Mestereim
Bhakti Abhay Narayan Swami
Bhakti Alóka Paramadvaiti Swami
Guru Maharáj tanításai
Szeretet annyi, mint szenvedni másokért
Közös szellem - megosztott szolgálat
A Vaisnava filozófia alapjai.
A mindent átfogó szeretet lényege
Támadás az ártatlanok ellen
A misztikus hagyományok
A Tudatos segítõ
Mondj nemet a televízióra!
A kritikus kritikusa
A karma elfogadása
Az öregség öröme
A gyógyító kör
Jóakarók - avagy vegan vagy nem vegan?
EL KELL FOGADNI AZ ELÕÍRT KÖTELESSÉGET
A templomnak úgy kell mûködnie, mint egy szimfóniának.
Felelõs fogyasztással a Szent Anya védelmében
India
Gondolatok a jógáról
Az õsi India tanítása a környezetvédelemrõl
Királyság a felhõk felett
Járt-e Jézus Indiában?
A környezetvédelemrõl
Gandhi a betegségrõl
Bhaktivinoda Thákura: Comte és az altruizmus
A lelki megtisztulás folyamatai
mantra-jóga
A mala titkai
A szent név alászállása
A hang hatalma
A mantra
Hare Krisna ének
mantra jóga-lelki élet
A hangrezgés
A hang és felszabadulás
Szent Név az Írásokban
A lelki gyógyszer
A Szent Név dicsõsége
A MANTRA MEDITÁCIÓ
Bölcsességek
Newton és a teremtés!
Értelem és szeretet
Gondolatok az életrõl
Istennél jártam
A fény
A farkasok
Az egér és a bölcs
Az indiánfõnök jóslatai
A szögek
Isten vagy fodrász?
Három jótanács
Az emberi kapcsolatok lényege
Gondolatok az életrõl
Az út.
Hogyan viszonyuljunk olyan emberekhez, akik másféle vallási folyamatot végeznek?
Szókratész méregpohara
Nandafalva
Bemutatkozó
Térkép és honlap
Krisna-tudat gyökerei Magyarországon
Aki elkezdte hazánkban
Az elsõ Krisna farm hazánkban
Krisna úttörõi Magyarországon
A lélekvándorlás valósága
Lélekvándorlás
Mi a lélekvándorlás?
Tudatos gyermeknemzés
Ha nem emlékezünk, miért bûnhõdünk
Rossz esetek, jó emberek
Van-e lelke az állatoknak?
Gyógyítás és lélekvándorlás
A lélekvándorlás más vallásokban
Híres emberek véleménye a lélekvándorlásról.
A meg nem született naplója
Olvasószoba
Gondolatok az Egyházakról
Zavartság a vallásokban
Vallás vagy szekta?
A személyiség
A lélek erdete
A Szavak Tündére
Meditáció
A hit
A halál
Az étkezésrõl
Az emberi élet célja
Lelki test a halált követõen
Élet az élet után
Az egészség tudata
Szeretet
Meditálás Istenrõl
Környezetvédelem.
A gazdasági válság alapvetõ oka
A Miniszter vakcinái
Elõírás vagy szívbéli érzés?
A fák tisztelete.
Leszel-e Isten?
Minden atomban?
SZÖVEGES KÉPEK
Vegetarizmus a vallásokban
Éhezés
Ne edd meg
Isteni étel
Erkölcsi érték
Vegetáriánus étkezés
Nem lesz boldog
Kezdölap
A Vaisnavizmus kiáltványa

Ne add át magad a csüggedésnek, nem látod, milyen csodálatos a pillangó puha röpte? Nem látod csodálatosnak a szivárványt és a tiszta szeretetre szomjas szívet? Az, aki ilyen csodákat tett, nagyon hatalmas és tudatos. Õ a mi célunk, és tele van részvéttel irántunk.

Azért jött le a földre, hogy átadja nekünk a szent üzenetet. Idõtlen idõk óta inspirálja a lelki tanítómestereket, akik aztán segítenek az õszinte embereknek, hogy az út valamelyik fordulójánál találkozzanak Istennel, az örök hajlékkal.

A Vaisnavizmus kiáltványa

 

1. Hisszük, hogy az emberiség kötelessége keresni az igazságot, és aszerint élni.

 

2. Hisszük, hogy az emberek nem a föld tulajdonosai.

 

3. Hisszük, hogy minden tettnek megvan a megfelelõ következménye. Ez a karma törvénye, és ez kíséri az élõlényeket az útjukon ebben a világban, születésrõl születésre, míg fel nem ismerik a tévedéseiket, és el nem érik az önmegvalósítást. Nem hiszünk abban, hogy lenne örök büntetés (kárhozat).

 

4. Hisszük, hogy az élõlényeket az önzõ vágyak tartják fogságban, ezek kötik õket az új születésekhez ebben az anyagi világban.

 

5. Hiszünk a vegetáriánus táplálkozásban, ami lehetõvé teszi az emberiségnek, hogy harmóniában éljen más élõlényekkel. Elítéljük, bûnnek tekintjük annyi millió állat vére kiontását – amennyit elfogyasztanak, amennyit elvisz a sport vagy a szórakozás, a tudományos kísérletek, a szûcsmesterség, stb.

 

6. Hisszük, hogy egy embernek sincs joga más élõlényeket bántalmazni, kihasználni, becsapni, vagy visszaélni velük.

 

7. Hisszük, hogy a szex célja a szent gyermeknemzés, ez is csak a házasságon belül.

 

8. Hisszük, hogy egyetlen embernek sincs joga elpusztítani a földet, a természetet vagy a környezetet. Azonnali lépéseket kell tenni, hogy csökkenjen a fogyasztói társadalom iparosodási versenye, ami veszélyezteti az emberiség fejlõdését, tönkreteszi azt, ami az eljövendõ nemzedékek fennmaradásához szükséges.

 

9. Hisszük, hogy minden embernek kötelessége valamilyen, másoknak hasznos szolgálatot végezni, hogy alkalmassá váljon a transzcendentális tudás megértésére.

 

10. Hisszük, hogy az életnek van értelme, és hogy az emberek ezt feltárhatják.

 

11. Hisszük, hogy Isten mindenkinek megadta a szent szabadságot, ami által meg tudja különböztetni a jót és a rosszat. Ennek az a célja, hogy a rosszat kiküszöbölje, a jót gyakorolja, és végül felülemelkedjen a feltételekhez kötött létezésen, amely a tudatlanság, a szenvedély és a jóság tulajdonságain keresztül nyilvánul meg.

 

12. Hisszük, hogy az elménk, értelmünk és tudatunk sok anyagi dolgot befogadnak és megértenek, de Isten létezését csak a hit és az odaadás útján lehet megérteni (megvalósítani). Az Isten iránti szeretetben benne van minden élõlény szeretete. A mi érzékeink tökéletlenek, és a teremtés célja felfedezni (feltárni) az Isten és valamennyi élõlény iránti szeretet és odaadás értékét, meghozni a szabad döntést, ebben a szellemben járni az életünk útját. Ez a megértés mindig távol marad az önzõ kétkedõktõl. Õk nem érthetik meg, hogy éppen azért nem találhatják meg az életben a magasabb értelmet, mert kihasználó módon cselekszenek.

 

13. Hisszük, hogy Isten minden élõlényt szeret, és minden vágyunkat teljesíti ebben a világban. Senkit sem kötelez arra, hogy közeledjen Hozzá, de nem viselheti el, hogy egy ember szenvedést okozzon a testvéreinek.

 

14. Hiszünk ebben a világban, mint Isten különbözõ energiáiban, amelyek a következõk: a) a személytelen erõ (Brahman) mindent átható energiája, b) a feltételekhez kötött, de tudatos erõ (egyéni lelkek vagy dzsívák), és c) a mindenható, mindentudó erõ, amely minden lelket elkísér (Paramatma). Isten ebben az utóbbi aspektusban minden lelket végigkísér az ismétlõdõ születések egész útján, a belsõ hang formájában, tanácsot ad neki, és lelkivé teszi az életét. Isten e szent erõin és energiáin kívül még ott van az Õ transzcendentális világa, örök hajléka, ahol minden lelket szívesen fogadnak, amint kész arra, hogy elhagyja az önzés világát.

 

15. Hisszük, hogy a feltételekhez kötött lelkeknek kapcsolatba kell lépniük egy önmegvalósított lelki tanítómesterrel, aki Istennel áll kapcsolatban egy hiteles iskolán (irányzaton) keresztül, valamint személyes, misztikus összeköttetésen keresztül.

 

16. Hisszük, hogy nagyon hasznos az embereknek, ha értékes idejük néhány óráját naponta a kinyilatkoztatott írások tanulmányozásának és megbeszélésének, valamint a személyes meditációnak szentelik. Azt tartjuk, hogy az írások tanácsait kell alkalmazni az élet minden tevékenységében.

 

17. Hiszünk az egyszerû életben, magas szintû gondolkodással. Minden ember legyen kész arra, hogy energiái egy részét feláldozza, Isten és az emberiség közvetlen szolgálatában használja, és szükségtelen fényûzés nélkül éljen.

 

18. Hisszük, hogy minden embernek, akinek van valami hatalma, tudása vagy egyéb kiemelkedõ képessége, nagyon tisztának kell lennie a személyes életvitelében; legyen kész arra, hogy lehetõségeit a kevésbé szerencsések támogatására és szolgálatára használja fel.

 

19. Hisszük, hogy a könyörület, tisztesség, becsület és szigor az egészséges társadalom alapvetõ oszlopai. Ezt teszik tönkre az állatok lemészárlása, a törvényellenes szex, a szerencsejátékok, a drog és az alkohol. Törvénnyel kellene betiltani valamennyi, az emberi társadalomra nézve pusztító elem reklámozását – a publicitást a televízióban, a sajtóban, stb.

 

20. Hisszük, hogy minden élõlénynek van egy finom teste (elme, értelem és hamis ego), valamint egy durva teste, amely földbõl, vízbõl, tûzbõl, levegõbõl és éterbõl tevõdik össze. A halál pillanatában a durva test felbomlik. A lélek valóságos lény, bármilyen testbe beléphet, ami ebben a világban létezik. Ez attól függött, mire vágyakozott a halála pillanatában, és hogyan cselekedett az életében. Ez mutatja, hogy a lélek nem férfi, nem nõ, nem néger, nem fekete, nem állat, sem növény, nem gazdag, nem szegény, nem fiatal, nem öreg, nem is jó vagy rossz. A lélek Isten örök szolgája.

 

HARE KRISNA HARE KRISNA KRISNA KRISNA HARE HARE

HARE RÁMA HARE RÁMA RÁMA RÁMA HARE HARE

b
----------------------------------------
Forrás: B.A.Paramadvaiti Swami

 
< Előző   Következő >
Blog
Govinda világa
Govinda vegetárius konyhája
Krisna
Civil Rádió mûsoraim
A KANÁL FORRADALMA
2011 év archívuma
2010 év archívuma
2009 év archívuma
A Kanál forradalma
Mi is ez?
A Forradalom receptjei
Felhívás
A Kanál forradalma program manifesztuma.
Változtasd meg a világot étkezés által!
A mozgalom eszmeisége
Az Év Vegetáriánusa díj átadása a Vegetáriánus Fesztiválon
Lénárt Gitta elõadása a nyers étkezésrõl - Balástya
VIDEÓ FILMEK
Ételek készítése
Lelki zene
Vegetarizmus
Elmélete
Vegetarizmus I
Vegetarizmus a Védákban
Hires emberek véleménye
Vegetarizmus II
A szent étel hatalma
A legfõbb fûszer
Vegetarizmus a vallásokban
Jóga és egészség
A konyha és a kultúra kapcsolata.
Paramadvaiti Swami - Vegetarizmus
Az ételed és hangulatod
VEGETÁRIÁNUS FÕZÕVERSENY
Az Év vegetáriánusa
Keresztelõ Szent János - vegetarizmusa
Biblia és vegetarianizmus
A baba elsõ gabona étkeztetése!
Receptek
Levesek
Brokkoli csicseriborsóval
Fõtt ételek
saláták
Cékla krém
Spenótos csicseriborsó
Zabpehely lepény
Sütõtök halava
Fügés halava
Lencse és spenót
Ízletes ebéd
Joghurtos kínai kel saláta
Nyers körte csatni
Okrás ételek
Nyers ételek
Csicsóka tyúkhúr saláta
Nyers sütõtök saláta
Csoda golyók - nyersen
Cékla pástétom
Nyers brokkoli saláta
Nyers paradicsomleves
Pikáns sütõtök.
Kelbimbó saláta
Kolbászos burgonya
Kemencében sült kenyérlángos
Tofus sütõtök
Nyers sárgarépa saláta.
Sárgarépa saláta
Bodzavirág saláta
Kámforos tápióka
vadkomló hajtása
Természetes élet
Ájurvéda és az étel
Az együttérzés útja
Ájurvéda és allopátia
Életem az élelem? I-rész.
Életem az élelem? II-rész.
Életem az élelem? III-rész.
Jótanácsok minden napra
Bolíviai törvény deklarálja a Földanya jogait!
A pitypang nem gyomnövény.
Programok
Program ajánló
Ételosztás hajléktalanoknak
Govinda - Süti Program
Kukta - Mustra
Hajléktalanok napja a Tilos Rádióban
Ételosztás Mikuláskor és Karácsonykor
Vegetárius ételosztás hajléktalanoknak
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja
Torta program
Ne vegyél, cserélj
Ne vegyél, cserélj!
Sajtkukac park - hamburger õrület
Majálisi gyros ételosztás
Gyerekeknek
Nemzetközi jógatalálkozó
Világvallások találkozója
A rendezvényrõl
A program
A médiában
A találkozó képei
Ezoterika
Visszatérés a halálból
Misztikus erõk
A mai kor- régi jövendölés
Medítáció
Az odaadás imája
Az élet törvénye.
Kitekintõ
A perui Truly Asram
Kultúrák találkozása
Bánk Bán motívum a Mahabháratában
Csipkerózsika Grimm meséiben és Indiában
Guliver utazásai és a Mahábhárata
Özönvíz a Mahábháratában
A Bhavisja purána és a Genezis
A galamb
Képregények
Az önteltség