Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A hit
A hit
Kérdés: Hogyan alapozhatja, és szilárdíthatja meg az ember a hitét?

Válasz:
Saranágatí – meghódolás. A hitet megalapozni, megszilárdítani a meghódolás által lehet. A meghódolás fájának hat ága van.


Elsõ: Mindent elfogadunk és felhasználunk Krisna szolgálatában, ami segíti Krisna-tudatunkat.


Második: Ami ronthat a Krisna-tudatunkon, el kell utasítsuk, bármi legyen is: tárgy, fogalom, élethelyzet, társaság. Azonnal lépnünk kell. Hogyan ismerjük fel ennek szükségességét? Megkérdezzük a gurut és a többi vaisnavát, kérjük Krisnát, tanulmányozzuk az Írásokat, s ha az a véleményük, hogy nem kedvezõ, sürgõsen változtatnunk kell a helyzeten.


Harmadik: Bízzunk benne, hogy Krisna minden körülmény közt megvéd. Az életünk Tõle függ, anyagi dolgokra nem alapozhatunk. A kötelességünket ugyan el kell végezzük, de észre kell vennünk, hogy az eredmény Krisnától függ.


Negyedik: Önátadás, próbáljuk átadni magunkat.


Ötödik: Alázatosság. Az a legfontosabb, hogy rábízzuk magunkat Krisnára. Ne tegyünk olyat, ami árt a Krisna-tudatunknak. Rossz szokásainkat le kell faragjuk, s amit meg tennünk kellene, de még nem csináljuk, azt el kell fogadjuk. Akkor nõni fog a hitünk is.

Hatodik: Szádhu szanga – a vaisnavák társasága. Ha azzal társulsz, akinek hite van, akkor a te hited is megerõsödik. Ha személyesen nem társulhatunk, akkor elmében társuljunk, ami azt jelenti, hogy jókat gondolunk róluk.


Amikor Maháprabhu megszületett a Földön, Advaita Ácsárja és Haridász Thákur gondolatban sok ezer felaranyozott díszes tehenet adományozott a bráhmanáknak. Az is nagy dolog, ha elmében képes lemondani az ember. Sok embernek nincs egy vasa sem, mégsem mondana le arról, hogy egyszer milliomos legyen. Egy bhaktának, meglehet nincs semmilyen vagyontárgya, mégis legszívesebben odaadná Krisnának, vagy a bráhmanáknak. Volt régen egy bhakta bráhmana, aki a folyóparton meditált. Nem volt semmije, ám gondolatban ezüst és arany tálakban édes rizst fõzött és szolgált fel Krisnának. Annyira elmélyedt a meditációban, hogy még az ujját is megégette, amikor hozzáért a rizshez. Ez odaadó szolgálat.


Sõt, mint már említettem, ha az elménkre nem terjed ki az odaadó szolgálat, akkor az nem is fogadható el annak. Ez persze nem azt jelenti, hogy miközben a padlót mosod, arra gondolsz, hogy teheneket adományozol, hiszen akkor a munkára kell figyelni, de ha más lehetõség éppen nem adódik, legalább elmében végezzünk szolgálatot Krisnának, gondoljunk a vele kapcsolatos dolgokra, a bhakták szolgálatára. Ha nem ez volna a cél, föltehetnénk a kérdést, hogy ha nem lehet hangosan mantrázni, akkor ne gondoljunk Õrá? De igen, mantrázzunk elmében!

Bárki megkérdezhetné, nem õrültség-e tanyán élni, ökrökkel bajlódni, hiszen semmi foganatja az egésznek. Anyagi szempontból valóban nem túl gyümölcsözõ, ez tény. Aki ezért kritizál bennünket, azt mondom, igaza van. A Kali-jugában talán valóban õrült vállalkozásnak tûnhet. De akkor õrültség a Krisna-tudat is, mert ugyanúgy reménytelennek tûnik az is – ha nem bízunk Krisnában. Ha viszont hiszünk benne, akkor az óriási nehézség is könnyûvé válik.


Mi a célunk egy tanyán? Talán hogy mindenki ökörrel járjon? Meglehet, van egy ilyen cél is, de az csak másodsorban érdekes. A mi célunk az, hogy megtisztuljunk azáltal, hogy Krisnát és a vaisnavákat szolgáljuk, és teljesítjük a guru kéréseit. Ez a cél.


Egy lelki folyamatról ne kérdezzük soha, vajon anyagi szempontból gyümölcsözõ-e. Ha anyagi eredményre törekednénk, lehetne errõl tárgyalni, de ha lelki fejlõdés a célunk, akkor szóba sem jöhet egyéb szempont. De az sem baj, ha valaki nem akar ilyen helyen élni, vagy otthagyja, a lényeg, hogy valahol, valamiképpen szolgálja az ember Krisnát. Ha meg tud maradni, az a legjobb, de ha azt mondja, semmiképp nem marad, elfogadjuk azt is. Egy tanya azért hasznos, mert ott, ahogy mondani szokták, csõstül jönnek a gondok. Ez teszi a lelki élet szempontjából érdekes hellyé. Indiában ugyanezt tapasztaljuk. Amint odaérünk, azonnal ránk tör egy csomó betegség, mindenféle állat megharap és megmar, beleesünk és belelépünk lépten-nyomon valamibe – minden egyszerre megtörténik, de tulajdonképpen ez jó.


Az elsõ és legfontosabb: emlékezzünk Krisnára, és szolgáljuk szeretettel. Ha a többi kötelességünket el tudjuk végezni, az nagyon jó, de a legfontosabb, hogy ne veszítsük el Krisnát. Ha gazos a föld, az még elviselhetõ, ám ha Krisnát elfelejtjük, az elviselhetetlen. Ha Krisnát nem feledjük, a sraddhá, a hit megmarad. De ha élünk, és nem emlékezünk Rá, mi értelme az életünknek? A kovács fújtatója is lélegzik, a pávatollnak is van szeme, még sincs bennük élet. Ha valaki azt hiszi, hogy a Krisna-tudat azt jelenti, hogy ha bhakta módjára él, semmi gond, nehézség nem fogja érni többé, akkor rossz helyen kopogtat. Baj ugyanúgy lesz, de mi ezért nem a világot akarjuk sarkából kifordítani, hanem magunkban kívánunk rendet teremteni, magunkat szeretnénk megtisztítani. Miközben a magunk szemléletén változtatunk, egyidejûleg segítünk másokon is, igyekszünk másokat is boldoggá tenni, hogy mások is megtisztuljanak.


Ne okold a környezetet, az embereket, hanem arra törekedj, Krisnát el ne feledd. Hogyan segítsünk másnak, ha mi magunk elfeledjük Õt? De ha erõs a hited, – mindegy, hogy ismered-e az írásokat vagy sem – az embereket vonzani fogja, mert látják mennyire komoly vagy, milyen igyekezettel szolgálod Krisnát, s mindent elviselsz. Mi pedig úgy gondolkodunk, hogy ez a karmánk, s jó is hogy ilyen, mert ezáltal lerójuk a jogos büntetést és megtisztulunk. Krisna nagyon kegyes, mert sokkal rosszabbat kellett volna kapjunk, de mivel bhakták vagyunk, csak csökkentett mértékben kapunk. Prabhupád gyakran mondta, ha valaki beütötte az ujját: „Ha nem odaadó szolgálatban élnél, most a karod tört volna el.” Nem volt néha olyan érzésetek, hogy Krisna különleges kegye csupán, amikor egy lehetetlen szituációból kikerültetek? Érezzük, hogy másképp kellett volna történnie, de Krisna megsegített valahogy. Nemcsak hogy panaszra nincs okunk, de inkább hálásnak kellene lennünk. Hálásak vagyunk, hogyha a környezet ellenséges. Hálásak vagyunk, hogy jönnek a nehézségek.


Minden körülmény között õrizzük meg Krisna-tudatunkat. Veszteség, nyereség, szidás, dicséret, semmi ne ragadtasson el bennünket, ne szegje kedvünket. Ne tegyünk anyagi dolgok elérésére túlzott erõfeszítéseket. Tegyünk meg mindent a szükséges mértékig. De ha valami nem megy, törjük magunkat egy életen át azért, hogy azt az egy feladatot megcsináljuk, amivel nem tudunk megbirkózni? Nem szabad. Éreznünk kell egy idõ után, hogy erõltetve sem megy. Nem érdemes rágódni ezen, inkább próbáljuk elviselni a nehézségeket, és folytatni a lelki életet.

Forrás: Gangesz folyóírat

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb