Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A lélek erdete
A lélek eredete

A lélek /dzsíva/ eredete évek óta vitatéma Srila Bhaktivédánta Szvámi Sríla Prabhupáda tanítványai között. Egész könyveket szenteltek ennek a tárgynak. Nagyon szépen elmagyarázza ezt a témát egy nemrégiben kiadott könyv, Srila Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákura: Brahmanák és Vaisnavák (Bráhmanák és Vaisnavák közötti döntõ összehasonlítás).

 

Mivel a szerzõ a mi Sríla Prabhupádánk, Sríla Srídhar Mahárádzs és Sríla B P Puri Mahárádzs lelki tanítómestere, lelki fiainak Parama Guruja a tanítványi láncban, ez a magyarázat véget vethet a vitának.

 

Egységesebb vaisnava világért imádkozva tárom elétek ezeket a részleteket. A Vaisnava Világszövetség Sziddhánta és Guru-Varga méltósága bizottsága azzal próbálja egyeztetni a sziddhántával kapcsolatos különféle véleményeket, hogy idézeteket gyûjt a korábbi ácsárjáktól, és felkéri a világ összes ma élõ tekintélyét, hogy világítsák meg ezt a témát.

 

A Bráhmana és Vaisnava e. fejezetében, a Haridzsana kanda 86. oldalán Bhaktisziddhánta ezt írja:

 

Kik a Haridzsanák vagy Vaisnavák, és mi különbözteti meg õket az abhaktáktól? Hogy megválaszoljam ezeket a kérdéseket, idézek a Haridzsana kandában néhány tanúságtételt a szentírásokból, elmondom, hogyan éreznek a bhakták.

 

Az anyagi megjelölések fölvétele elõtt az élõlény tökéletesen tiszta. Bár nem szolgálja a Legfelsõbb Urat, határhelyzeténél fogva a „sánta rasza” semleges helyzetében van. Bár a határenergiából született élõlény ekkor még nem érdeklõdik az Úr szolgálata iránt, mivel nem ismeri az önmegvalósítást, mégis megvan benne, latens állapotban az a közvetlen hajlam, hogy szolgálja a Legfelsõbb Urat. Bár akkor még nincs meg benne az anyagi élvezetre irányuló, közvetett hajlandóság, amely az Úr szolgálatával ellentétes, mégis benne van a Hari szolgálatával szembeni közömbösség és a közömbösség állapotát követõ anyagi élvezet magva.

 

A határenergiához tartozó élõlény nem maradhat örökre közömbös, nem gyõzheti le egyszerre az odaadó szolgálatra és annak ellentétére irányuló hajlamait. Ezért, határhelyzetébõl olyan tevékenységeken kezd elmélkedni, amelyek nem felelnek meg az alkatának. Ahogyan az alvó azt álmodja, hogy a fizikai világban cselekszik, bár valójában nem vesz részt a cselekvésben, amint a határhelyzetben levõ, alvó, közömbös élõlény csak egy kevéssé közönyös a Legfelsõbb Úr szolgálatával szemben, és akármilyen rövid idõre, de semleges, változatban helyzetet foglal el, megfertõzi az imperszonalizmus. Ezért van az, hogy a feltételekhez kötött lélek bele akar olvadni a személytelen Brahmanba, ezzel csak az elméje állhatatlan természetét tárja fel. Mivel azonban elhanyagolja az Úr örök szolgálatát, és ezáltal kialakul benne az Úr iránti averzió, nem képes szilárdan megmaradni ebben a helyzetben. Így aztán az Úrral szembeni averzió megtöri az elme koncentrációját, õ pedig uralkodni kíván az élvezet világán.

 

Ekkor az élõlény az élvezõk királyának tekinti magát, és mivel a szenvedély kötõerejében van, elfoglalja Brahmá helyzetét, és utódokat teremt. Az élõlények, akik Brahmától, mindenki nagyapjától születtek, árják és bráhmanák családjaiban terjednek ki. Az ellentétpárok világában azonban a befedett és a külsõ energia irányítása alá hajított élõlények természetesen irigyek lesznek. Ez az irigység hozza létre a büszkeséget, illúziót, kapzsiságot, haragot és kéjvágyat, és arra ösztönzi az élõlényeket, hogy az Úrral szembeni ellenszenvükben õrültek módjára táncoljanak. Ekkor már elfelejtik a Védákban lefektetett utasításokat, meg azt is, hogy a nagyapjuktól, Brahmától születtek.

 

Amennyiben az élõlény fejlõdik, bekapcsolódik a transzcendentális hangrezgésbe, ismét eszébe jutnak Srí Krisna lótuszvirág lábai, akkor elnyeri a tudományos, lelki tudást. Ez a folyamat minden anarthát megsemmisít, és az élõlény rendkívül kedvezõ helyzetbe kerül

 

Vilászának vagy élvezetnek nevezik azt a hangulatot, amely akkor keletkezik, amikor a személy az érzékeivel foglalkozik. Vairágja vagy lemondás annyit jelent, mint megundorodni az érzékek útján szerzett ismeretek felhalmozásától. Hari illuzórikus energiája erõt vesz a feltételekhez kötött lelkeken, akik átmenetileg e világ élvezõi lesznek, Májá befedõ és ide-oda dobáló erõinek irányítása alatt. De ha az ilyen személyek, nagy szerencséjükre, bhaktákkal találkoznak, akik állandóan Krisnára emlékeznek, akkor le tudnak mondani a jelentéktelen anyagi élvezetrõl, és alkalmuk nyílik arra, hogy megszerezzék a transzcendentális tudást.

 

Bár Krisna elfelejtése miatt az érzékek megfordított mozgását tekintik ideiglenesnek és ellenségesnek, a múlandóság betegsége megszûnik, amennyiben az érzékeket, helyesen, örök dolgokkal foglalják le. Az ilyen személy értékeli a következõ verset a Hari-bhakti-vilászából, amely Srí Szanátana kegye, és amelyet Sríla Gópála Bhatta állított össze, Tridandipáda Sríla Prabódhánanda Szaraszvatí tanítványa, aki Srí Gauránga szolgája volt, és egy ándhrai bráhmana családban született:

 grhita-visnu diksakovisnu-puja-paro narahvaisnavo ’bhihito ’bhijnair

itaro ’smad avaisnavah

 

„A mûvelt emberek azt nevezik vaisnavának, aki avatást kapott a Srí Visnu-mantrákba, és odaadással imádja az Úr Visnut. Aki ezeket nem gyakorolja, az nem vaisnava.”

 

Bár az örök élõlény alkatánál fogva kedvezõen viszonyul a Legfelsõbb Úrhoz, mivel a szolgálata iránt közömbös volt, jogosan került Májá irányítása alá. Aki az anyagi tárgyakat érzékszervek útján nyert ismeretekkel akarja mérni, az csak napról-napra növeli az élvezetre irányuló hajlandóságát. Mivel be van fedve, ide-oda dobálják, és magát tekinti e világ élvezõjének, nem képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, sõt az ideiglenes és valótlan dolgokat állandóaknak és élvezetére nézve kedvezõeknek tekinti.

 

Forrás: B-A.Paramadvaiti Swami

 

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb