközben megkérdé az õ tanítványait, mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Õk, pedig felelének: Keresztelõ Jánosnak, és némelyek Illyésnek, némelyek pedig egynek a proféták közül." (Márk) Máténál a következõket olvashatjuk: "Miért mondják hát az írástudók, hogy elõbb Illyésnek kell eljönnie? …Illyés bizony eljõ elõbb, és mindent helyre állít. De mondom néktek, hogy Illyés már eljött, és nem ismerék meg õt. Mert a próféták mindannyian és a törvény Jánosig profétáltak vala. És ha be akarjátok venni, Illyés õ, aki eljövendõ vala. Akinek van füle a hallásra, hallja." Ugye érdemes elgondolkodni azon, hogy akár az egyszerû emberek, akár az írástudók, miért foglalkoznának valakinek a visszatértével, ha nem volna elõttük világos a lélekvándorlás tudománya. János evangéliumában olvashatunk arról az emberrõl, aki születésétõl kezdve vak volt. "Mester, ki vétkezett, ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai." Gondoljunk csak bele, hogyan juthatna bárkinek is az az eszébe kérdés gyanánt, hogy a születésétõl fogva vak emberrel kapcsolatban az õ esetleges vétkérõl érdeklõdjék, ha nem világos számára egy elõzõ életben elkövetett bûn lehetõsége? Ez teljességgel értelmetlen lenne. Látható, hogy a tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi életek lehetõsége. Maga Jézus sem vonja kétségbe a kérdés jogosságát, csak a válaszában egy harmadik aspektust mutat fel, mely nem volt benne a kérdésben.

A keresztényi élet valódi természetéhez szétválaszthatatlanul hozzátartozik az az érzés, hogy a kötelezõ tanítások és dogmák mellett az egyén a saját útját járja. Ezt igazolja az is, hogy Jézus baráti körét már akkor sem az írástudók alkották.

Mohamedán:

A Korán azt írja: "Halott voltál, és Õ életre keltett. Halálodat is Õ fogja okozni, majd ismét életre kelt, s végül Magához vesz téged." Az iszlámon belül különösen a szufik hisznek abban, hogy a halál nem veszteség, mert a halhatatlan lélek folyamatosan vándorol különbözõ testeken át. Rumi a híres szufi költõ írja:
Meghaltam, mint ásvány és növény lettem
Meghaltam, mint növény és állattá váltam
Meghaltam, mint állat és ember vagyok.
Miért kellene félnem? Mikor váltam kevesebbé a haláltól?

Zsidóság:

A kabalisztikában sok ismeret található a múlt és jövõbeli életekrõl, melyek sok héber tudós szerint az írások mögött elrejtett bölcsességet jelentik. A kabalasztikus írások egyik alapkönyvében, a Zohárban ez áll: "A lelkeknek vissza kell térniük a legfelsõbb létbe, ahonnan származnak. De ennek végrehajtásához minden tökéletességet ki kell fejleszteniük, melynek csírája el van ültetve bennük, s ha ezt az állapotot egy élet leforgása alatt nem tudják elérni, akkor egy újat kell kezdeniük, majd megint egy újat és így tovább egészen addig, amíg el nem érik azt az állapotot, mely alkalmassá teszi õket az Istennel való újraegyesülésre." Az ókori zsidók hite szerint Mózes Ábelnek, Ádám fiának a reinkarnációja volt. Messiásuk, pedig maga Ádám, aki egyszer már eljött Dávidként.

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb