Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap arrow A gazdasági válság alapvetõ oka
A gazdasági válság alapvetõ oka

 

"A világegyetemen belül az Úr gyakorol hatalmat minden élõ és élettelen felett. Õ a birtokosa mindennek. Ezért az embernek csak azon szükségszerû dolgokat szabad elfogadnia, melyek az õ számára vannak félretéve, s minden mást kerülnie kell, jól tudván, hogy azok kihez tartoznak.”  (Sri Isopanisad, 1. Mantra)

Isten egyik meghatározása, hogy Õ mindennek az eredete, minden ok eredeti oka. Minden élõ és minden élettelen Tõle származik. A Bhagavad-gitában a Legfelsõbb Úr így szól:

“Föld, víz, tûz, levegõ, éter, elme, értelem és hamis ego – e nyolc együtt képezi az Én különálló anyagi energiáimat.Az alsóbbrendû természet mellett, ó erõs karú Arjuna, van egy felsõbbrendû energiám is, az élõlények, akik harcolnak az anyagi természettel és fenntartják a világmindenséget.”  (Bhagavad-gita 7:4-5)

Mivel valamennyi energia a Legfelsõbb Úrtól származik, minden az Övé, minden élõ és élettelen.

Ebben a világban az emberek mindig harcolnak a tulajdon miatt. Tulajdonjogokat akarnak érvényesíteni az élõkkel és az élettelenekkel szemben. A Sri Isopanisad szerint ezek az emberek olyanok, mint a lopott jószág felett marakodó tolvajok. Ha ezt a kérdést viszonylag korlátozott szemszögbõl nézzük, lehet, hogy nehezen tudjuk elfogadni, valójában senki sem a birtokosa semminek. De ha a Sri Isopanisad szempontját tesszük a magunkévá – amely a világmindenséget nem évtizedek, évszázadok vagy akár évezredek, hanem sok-sok évmillió értelmében látja, - akkor meg fogjuk érteni.

Kié például a hold?

A Sri Isopanisad szerint a világûr, a föld és valamennyi élõlény Istené. Isten egyik tulajdonát korlátozott mértékben ellenõrizheti egy átmenetileg hatalmas ember vagy egy nemzet, de ezek az emberek idõvel meghalnak, a nemzetek felbomlanak – talán pár száz vagy pár százezer év múlva.

Az Isten tulajdona feletti harc nagyon nagy szenvedést okoz az élõlényeknek. Ha az emberek belátnák ennek a mantrának az igazságát – hogy minden és mindenkié az Istené, és hogy mint az Õ gyermekeinek, valamennyi élõlénynek joga van a létfenntartáshoz – béke lenne a világban.

A világban minden elegendõ ahhoz, hogy mindenki szükségleteit kielégítse, ahhoz viszont nem elég, hogy kielégítse mindenkinek a kapzsiságát. A világ egyes részeiben az emberek súlyos alultápláltság miatt halnak meg, más részeiben meg az elhájasodástól. A természet rendelésénél fogva a személy csak egy bizonyos mennyiséget ehet meg, ez a mennyiség attól függ, mekkora a gyomra, hogyan képes megemészteni azt az ételt, és így tovább.

Az elefánt adagja naponta sok száz kiló széna, egy madár adagja pár szem mag vagy egy kis darab gyümölcs. Az emberi lény adagja is adott. Az ember gyomra korlátozott méretû, ez azt is korlátozza, hogy mennyit tud megemészteni. Bûn többet enni, mint amennyit meg tudunk emészteni.

Ezt a nyugaton egyesek mesterséges módszerekkel akarják megkerülni. Annyira vágyakoznak ay érzékkielégítésre, hogy az a vágy mindenféle õrrültségbe belehajszolja õket. Csakhogy annyit ehessenek, amennyire vágyakoznak (és nem annyit, amennyire szükségük van), különféle dolgokhoz folyamodnak, lerövidítik a belek hosszát, hogy a megevett ételbõl kevesebb tápanyagot vegyenek fel, vagy olyan tablettákat szednek, amelyek megakadályozzák az étel megemésztését. Most az egyik népszerûbb módszer már egészen népszerû volt az ókori Rómában is – a hányás. A személy annyit eszik, amennyit csak bír, aztán kierõszakolja a hányást, és megint degeszre tölti a hasát. Egyesek ezzel töltik az egész napok, esznek és hánynak.

Van egy másik módja is annak, hogy az emberek többet tegyenek a magukévá, mint amennyi az adagjuk, hatalmas pénzösszegeket és vagyonokat halmoznak fel, sokkal többet, mint amennyit bárki is el tudna használni egyetlen élet során. Nelson Rockefeller például olyan gazdag volt, hogy több tucat nagy házat tartott fenn, és mindegyik házában hatalmas arany ágyak voltak. De csak egyetlen teste volt, egyszerre csak egy ágyban tudott aludni, és egyszerre csak egy ház fedele alatt. A kapzsi, gazdag embereknek hatalmas bankszámláik vannak, sokkal, sokkal több a pénzük, mint amennyire valaha is szükségük lehet. Ez a kapzsiság másik megnyilvánulása. Ez a felhalmozás egyenesen ellenkezik a Sri Isopanisad tanításaival.

Miért akar valami tulajdonjogot érvényesíteni egy tárgy vagy egy másik személy felett?

Azért, hogy ellenõrizze. És miért akarja ellenõrizni? Szokás szerint azért, mert élvezni akarja. A gyerek például egy  kis édességre jelenti be a tulajdonjogát, hogy ellenõrizhesse. Miért akarja ellenõrizni? Hogy élvezhesse az ízét. Nem élvezheti az ízét, ha nem gyakorol felette ellenõrzést – ha nem veheti fel, ha nem teheti bele a szájába.

„Megvenni” azt az édességet az üzléttõl annyi, mint a tulajdonjogot átvinni az üzletrõl a vevõre. Miután a vevõ kifizette az édességet, megkapta felette az ellenõrzést. Addig nem ellenõrizheti, amíg nincs a tulajdonában, utána már azt tehet vele, amit csak akar. Ha bemennél egy üzletbe és elkezdenéd enni a polcokról az ételeket anélkül, hogy fizetnél értük, khívhatják a rendõrséget. Közölnék, hogy nem csinálhatsz az ételekkel azt, amit akarsz, amíg nem lettél azok tulajdonosa. Csak a tulajdonost tekintik jogos élvezõnek.

Ebben a fényben látva az elsõ mantra kijelentése, hogy végsõ soron a Legfelsõbb Úr a tulajdonos és az ellenõrzõ, azt is kimondja, hogy végsõ soron Õ mindennek és mindenkinek a jogos élvezõje. Minden, ami létezik, azért van, hogy Neki tetsszen. Õ a központ, és minden Körülötte forog.

Sajnos az a személy, aki materialista, kapzsi és önimádó, el akarja foglalni Isten helyét, magát látja a világmindenség középpontjának. Mindent és mindenkit – a világot, az embereket, a családját, az állatokat, a növényeket, a környezetet – úgy lát, mintha õkörülötte forogna. Mindent és mindenkit úgy lát, mint amit az õ élvezetére szántak. A világ tele van ilyen kizsákmányoló emberekkel, és ezek nagyon sok problémát okoznak.

Ha a személy a Legfelsõbb Élvezõnek látja magát, automatikusan kizsákmányoló életet fog élni. Nem tisztel sem másokat, sem a környezetet, nem törõdik mások  javával. A korlátozatlan érzéki élvezet hedonista életét fogja élni, uralkodva minden és mindenki felett. Igaz, hogy emberi formája van, mégsem több, mint az állat, amely „az erõsebb jogán” filozófiája szerint él.

A Sri Isopanisad komoly tanulmányozói azonban tudják ezeket az igazságokat:

  1. Lélek vagyok, nem anyag. Isten szikrája vagyok.
  2. Lényegemben nem különbözöm Istentõl (mint lélek), de nem én vagyok a Legfelsõbb Lélek, Istennek alárendelt része vagyok. Nem vagyok Isten.
  3. Mint a Legfelsõbb Lélek alárendelt részének, az a természetes feladatom, hogy az Õ szeretetteljes szolgálatát végezzem. Nem találhatom meg a teljes boldogságot a materialista érzékkielégítésben, mert lélek vagyok, nem anyag. Lelki ételre van szükségem – arra, hogy szeretettel szolgáljam Istent. Mivel alárendelt helyzetben vagyok – nem én vagyok a legfelsõbb ellenõrzõ – természetesen az a dolgom, hogy a Legfelsõbb Urat szolgáljam szeretettel.  Természetellenes, ha én akarok lenni az úr és az élvezõ, csak frusztráltsághoz és szenvedéshez vezet.

 

Gyakorlati szinten, ha az emberek a Sri Isopanisad elsõ mantrája szerint élnének, annak nagyon nagy hatása lenne. Ezek a felvilágosult emberek gondnokokként élnek, nem kizsákmányolókként. Mivel mindenkit úgy látnának, mint Isten gyermekét, látnák Isten valamennyi gyermekének azt az elidegeníthetetlen jogát, hogy részesüljenek Isten javaiban. Isten tulajdona jogszerûen valamennyi gyermeke javára és fenntartására szolgál. Ha egyszer az egyének ezt megértik, a magántulajdonukat – még a testüket sem – úgy látják, mint ami valóban az övék. Isten tulajdona gondnokainak és nem a tulajdonosnak látják magukat. Azt, ami a birtokukban van, olyan módon használják fel, ami nem ellenkezik Isten tulajdonosi voltának Abszolút Igazságával.

Ez nem azt jelenti, hogy meg kell szüntetni minden magántulajdont, ez nem is lehetséges. Mint Isten gyermekei, mi mindannyian birtokolhatjuk az Õ tulajdonát, felhasználhatjuk a sajátmagunk fenntartására, a családunk, a szomszédaink, a társadalom, az állam, a nemzet és a világ javára. Nem Isten önkinevezett „szolgái” theokráciájának kell valamennyi vagyont ellenõriznie. Sõt, semmi sem lehet veszélyesebb, semmi sem ellenkezne jobban a Sri Isopanisad elsõ mantrájának az értelmével. Azok az úgynevezett vallási vezetõk, akik politikai hatalomra törnek, csak azért, hogy minden tulajdont és minden embert ellenõrizzenek, megtagadják azt a tényt, hogy minden ember Isten gyermeke, és éppen ezért minden embernek joga van ahhoz, hogy az Õ tulajdonát birtokolja és felhasználja a sajátmaga fenntartására és az Õ szolgálatában. Semmi sem veszélyesebb az igaz vallásra, mint a fanatikusok, akik arra törnek, hogy erõszakkal uralkodjanak mások felett, Isten nevében.

 
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb